Студентите под прицел

Пиотр Т. Новаковски

Католически люблински университет «Йоанн Павел II» (Полша)

Студентите взети на прицел

 

Младеж, която напуска дома си, за да придобие образование в новата среда, понякога става цел за лицата, ловко използващи кризисни ситуации в човешкия живот. Затова много секти захвърлят мрежите си на териториите на академически центрове (Blimling 2007, с. 411-436). Както убеждава Жан Ричи, студентите, по правило, имат доста свободно време и – при малко поощрение – могат да се склонят към търсене на духовни ценности. Студентите, произхождащи от среден клас, се отличават, впрочем, с високо интелектуално и образователно ниво, а сектите се интересуват най-вече от такива лица. Въобще за предпочитане са студентите от семейства със средни и големи доходи, тъй като те имат, по правило, доста пари и разполагат с други материални блага, които могат да бъдат прехванати от сектата. „Ако те подозряват, че някой е богат, какво ли не правят и струват, за да примамят такъв човек при себе си” каза един от бившите сектанти-мунисти (1994, с.15-16).

Отидете в университети!

Поради мобилност на студентите основателят на секта Семейство, Давид Берг, препоръчваше: „Отидете в градове! Не в някакви селца! Отидете при интелектуалци, отидете в университети, отидете при хора, които познават както ваш, така и местен език, придобийте ги за Господа, а след това ги оставете да отидат и да проповядват на собствените си хора!”. Дори ако тази придобивка станат студентите от бедни страни, те имат ум и дарба, благодарение на които ще се създадат възможности от прехрана. „Те не биха влезли в университет, ако нямаха нищо ценно! Или родителите им!” – пишеше Берг в писмо под заглавие Отидете в лицеи, вузове и университети! (бр. 1418 DFO, с. 32).

Berg е очертал предишната стратегия за вербуване в сектата: „В Хънтингтон Бийч придобихме млади интелектуалци от горните класове, които имаха пари, средства и бяха истински революционери. И всичко вече им е омръзнало! Те не само имаха ум, интелект и образование, необходими за разгръщане на Революцията, но имаха и средства, за да я финансират! Докъде бихме стигнали, ако бихме тръгнали единствено подир бедните бродяги и хората от колиби?”. По мнението на Берг работници, селяни и сиромаси не са достатъчно предразположени за придобиване на нови привърженици. Ако членовете на Семейство ще държат на придобиване на бедняците, те сами ще станат бедняци.

По-нататък Берг убеждаваше: „Защо постоянно да отиваме в домове за престарели и да придобиваме хората, които, вероятно, никога не успеят да направят нещо за Господа? Или да отиваме в сирашки домове и в училища, за да придобиваме за Господа дечица, щом докато могат те от своя страна да сторят нещо за Господа, ще минат още десетина години? Нито една революция, никога не беше извършена от децата, или от старците, или от селяните, от най-бедните!”. След това Берг пак споменаваше за момента, когато движението започваше дейността си среди калифорнийската младеж: „Почти всички наши първи ученици, поне през първите десет години, докато отидохме на мисионерско поприще, бяха млади хора с добро образование от средните и дори от горните класове, съвсем добре устроени млади хора! Това бяха интелигенти, интелектуалци, образовани хора, родителите на които имаха пари. Сега старите им родители умират и оставят на тях тези пари, които им помагат на мисионерското поприще!”. И на това място той е направил аналогия с дейността на Исус:  „Ето, Исус е придобил няколко момчета, които принадлежаха поне към среден клас, караха собствен бизнес и бяха толкова образовани, че можаха отлично да четат и да пишат, добре да проповядват и сами да придобиват! Те владееха дори няколко чужди езика. Да отидем тогава и да придобием няколко такива, като Йоан, Петър, Павел и Матей, и други този вид момчета! Млади, способни момчета, които имат време да се учат, да следват, да четат, а след това да отидат и да проповядват Евангелието на други, и имат достатъчно пари за това! Ние не можем да ги храним! Нямаме с какво! Oт самото начало учениците ни съдържаха, а не ние тях!”

По-близо до нас

Заинтересованост от студентската среда се вижда не само на Запад, но и в бившия Източен блок. През пролетта 1996 година в московските вузове се започна с годям мащаб вербуване от сциентолозите. Студентите безплатно получаваха брошура от Хъбард Път към щастие, която беше снабдена с информация, че съдържанието й нямало нищо общо с религия и съставяло нерелигиозен морален кодекс. Във факултет по журналистика в Московския държавен университет дори една от читалните носеше името на Л. Рон Хъбард. Табелката с името му беше свалена, но книгите от основателя на сектата продължаваха да се експонират.

Опитите да се стигне до академическата младеж бяха правени и в Полша. За тази цел членове на сектите се включваха напр. в студентските мероприятия. През 1998 година движението Харе Кришна се включи в ползващото се с успех среди катовицките студенти ежегодно мероприятие с название „Ювеналии”. Когато в студентското градче младежките ансамбли се готвеха за концерт, кришнаитите в студентския клуб „Зад стъклото” организуваха за младите Среща с ведийската култура. Една година по-рано, през февруари, Общество Движение за защита на семейството и личността протестираше с открито писмо против безнаказаната агитация на секти в студентските среди. На особена критика бяха подложени власти на Медицинската академия в Люблин за това, че са дали под наем аулата на Мисия Чаитания за среща с младежта, което – както обясняваха – създаде условия за вербуване. Освен това образователните власти помогнаха на сектата във вербуване, като предоставиха училищен интернат за настаняване на пристигналите от Изток членове на сектата.

За да се осъществят универсални ценности

Сун Миунг Мун също държи на младите интелектуалци. Неговата „пристройка” под название Collegiate Association for the Research of Principles (съкратено CARP), т.е. в превод на български език: Академическо общество за осъществяване на универсални ценности, е отдавна прочута с дейността си сред академическа младеж. Тази организация се определя като международно студентско движение, което търси възможност от положително и конструктивно решение на проблеми на съвременен свят.

CARP обикновено вербува сред студентите, без да бърза с откриване на факта, че той е клон на Черква на обединение. За тази практика споменава бившият мунист, Стивен Хаcсан: „Казаха ми да създам официален студентски клуб в Queens College, въпреки на това, че не съм бил студент. Клубът следваше да се казва Collegiate Association for the Research of Principles, съкратено CARP. Справих се с това в течение на няколко седмици и станах негов ръководител. Въпреки на това, че съм говорил на студентите, че CARP не било свързано с никоя друга група, всякакви  инструкции и средства получавах от ръководителя на Черква на обединение в Queens” (1997, с. 46).

Организация CARP е известна в Полша с прочутото събитие, което се случи в Гданския университет. На 18 февруари 1996 година щеше да се състои там Седмица на студентската култура. Един от организатори на мероприятието, освен действащия във вуз Академически културен център, беше пристройката на Мун. Ето какво споменава Мачей Костковски от АКЦ: „Дойдоха при нас с предложение да направим седмица на студентската култура. Музика, филми, студентски  клубове… Защо да не? – отговорихме”. В програмата бяха предвидени м.др. представления на хор, на танцов ансамбъл, представяне на диапозитиви, фотоизложби и лекции с названия: Семейно възпитание и сексуално възпитание, Здраво общество, Перспективи на университетско образование. Отговорностите се разделиха както следва: представителите на CARP се задължиха да докарат безплатни лектори и напечатаха плакати и брошури, в които те се представиха като съорганизатори, AКЦ пък щеше да отговаря за организационната и художествената страна.

Най-вероятно никой от органите на вуза не знаеше, че CARP е студентска пристройка на Черква на обединение, и дори ако съзнаваше това, не виждаше тук никакъв проблем. Както се струва, мероприятето щеше да се състои, ако през деня на започването му в ръцете на проректор Мирослав Краевски не бяха попаднали утренните вестници. От статия в Dziennik Bałtycki той е научил, че CARP е свързано със сектата на Мун. Проректорът още този ден е приел решение да отмени мероприятието. „Не искаме под прикритие на организация на културни мероприятия студентите да се вербуват в секти” – обясни той. Първоначално предлагаха само да се премахнат от програмата лекциите на човек от CARP, обаче окончателно Краевски е решил да отмени всички мероприятия. Ян Илук, декан на Филологическо-историческия факултет, ни даде да разберем, че той се е почувствал излъган: „Питахме, не е ли ASUWU свързано с религиозни организации. Те отговориха отрицателно. Имаха документи, от които следваше, че те действат легално” (Geniusz 1996, c. 1, 7).

Летни и зимни мероприятия на CARP

Въпреки на това, че най-естественото място за дейността на CARP бяха вузове и  студентски домове, това общество не седеше със скръстени ръце дори когато студентите приключваха сесията и заминаваха за почивка. Тогава то се пренасяше с действията си в почивни места, за да проповядва там своите идеи и да придобива привърженици. С пример може да служи осъществяваната от CARP лятна програма в Закопане. Заинтересовани лица се канеха на серия от тричасови лекции, които, както можахме да научим от информационна брошура, „по свързан и логичен начин отговарят м. др. на въпросите:

– Какъв е произход на човека?

– Какъв е смисъл на живота ни?

– Каква е природа на Бога?

– Защо нашата действителност се различава от нашите идеали?

– Как да преодолеем проблемите и да достигнем вътрешна хармония?”.

Мунистите не почиваха и през зимата, като предлагаха привлекателна почивка, съединена със семинара под заглавие Бог се нуждае от човек. Програмата предлагаше м.др. три дни на „лудории със ски”, филми с тематика „живот след смъртта”, пеене, музика, игри, както и вечерни лекции – дискусии с библейска, историческа тематика, разговори за проблемите на съвременен човек, сензационен доклад от пребиваването в Китай. „Научи се да караш ски, вдъхвай планински въздух, замисли се за смисъла на живот, запознай се с обединителен проект на CARP, преживявай го заедно с нас. Цената направо за смях!” – беше написано в рекламна брошура на организацията (Karaś 1999, с. 163).

*           *           *

Незнание за вербовъчната дейност на секти е причина на ненужни разочарования, понякога дори на лични драми, затова целта, която предположих, е да споделя информация от тази област. Намерението ми не беше изцяло да обсъдя явление на вервобъчната активност на секти сред студентите, опитвах се само да сигнализирам проблема и да посоча характерните примери.

Ако си присвоим представените тук знания, а след това ги предадем по-нататък, тогава ще бъде осъществена основната цел на тази статия.

 

Библиография

Blimling, G. S. (2007). The Involvement of College Students in Totalist Groups: Causes, Concerns, Legal Issues, and Policy Considerations. In P. T. Nowakowski (ed.), The Phenomenon of Cults from a Scientific Perspective. Cracow: Dom Wydawniczy Rafael, c. 411-436.

Geniusz, A. (1996). „Spalona” sekta Moona. Dziennik Bałtycki 270, c. 1, 7.

Hassan, S. (1997). Psychomanipulacja w sektach, transl. E. Bladowska, M. Dynkowski. Łódź: Ravi.

Idźcie do liceów, uczelni i uniwersytetów! (бр. 1418 DFO).

Karaś, H. (1999). Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Ritchie, J. (1994). Tajemniczy świat sekt i kultów, transl.I. Bajer. Warszawa: Książka i Wiedza.

 

Piotr Tomasz Nowakowski, Ph.D., born in 1974, doctor of pedagogy; Assistant Professor at The John Paul II Catholic University of Lublin – Off-Campus Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola (Poland). Areas of scientific activity: philosophy of education, aretology, pedagogy of mass media, pedagogy of resocialization; author of headings in the Universal Encyclopedia of Philosophy (published by: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu). Books include: Sekty – co każdy powinien wiedzieć (1999), in English: Sects – what one should know; Sekty – oblicza werbunku (2001), in English: Sects – faces of recruitment;  Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice (2002), in English: Fast food for mind, i.e., television and surroundings;  Modele człowieka propagowane w czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna (2004), in English: The models of a man propagated in magazines for young people. Anthropological and ethical analysis; The phenomenon of cults from a scientific perspective (editor, 2007). nowakowski@maternus.pl

Този пост е публикуван в Библиотека. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *