ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ (ЦПНРД)

CENTER FOR RESEARCH OF NEW RELIGIOUS MOVEMENTS (CRNRM) 

е независимо гражданско сдружение с нестопанска цел, което има за своя основна цел да проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, да предоставя консултации и информация по тези въпроси и да подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото. Нашата дейност е насочена в защита на обществото, против дейности и методи, които застрашават живота и здравето на хората, а не против членовете на тоталитарните и деструктивни религиозни движения.

Ние признаваме правото на свобода на мисълта, съвестта и на вероизповеданието. Водим се от принципите на религиозна толерантност и уважение към чуждата вяра. Искаме да изградим тесни връзки на сътрудничество не само с държавни институции, български и международни неправителствени организации, но и с представители на световните религии и на инославните изповедания, както и с всички, които споделят нашите цели.

Вижте повече..