Дейности

Дейността на ЦПНРД е насочена към изследване на религиозните движения от тоталитарен и деструктивен тип в България. Религиозните изследователи определят тоталитарните и деструктивни култове като нови религиозни движения. Това не означава автоматично, че всеки нов култ се стреми да разруши личността и обществото или че всички нови религиозни движения са с отаитарен или деструктивен характер. Има нови религиозни общности, които съществуват, без да натрапват на хората своята уникалност и единственост в следването на истината. Те искат от човека свободно да пожелае да членува в тях и да подреди живота си според духовно-нравствените критерии, които те следват, без да го манипулират. Само че у нас повечето от тези общности притежават характеристиките, присъщи на опасните религиозни течения. Затова, твърде често, но неправилно, двете названия се употребяват като синоними.    В основата на дейността, развивана от центъра, са масовата незаинтересованост и липсата на елементарни знания по отношение на този род организации и опасността, която те носят за всеки един от нас. Социологическите проучвания сочат, че у нас броят им застрашително нараства. Те се превръщат във все по-голяма заплаха за родното духовно пространство. В случая хората не са застрашени от копнежа по духовно-нравствен живот и общуване с Бога. Те са заплашени от влиянието на опитни измамници, които умело спекулират с духовната власт, упражнявана от тях върху поверилите душите си на духовната им грижа.    Една от основните цели на ЦПНРД е да запълни създалия се в обществото информационен вакуум. Това ще стане чрез предоставянето на обективни и достоверни сведения за новите религиозни движения. По този начин от една страна, центърът ще изпълнява превантивна функция. Той ще предоставя възможността, хората да преценят свободно и трезво, дали дадена религиозна организация представлява заплаха за техните демократични права и свободи. От друга, ще участва пряко в предотвратяването на последиците от дейността на опасните движения. Организацията работи съвместно с онези държавни звена, които имат за задача да следят за спазването на религиозните права в страната и да подпомагат жертвите на тоталитарните и деструктивни общности.    Осъществяването на тези идеи изисква, на първо място, да бъдат анонсирани сигурни критерии, които да улеснят разпознаването на новите религиозни движения. Такива критерии бяха предоставени от центъра на журналисти по време на пресконференцията, която ЦПНРД организира на 13. юни 2006г. Тя имаше за цел да запознае средствата за масова информация, а чрез тях и българското общество, с целите, задачите и дейността на новосъздаденото сдружение. На пресконференцията бе представен и списък с нови религиозни общности, към дейността на които смятаме, че обществото ни трябва активно да насочи своето внимание. Списъкът, който наскоро бе актуализиран, можете да намерите на сайта.    Образователна бе и целта на проведената от центъра на 25- 26 май 2006г. международна конференция в град Бургас на тема „Заплахата от Сибир- нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”. Наред с основните доклади за деструктивните сибирски организации „Висарион” и „Анастасия” – история, учение, практики, методи на вербуване, бяха изнесени сведения и за други опасни интернационални култове. Бе споделен опита от съвместната работа между църква и държавни институции в борбата на немското общество с окултни и сатанински организации. Лекторите обърнаха специално внимание върху децата и желаещите да се преборят с наркотичната зависимост като лесна плячка за новите култове. Това бе направено с оглед на тяхната доверчивост и психическа лабилност. В последния ден на конференцията участниците приеха заключителен документ. Чрез него те призоваха цялата българска общественост към конструктивно сътрудничество за решаването на този наболял проблем. Програмата, докладите и заключителната декларация са публикувани в настоящия сайт.    Следващата конференция на центъра се проведе през месец ноември. Тя беше на тема „Вероизповедания и нови религиозни движения в България- проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз”. Наред с опасни култове на християнска основа, бяха разгледани и движения, възникнали на ислямска почва. Бяха изнесени доклади за правния статут на вероизповеданията и новите религиозни движения у нас и в Европа. Обект на обсъждане бяха междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и идентичност в условията на плуралистичното гражданско общество. Разгледа се и ролята на медиите в разрешаването на проблема, свързан с новите религиозни течения.    Центърът протяга ръка за сътрудничество към всички български и международни обществени организации, които желаят да работят за предотвратяването на вредното влияние на тези общности. Предоставяме ви линкове към центровете, с които вече сме установили контакт.

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Програма за Семинара - София 14.11.2009г Administrator 2094
2 Програма за Семинара - Варна 17 - 18 октомври 2009 г. Administrator 1989
3 Семинар на 25-26. 04. 2009 Administrator 1891