ПРИЛОЖЕНИЕ към декларацията на международната конференция

ПРИЛОЖЕНИЕ

към декларацията на международната конференция

“Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”

град Бургас, 25-26 май 2006 г.

Разпространени в Р. България нови религиозни движения, които притежават някои от белезите на тоталитарни и деструктивни религиозни общности, и техните сдружения и са в обсега на нашето внимание:

І. Сибирски деструктивни движения

1. “Анастасия”

Български център “Звънтящите кедри на Русия”.

Екологично сдружение “Стоте дъба”.

Общество “Жив дом”.

Сдружение “Родово имение”.

2. “Църква на Последния завет” (Висарион) или “Общество на Единната вяра”

Екосдружение “На зазоряване”.

3. “Църква на слънцето”.

ІІ. Български окултни и теософски религиозни движения

4. “Тракийска църква”.

служение “EPOCH (Ecclesia Protestanto-Orthodoxo-Catholico-Hebraica)”.

служение “Градът на Христос”.

5. “Общество Бяло братство”.
6. „Общество Път на мъдростта” (Ваклуш Толев)
7. “Духовно християнско общество Изкупена църква Христова”.

ІІІ. Нови религиозни движения на неохаризматична петдесетна основа

8. „Национален християнски център – Теофил”.
9. „Християнско служение за благовестие – Време е за жътва”.
10. „Християнски център за съживление”.
11. „Християнски център – Слово на вяра”.
12. „Христова Църква”.
13. „Християнски център Ветил”.
14. „Апостолска реформирана църква”.
15. „Християнска реформирана църква на избраните”.
16. „Християнска църква Сила Божия”.
17. „Новоапостолска църква”.
18. „Евангелска църква Огнена вяра”.
19. „Българска църква на Назарянина”.
20. „Българска Божия църква”.
21. „Християнска църква Сион”.
22. „Христова евангелска църква Шалом”.

ІV. Нови религиозни движения на хиндуистка основа

23. Култа на Ошо Раджниш….
24. Трансцедентална медитация
25. “Общество за Кришна съзнание”.

V.Международно изявени религиозни секти и култове

26. Обединителна църква на Муун

Посолство на мира

Федерация за Вселенски мир

27. Сциентология
28. “Свидетели на Йехова” (йеховисти, хилиасти).
29. “Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни” (мормони).
30. “Приятели на Смит” В Норвегия се наричат „Приятелите”, в Германия е регистриран „Съюз Животът”, в Австрия се наричат "Приятелите", но и „Християнско семейно дружество”; в Холандия се наричат „Noorse Broeders”; в САЩ обичайно е названието „Fellowship”; официален характер е получило и името „Християнската общност” (Den Kristelige Menighet), а в САЩ – "The Christian Church" (Християнска църква).
31. “Християнска църква Всемирно убежище”.

VІ. Адвентни движения

32. “Съюз на адвентистите от Седмия ден”.
33. “Църква на адвентистите от Седмия ден – Реформаторско движение”.
34. “Църква на адвентистите от Седмия ден – Реформаторско движение към Генералната конференция на международното мисионско общество”.
35. “Християнско сдружение адвентисти-реформатори верен остатък- Р. България”.

VІІ. Нови религиозни движения на ислямска основа

36. „Исламик рилийф”.
37. „Интернешънъл Исламик рилийф организейшън – България”.
38. „Ал Минар”.
39. „Ир Шаад”.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *