Определение за секта

Секта обикновено се нарича религиозна група от хора, която се е отделила от по-голяма и вече установена религия. Но много често сектите възникват без определена връзка с конкретна известна вече религия. Сектите, които  са се отделили от дадена религия, най-често имат много общо с нея, но определящото е, че те имат сериозни разлики в доктрините, които изповядват, т. е. по същност се покриват с древните ереси. 

Думата секта идва от латински – secta и се смята, че произлиза от гл. seco (режа, сека, отсичам). Според други пък тя произлиза от лат. глагол sequor (следвам), но по-сигурно е първото мнение.

Социолозите използват думата секта за религиозни групи с висока степен на напрежение между тях и обществото, макар често техните вярвания да са традиционни в обществения контекст. Култът, за разлика от сектата, е религиозна група, чиито вярвания са нови и рязко отличаващи се от тези на обществената среда. От социологическа гледна точка сектите се отличават с традиционализъм, консерватизъм и желание за връщане към религиозна чистота — такава, каквато я разбират членовете й.

В повечето от европейските езици думата секта има негативно значение и тя се използва в смисъла на опасна религиозна група. В този смисъл често се използва и думата ‘култ’. В някои държави, например Белгия, Гемания и др., правителството публикува списък на сектите, за да предупреждава родителите за опасността от тях. При постъпване на държавна работа кандидатът задължително подписва декларация, че не принадлежи към някоя секта, като му се дава списък на опасните секти и други организации. Според критиците на тази политика сектите в списъка всъщност са части от признати в други държави религиозни деноминации.

Този пост е публикуван в Съвети. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *