Характерни особености

Някои характерни особености на тоталитарните и деструктивни религиозни общества 

Посочените по-долу критерии се отнасят в по-голяма или по-малка степен до всички тях.

 1. Обществото се ръководи от лидер /лидери/, който претендира да е единственият източник на цялата истина или неин единствен проводник.
 2. Учението не се представя цялостно /както това е при традиционните религии и изповедания/, а се предлага на части. Едва след като е усвоено едно ниво, човек бива “посветен” и може да премине в по-горно ниво. Той обаче не знае какви “истини”, “учения” и “практики” ще му бъдат открити в по-горното ниво. Целта на всичко това е да се привлекат нови членове, които не познават учението в пълнота /да затворят “вратата след него”/ тъй като не биха го приели веднага, ако то им се представи цялостно.
 3. Прикриването на истината, съзнателната лъжа и измама, агресията са методи на действие.
 4. Намеса в личния живот и опит за пълен контрол на поведение, мисли и емоции. Контролира се дори начина на изразяване. Настъпва отделяне от семейството /ако то не приеме съответното учение/ и асоциализация. Крайна цел на тези методи е домогване до все по-голяма значимост и власт в обществото.
 5. Налагат се клишета в начина на мислене и поведение. Критичното мислене се забранява и заклеймява.
 6. Фанатично отстояване на своята идеология и претенция за единственост, истинност и избраност и чувство на удовлетвореност от този факт. Спасение има само и единствено в религиозното общество към което човека се числи.
 7. Създаване на собствена култура, която е заместител общоприетата. Друга функция на тази псевдокултура е атрактивното привличане на нови членове.
 8. Прикриват се под маската на психологически, философски, екологични, здравни движения и предлагат съответни образователни курсове. За привличане се предлагат също безплатни курсове по езици, готварство, бизнес умения и др. Предлага се литература като срещу нея се изисква задължително дарение /най-добре парично/. Правят се безплатни филмови прожекции и лекции на които се раздават безплатни брошури /такива се раздават и по улиците/ и литература.
 9. Събират се лични данни и сведения, които по принцип са поверителна информация.10.Свързани са с международния бизнес, средствата за масова информация, а често и с организираната престъпност. 

Последици върху личността на адептите

 1. Стесняване на кръгозора чрез ограничаването и регламентирането на личните контакти предимно до такива в религиозната общност.
 2. Скъсване на семейните и роднински връзки и изграждане на връзки само в границите на религиозното общество. При някои общества това преминава в живот в комуни.
 3. Отказ от “светско” образование и “светски” професии.
 4. Постепенно отделяне от социално-културния живот на обществото.
 5. В следствие на зависимостта от общността и лидера както и от вярата че само в общността е спасението се стига дори до тежки психически увреждания.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *