Съзнанието на сектантите

ПРИРОДАТА НА СЕКТАНТСКОТО СЪЗНАНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ

Напоследък бяхме свидетели на недостойни за едно гражданско общество прояви. Наблюдаваме разрастване на изключителния динамизъм и действеност в религиозния живот на сектите. Неведнъж сме търсили причините за това явление. Сега ще се опитаме, синтезирайки, да набележим основните белези, по които може да се разпознае сектантското робство от здравия духовен живот. Както всеки от нас добре знае, сектантството е явление, което третира един начин за моделиране на човешкото съзнание, по своето естество чужд на свободата. То се наблюдава масово в сектите, но също така и отчасти се среща дори в православни среди, доколкото е свързано с индивидуалното религиозно преживяване. Сектантското съзнание робува на:

Строга догматическа система

Това е общозадължителна доктрина, ограничаваща периферията на познавателните способности и лишаваща човека от присъщото му индивидуално мислене. Знаем, че Православието също разполага със своя догматика, която обаче се явява не край, а начало на богопознанието. Тя е творчески създадена чрез съборната дейност на Църквата. Това, което не се отнася обаче до догматите, а то съвсем не е малко, притежава относителна свобода на тълкувателните критерии. Освен всичко друго, догматите в Православието са плод на Откровението и не са собствено система в общоприетия смисъл на думата. Обикновено източникът на сектантската „догматика“ изхожда от един човек или от малка група хора, притежаващи неоспорим авторитет сред „паството“ си.

Строго разделение на „спасени“ (посветени и пр.) и заблудени

Подобно разделение е присъщо на всяка вяра, но в сектантското съзнание то е абсолютизирано и пречи на нормалното общуване между хората. Създава излишни предразсъдъци и свободното общение на междуличностна основа става напълно неосъществимо. Най-често „спасените“ се считат за вече избавени и изпитват особено подсъзнателно задоволство от гибелта на „заблудените“. Следователно това разделение получава особена нравствена окраска, и не се отнася само до изповядването или неизповядването на едно осъзнато чрез разума учение.

Отричане на философското осмисляне върху света

Това е особено характерно за сектантството. Тъй като философската рефлексия предполага свободно творчество, чуждо на този религиозен модел, то съвсем се отрича възможността от индивидуално духовно и интелектуално осмисляне на познанието за света и Бога. В Православието, по думите на о. проф. Зенковский, „догматиката е философия на вярата, а християнската философия е философия, произтичаща от вярата“. Понятията, методите, категориите и терминологията в православното богословие са заимствани от античната философия, а съвременната философия до голяма степен пък е почерпила своя изворов материал от проблеми и отговори чрез самата християнска философия.

Култ към самодостатъчен и обективен авторитет в лицето на отделен човек, група от хора или някаква друга общност

Това е голяма тема. Доктрината, обективно произтичаща от авторитета, се стреми да колективизира вярата и да впрегне свободната воля на човека. Тази доктрина би могла да бъде тълкувана и дори в случай на нужда да се изменя, но е напълно забранено нейният авторитет да се подлага на съмнение. За живеещия в Православието е напълно чуждо да се служи на един или друг авторитет, да се абсолютизира мнението на един човек или дори само на едно произведение. Православното учение е живот и единственият истински авторитет, това е Господ Иисус Христос, чрез Когото идва всичко. Чрез Него Църквата, в лицето на своята съборна традиция, изгражда преградната стена между лъжа и истина.

Строго регламентирана йерархически подредена структура, подчиняваща се на някаква висша инстанция

Този фактор е почти задължителен за формирането на сектантското общество. Тук именно се разкрива тоталитарният характер на този вид структура. Чрез своята организация сектата се намесва грубо и вероломно в личния живот на човека и от частен, той се превръща колективен. С този си признак сектантството придоби най-голяма известност днес в България.

Пренасяне на личната отговорност върху централизираното управляващо колективно звено в обществото

Белег, близък до структурата на тоталитарната държава. Всъщност сектата е една тоталитарна организация, носеща робство за човека. Тук човекът вече престава да бъде личност, да се самоосъзнава. Той мисли и преживява чрез своя „духовен робовладелец“. Среща се и у хора, неправилно разбиращи учението за Църквата. Когато Църквата се приема като подобна организация, от съборна, тя се превръща в тоталитарна.

Религиозен фанатизъм

Доста познато за световната история явление. Белег, съвсем не задължителен за сектантското съзнание, тъй като то може да се основава на синкретични принципи. Фанатизмът е болест на човешкия дух и се среща у всяка религия. Той не е рационално обясним и е изцяло емоционален. Фанатиците са в по-голямата си част егоцентрични хора, егоисти по характер. Както казахме, сектантството не е само в сектите, то е вътрешно състояние на душата, нагласа на индивидуалното съзнание, особен вид несвободно и неистинно религиозно преживяване.

Недопускане на външни идейни влияния

Що се отнася до затворените сектантски организации, този белег е задължителен. Всичко, което не идва от управляващото звено, не е добро за организацията. Възможността да се подрони авторитетът на централизираното съзнание идва именно от общението с извънсектантските идейни течения. Това обяснява и факта, че повечето секти, целящи именно експлоатацията на човешкия дух, забраняват на своите членове да влизат в досег с информация, литература или хора, чужди на организацията. Такива секти отричат творчеството и културата като „съблазни за душата на човека“, но в същото време умело използват именно същата тази душа, която като че ли пазят за себе си.

***

Тези осем основни белега показват в най-общи щрихи формите на духовно робство, характерни за сектантското съзнание. Тези форми от своя страна се делят на хиляди, които пък се разчленяват на още толкова по толкова. Нашата задача е да изобличаваме себе си, когато се разпознаем в тях, за да не попаднем под тези общи знаменатели на сектантството. Където забележим тези белези, нека не затваряме очите си. Тази форма на религиозен живот е чужда на Христовото Благовестие, макар и често пъти да носи християнска одежда и да се нарича „църква“. Съблазънта на сектантството е съблазън на „тоя век“ и не води до богопознание, богосъзерцание и богосъзерцателна молитва. Днес евангелистите отричат религията и религозния характер на християнството, но правят това именно от религиозни подбуди, и то в светлината на сектантското съзнание. Това показва абсурдността на духовната ситуация в наше време.

Никола Антонов

По материал от Църковен вестник.

 

Този пост е публикуван в Съвети. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *