Трансцедентална медитация

Анна Маринова

Някои прeтенции и практики на новото религиозно движение

„Трансцедентална медитация” (ТМ)

            Българската православна църква, като традиционно и най-голямо вероизповедание в нашата страна,[1] би следвало да има своя позиция и адекватна реакция на мимикрията на новите религиозни движения, повечето от които се представят като курсове по психология, философия, мениджмънт, безплатни курсове по английски език (или по друг, най-вече западен, език), по развиване на скрити собствени енергии, а всъщност те привличат членове, които (най-малко) не знаят и нищо не подозират за истинската същност, дейност и цели на новите религиозни движения, чиито членове стават.

Подобно ново религиозно движение, особено активно в последните години,[2] е „Трансцедентална медитация” (ТМ). Въпреки, че общността Трансцедентална медитация представя себе си като носител на древните ведически традиции, движението не се афишира като религия или философия, а като техника, като медитация, която може да се практикува от всички хора, независимо от техните религиозни, атеистични или скептични убеждения.[3]

1. Кратка история на новото религиозно движение „Трансцедентална медитация”

            Основател на Трансцедентална медитация (ТМ) е Махеш Прасад Варма, който е наречен Махариши (велик пророк) Махеш Йоги. Роден е в Индия през 1918 г. След като завършва университет със специалност Физика, Махеш става ученик на учителя Свами Брахмананда Сарасвати (Гуру Дев). През 1958 г. Махеш основава „Движение за духовно възраждане” в Индия, а през 1959 г. той отива в САЩ. Само след няколко години той набира много последователи.[4] Особено популярна ТМ става след като Джордж Харисън от „Биитълс” започва да я практикува. Други известни световни състави и личности (като „Ролинг Стоунс” и Шърли Маклейн) които започват да практикуват ТМ още повече увеличават последователите. През 1960 г. Махариши заявява, че ако само един процент от населението на света практикува Трансцедентална медитация, няма да има повече войни. Усилията на Махариши в Америка се увенчали с разрешението ТМ да се преподава в много американски училища. През 1975 г. Махеш обявява настъпването на „Зората на Ерата на просветлението на света”, а през 1976 г. създава специална ТМ – Сидхи програма. На 17. 12. 1983 г. в основания международен университет „Махариши” в щата Айова се събират 7000 експерти по ТМ и ТМ – Сидхи програма за да създадат „подем на кохерентност за целия свят”, която щяла да доведе до положителни тенденции на намаляване на престъпността и военните конфликти. Махариши почина на 05. 02. 2008 г. в дома си във Володроп в Холандия.

2. Трансцедентална програма или религиозно движение

Общността въпреки, че включва в себе си понятието медитация,[5] се представя

(както вече споменах) като програма, а не като религиозно движение. При тази програма чрез всекидневна медитация (два пъти дневно), продължаваща 20 минути, се постигали определени ползи. Рекламата на ТМ гласи, че дори не е нужно човек да вярва в ползите, които донася практикуването на дадената мантра, нужно било само да се повтаря тя.[6] Забележете, не се говори за връзка с Бога, нито за молитвена практика, а само за ползи, които били научно обосновани. Според ТМ ползите са: „по-ясно мислене, по-добра памет, използване на целия мозък и неговия пълен потенциал, по-остър интелект, по-високо IQ (коефициент на интелигентност), по-добро здраве, по-хармончни връзки, по-пълноценни приятелства, щастие,[7] вътрешно спокойствие, повече самоувереност, по-голяма переспектива в живота и успех без стрес, по-ниска престъпност, намаляване на тероризма, по-малко международни конфликти, увеличена хармония между нациите” и др.[8]

            Целта на ТМ е постигането на просветление, което се състои в „липса на мрак. Липсата на мрак означава: никакви грешки, никакви слабости, никакви препятствия – просто навсякъде успех, изпълнение на желанията във всичко. Това е просветлението”. [9]

            Както вече споменах, в общността Трансцедентална медитация се практикува повтарянето на мантра. Единственият, който притежава цялата истина и дава всичките мантри е Махариши като мантрите се дават и от упълномощени от Махариши учители.[10] Мантрата се дава при инициацията (пуджа) и се твърди, че тя е лична и единствено отнасяща се до определения човек. Човекът, който получава тази мантра не трябва да я споделя с никого другиго и при никакви обстоятелства. Ако мантрата бъдела споделена, то това би имало тежки и дори гибелни последици за издалия личната мантра.[11]

Тук е мястото да отбележа, че получената при инициацията мантра не е лична и специфична за всеки член (както това се твърди от ТМ). Мантрите се дават според съответната възраст на адепта както следва: От 4-10 г. – Инх, от 10-12 г. – Им, от 12-14 г. – Инха, от 14-16 г. – Имма, от 16-18 г. – Айнх, от 18-20 г. – Айм, от 20-22 г. – Айнха, от 22-24 г. – Айма, от 24-30 г. – Ширинх, от 30-35 г. – Ширим, от 35-40 г. – Хиринх, от 40-45 г. – Хирим, от 45-50 г. – Киринх, от 50 – 55 г. Кирим, от 55-60 г. – Шиам и след 65 г. – Шиама.[12] Всички тези мантри обаче представляват имена и епитети на индийската богиня на смърта Кали.[13] Оказва се следователно, че тези думи съвсем не са нерелигозни по своя характер, а са свързани с култа към Кали, което естествено не е ясно на възприемащите и практикуващите съответните мантри. Въпреки, че се твърди, че няма обвързване с религия, за да се изучи трансцеденталната медитация, по думите на самия Махариши Махеш Йоги, за практикуването на ТМ задължително е необходим учител.[14]

При даването на мантра съществува и ритуал по посвещаването.[15] Той се извършва в полумрак, пред олтар на който е поставен образа на Гуру Дев. Посвещаващият (учителят) пее химн на санскрит като споменава имената на индуските божества, а накрая и името на Гуру Дев. Освен инициацията новопосветените подписват и декларация за лоялност към Махариши в която се подчертава, че те ще бъдат напълно подчинени на движението.[16] Всеки учител по ТМ също подписва „декларация за лоялност” към Махариши като в нея се обещават вечна вярност към учението и пълно подчинение. Изрично се декларира, че учението не може да се разгласява и обяснява на недостигналите до съответното ниво.[17] Учителите са елит, който е посветен и за разлика от „обикновените” членове имат съвършенно знание.

Трябва да отбележа, че през 1977 г. съдът на щата Ню Джърси забранява изучаването на ТМ в училищата с мотивация, че ТМ е „по своята природа е религиозно движение”.[18]

От казаното до тук става ясно, че при наличие на  практикуване на „тайни” мантри, които не могат да бъдат съобщавани, при наличието на култово посвещаване и споменаване на имената на индийски божества общността Трансцедентална медитация не може да се окачестви като вид нова духовна техника или само като научно доказан и изцяло светски метод за медитация, несвързан с никаква вяра, а представлява религиозно движение, което изисква както начално посвещение, така и съответно послушание и вярност от своите членове.       

3. Претенции на общността Трансцедентална медитация

Общността ТМ претендира нейната техника на медитиране да е призната от над 200 университета както и да е доказано положително ефективна от над 600 научни студии в 33 страни по целия свят.[19] Ще отбележа, че освен университетите на Махариши Махеш Йоги (първият от които е в Айова), не се дават имена нито на независими, известни университети, нито на водещи учени (в областта на физиката, медицината и др.), които да потвърждават научната стойност на претенциите на ТМ за научна достоверност и позитивно въздействие върху човека и околния свят.

А. Претенции за научна доказаност на методите на Трансцедентална медитация

Трансцеденталната медитация претендира, че нейното учение се основава на теорията на физиката за единното поле, което от ТМ се представя като поле на неограничена енергия и разум. Източникът на мисълта на човека бил еднакъв с това поле и следователно човекът може да го активира. Това активиране било възможно да се постигне чрез медитация. Човек можел да се доближи и дори да се слее с енергията, творчеството и интелегентността на това поле.[20]

Общността ТМ твърди, че научни проучвания, проведени по целия свят доказвали, че следствие единствено на практикуването на ТМ (следствие на привеждането на съзнанието на човека в хармония с общото съзнание, което се постигало като резултат от практикуването на мантрата и медитацията само и единствено в общността на ТМ) в градовете и местата където ТМ се извършва, се наблюдавало спадане на престъпността.[21] Това явление последователите на ТМ наричат „Махариши-ефект” понеже той бил открит, приложен и доказан от Махариши Махеш Йоги. Този ефект потвърждавал принципа, че индивидуалното съзнание може да влияе на колективното съзнание. От Махариши се подчертава, че ако само корен квадратен от един процент от населението на Земята практикува ТМ, щели да настъпят световен ред и хармония.[22] По данни на общността още през 1974 г. учените в САЩ забелязали нарастващ брой на градовете, където корен квадратен от един процент от населението вече е научило техниката на ТМ и това довело до спад на престъпността.

Интересно защо след като (според ТМ) вече е достигнат корен квадратен от 1  процент,[23] военните конфликти не само не намаляват, но и придобиват все по унищожителни размери. Вярвам, всички си спомняме ужасните атентати на 11. 09. 2001 г. в САЩ. Достатъчно е да видим, че в последните години Земята не само не е станала една по-мирна планета, но напротив – освен задълбочаване на вече съществуващи от дълги години конфликти (като отношението между израелци и палестинци или пък напрежението между кюрди и турци, конфликтите в Косово, военните действия в Афганистан, Ирак и пр.), се наблюдава и засилване на дейността на терористични организации и увеличаване на броя на убийствата, ескалация на насилието (атентатите в Лондон и Мадрид напр.) и пр.[24]

Б. Трансцеденталната медитация и сферите на живота

Общността Трансцедентална Медитация предлага отговори и решения на проблеми във всички сфери на живота – от математиката до световния мир и градоустройството. Тук накратко ще представя някои претенции на ТМ за да онагледя желанието на тази общност да дава мнения, съвети, препоръки и насоки в личния и социалния живот както на своите членове, така и на цялото човечество.

а. ТМ за математиката

Явно Махариши, въпреки че по специалност е физик, има визия за проблемите на математиката: „Модерната математика е област на междинните стъпки, докато ведическата математика е поле на чистата интелигентност, която веднага и без междинни числа получава, това което иска… Ведическата наука е поле, напълно от другата страна на грешките, защото тя е разгръщане на абсолютната интелигентност, на състоянието на просветеност”.[25]

б. ТМ за утвърдената медицина

Здравната програма, която Махариши предлага и която била базирана на ведическата медицина, предявява претенцията да препятствала генезиса на различните заболявания. За отбелязване е притеснителното становище на Махариши за медицината: ”Присъщото от векове на медицината знание за здравето не е могло да отстрани болестите и страданията. Медицината е твърде повърхностна за да повлияе на всички неизброими стойности, които създават структурата на живота”. ТМ експертите предлагат фармакологична програма в която се твърди, че чрез методите на ТМ могат да бъдат победени широк спектър от оплаквания и болести от болезнена менструация до хемороиди, импотентност, диабет,  рак. Предлага се и чудотворно средство срещу СПИН, но за една доза от него обаче се плаща € 500.[26]

в. ТМ и индустрията

Махариши препоръчва и свое ведическо начало за индустрията. Това начало според него трябва да се въведе и то обещава да донесе „безпроблемна, екологична, утвърждаваща живота индустрия, която ще доведе до живот без каквито и да било рискове или вредни въздействия”.[27] Твърди се, че фирмите по света, които са приели корпоративната програма на Махариши подобряват здравето, креативността и доброто общо състояние на своите служители.

г. ТМ и икономиката

ТМ притежавали специална програма която ако се приложела щяла да доведе до решаване на проблема с бедността в световен мащаб както и за повишаването на експорта на страните.[28] За да може човек да се възползва от стоките и услугите, които ТМ предлага, Махариши въведе и специална разплащателна валута – раам мудра. Една раам мудра възлиза на 10 US долара.[29]

д. ТМ и селското стопанство

Селското стопанство, препоръчано и създадено от Махариши, щяло доведе (според самия Махариши) до съживяване на „вътрешната интелигетност на растенията”[30] и по този начин до създаването на истинска храна. От ТМ се твърди, разбира се без тези твърдения да се подкрепят с доказателства на независими селскостопански институти, че реколтата се подобрява чрез употребата на музика и мелодии, като към това се прибави и целогодишното въздействие на слънцето, луната, планетите и звездите.

е. ТМ за правото, правосъдието и реабилитацията на подсъдимите

Махариши има напълно нова концепция за правото и препоръчва пълна отмяна на досегашното право и правна система. „Ведическото право, правосъдие и реабилитация трябва да заменят сегашната система на право, правосъдие и реабилитация, така че правото и закона да станат благоприятни за всеки. Правосъдието трябва да е еднакво удовлетворително за всеки и реабилитацията да е ефективна за всички”.[31]

Безспорно е, че в правото, правосъдието и съдебната система има какво да се подобри. Не е ясно обаче къде е приложено и къде ефективно действа ведическото право и правна система на Махариши както и как е доказано, че визията на Махариши за бъдещата правна система е изпитана и напълно удовлетворителна за всички. В интерес на истината, трябва да подчертаем, че е напълно невъзможно всички страни в един съдебен процес да са еднакво удовлетворени. Единствено възможно е да се изисква да се спазват законите, а когато те в дадена страна противоречат на международното право, то да се предприемат съответните мерки.

Немислимо е  обаче някое (което е да е) движение и общност да предлага пълна замяна на съществуващата и изпитана от векове правна система, процедура и съдебнопроизводство и замяната им със свое право, правосъдие и съдопроизводство най-малкото защото тогава би се стигнало до диктатура. Не съществува разбира се традиционно вероизповедание, които да е предявило такива намерения и претенции – замяна на всички законодателства, правни системи и съдебни процедури със свои собствени виждания.

ж. ТМ за обществените системи

Особено обепокоително звучи декларацията на ТМ по отношение на обществената система: „Светът беше свидетел на издигането и падането на монархията, на издигането и падането на диктатурата, на издигането и падането на феодализма, на издигането и падането на комунизма, на издигането на демокрацията. И сега ние ще станем свидетели на падането на демокрацията. От сегашния голям крах никога отново няма да се издигне същото, та отново то да се сгромоляса. Потокът на времето тече, еволюцията на живота се извършва и изпълва всичко напред… Сега, със сгромолясването на всички създадени от хората административни системи, ще възникне ново качество на администрацията, която ще има своите основания в администрацията на царуването на природата – съвършенно, вечно и истинско за всички времена”.

Това становище се допълва от изказването, че ние нямаме никакво задължание да се доверим на съществуващата обществената система.[32] Като се има предвид отхвърлянето на демокрацията, подобна позиция е меко казано притеснителна.

Наистина, демокрацията има много недостатъци, но няма по-съвършенна обществена система от нея. Ние, живеещите в България имаме горчив 45 годишен опит от замяната на демокрацията. Затова и аз лично съм особено чувствителна и подозрителна към всякакви желания, стремежи и опити да се въведе какъвто и да бил нов световен ред, който щял да бъде за всички времена и то напълно съвършен. Скептична съм към подобен ред защото хората сме несъвършени и не можем да създем ред, който еднакво за всички хора да е съвършен. Ако някой претендира да създава ред еднакво и постоянно съвършен за всички хора, той желае да наложи свой, собствен ред и общество, което да отговаря на неговите или на разбиранията на малка група хора. Така отново ще се въведе тоталитаризъм, а не съвършен и вечен световен ред. 

з. ТМ за отбраната и непобедимостта на всяка нация

По отношение на отбраната на всяка държава ТМ притежава уникална идея за защита. „Ако индивидуалното съзнание чрез практикуване на ТМ достигне състояние на трансцедентално съзнание, то тогава започва във всеки мисловен импулс или желание и във всеки аспект на психологията и на поведението да се изразява непобедимата кохерентност на това поле на чистото битие.”[33] Твърди се че ако квадратен корен от един процент от населението практикува т. нар. Сидхи-програма (за посветени) и т. нар. йогическо летене, който е най-важния аспект на тази програма, ще настъпи траен мир в квартала, държавата и обществото.[34] Самото йогическото летене се осъществявало в три степени: при употребата на съответния „полет-сутрас” докато духът постига трансцеденталното съзнание, можело да се достигне до кратки левитации, които довеждат до кратки скокообразни движения на цялото тяло. На второто ниво се достигало плъзгане без мускулно усилие, докато при третото има вече волно движение на тялото в даденото пространство.[35]

 Ако във всяка държава съществуват хора, които практикуват йогическо летене, то последиците щели са такива, че при всяка нация щели да нарастват качествата на неунищожимост и ненарушимост на полето на чистото битие и чрез това всяка нация ще стане непобедима. Всеки народ ще създаде приятелство и дори самото появяване на неприятелите щяло да бъде възпрепятствано.[36] По време на бомбардировките на НАТО над Сърбия създаденият от членове на ТМ „Комитет за духовно единство и непобедимост на гражданите” предложил небето на Сърбия и Черна гора да бъде защитено от летящи йоги, които да препятстват бомбардировките. ТМ можела да предизвка не само стрес в пилотите на самолетите на НАТО, но и повреди в самите двигатели на нападащите самолети.[37]  

Интересно е да се отбележи, че дори ТМ говорят за това, че в световен мащаб се наблюдавало само първата степен на обещаното йогическо летене – ниски подскоци във въздуха, следствие на прилагане на мускулни усилия.[38] Като оставим настрани факта, че идеите на ТМ в областта на отбраната и сигурността повече приличат на фантастичен филм, ще кажа, че засега ние се нуждаем от изпитана и сигурна ефективна система за сигурност и че колкото и да не ми се иска да има война, военни действия, заплахи или терор, реалноста е такава каквато е. Затова заедно с желанието и действията в посока създаване на мир в света, трябва да се мисли, предвид тероризма и екстремизма, за адекватни и ефективни действия срещу посегателства над сигурността на обществото.  

и. ТМ за световния мир

Неясно базирайки се на какви статистически данни ТМ твърди, че в повече от 108 страни т. нар. Махариши-ефект ще бъде признат и това ще направи възможно да се създаде правителство на мира. Правителството на мира, което ще създаде ТМ, нямало да се намесва във вътрешните дела на съществуващите държавни правителства. Вместо това то щяло да стане второ, допълнително правителство на живота на народа в съзвучие с естествения закон. По този начин щели да спрат криминалните престъпления и щяло да се възцари „щастие, просперитет и мир по целия свят”.[39]

Махариши предвижда създаване на световен парламент със съответна структура. Членовете на парламента имат съветническа функция и са уважавани от водещите личности на техната религия. Това допринасяло за това обществото във всяка религия да е в съзвучие с глобалното общество. Във всяка държава групи от 108 (или 54) членове на световния парламент на мира на Махариши щели да идват два пъти годишно за по една седмица във всяка държава. През едноседмичните заседания на този световен мирен парламент всеки ден чрез видеовръзка щяло да стане възможна видеоконференция с главна квартира в Меру (Холандия). Така членовете на парламентите на мира във всяка държава щели да могат да дискутират помежду си.[40]

Въпреки, че ТМ заявава, че няма да има намеса във вътрешните работи на съответните държавни правителства се обяснява, че функцията на това световно правителство на мира е да преподава знанието за естествения закон във всяка област на живота понеже правителствата на отделните държави нямали никакви познания за „съвременните открития на модерната наука”.[41] А както вече видяхме, Махариши има какво да посъветва специалистите във всяка област на човешкото знание. Друг е въпросът, какви са съветите и доколко те са от една страна са желани от отделните страни и общества, от друга – доколко те са реализируеми и добронамерени.

й. ТМ и архитектурата, строителството и новото преустройство на градовете

            Махариши има визия и за нова архитектура, която да е в съзвучие с природния закон. Стхапатия-Веда било космическо знание за това как трябва да изглежда и на къде трябва да е насочена всяка къща, както и какви трябва да са градоустройствените планове на градовете в световен мащаб. Целта било всеки да има чувството и да може да заяви: „Аз живея на небето”.[42] За да стане възможно това трябва всички съществуващи сегашни градове да се престроят отново и техните градоустройствени планове да се съобразят с представите на Махариши за идеалния град. В Интернет на адрес http://www.globalreconstruction.org/GERMAN/ReconstructionBrochure_DE_P4.html

може да се види например как трябва да изглежда идеалния Париж.[43] Прави впечатление, че градоустройствените планове на различните световни мегаполиси поразително си приличат – те представляват един или два квадрата с абсолютно прави улици, булеварди и алеи, така че ако човек види градоустройствения план на един Махариши град, спокойно може да си представи всички градове по света, като приличащи на този Махариши град. 

к. ТМ и програма за всички обществени области

Световният парламент на Махариши предлага на всяко правителство програма, касаеща всички области на обществото, така че да може да се избягва появата на проблеми в обществото. По данни на ТМ са дискутирани и се предлагат концепции и решения в следните области: образование, здравеопазвате, селскостопанство, икономика и търговия, администрация, право, отбрана, архитектура и градоустройство, политика и дори музика.[44]

4. Общността Трансцедентална медитация в България

В България ТМ е известна с дейността си от 1990.[45] Съществува и сайтът http://tm-bg.org/ Миналата година у нас на посещение дойде световноизвестният кинорежисиор Дейвид Линч, последовател на ТМ, с желание да основе у нас университет където да се изучава техниката на Трансцедентална медитация. Следствие на това в различни медии (електронни и печатни) се засили рекламата на ТМ най-вече като оферти за построяване на ново място за живеене в София. На адрес http://gradnamira.org/index.htm може да се намерят причини да се живее в новия град на мира, който се планира да бъде построен.

Някои от тези причини  в този сайт са представени така:

– Жилището изградено по Стхапатя Веда, древната архитектура, която е съобразена със законите на природата, създава спокойствие, мир и щастие в семейството.

– Екологично чист район – Земята, където ще се изгради селището е в екологично чист район.

– Екологично чиста храна – В околностите на града ще бъде отглеждана екологично чиста храна с много високо качество, която ще е достъпна за консумация от жителите на града.

  Висококачествено образование – Предвижда се изграждане на учебен център в града, който ще предлага най-високо качество на образование в страната и на Балканите. Дипломите ще бъдат признати в САЩ, Холандия, Англия, Германия, Швейцария и др. Освен стандартните предмети в програмата ще бъде включен специален подход на преподаване, който е доказал ефективността си на редица места по света.

– Липса на престъпност – Световният опит от същите селища построени по Стхапатя Веда показва, че в тях престъпността е почти нулева. Този резултат се дължи на благоприятстващия ефект на: Ведическата архитектурата. За влиянието на архитектурата върху престъпността говорят и резултатите от изследването върху зависимостта между ориентацията на къщите и броя на обирите. Оказало се, че в къщите с южна ориентация на входовете имало с около 75% повече обири в сравнение с всички други къщи.

            Разбира се никъде не се дават доказателства нито за екологичната чистота на района в който ще бъде построен двореца на мира, нито за висококачественото образование, което ще се предлага в този град (интересно защо не се казва и в какви учебни заведения и в каква образователна степен ще бъде прилагана тази образователна програма). Няма да коментирам „научните изследвания”, че в къщи с южна ориентация на входовете ставали 75% повече престъпления. 

            На страница http://gradnamira.org/invitation.htm може да бъде намерена и покана към бъдещите инвеститори на двореца на мира. Приходите от мирните дворци щели да осигуряват следните дейности: Консултативна дейност, аюрведа услуги,
панча карма (пречистване на физиологията от натрупаните токсини през годината), аюрведичен масаж с благовонни масла според типа на тялото, вибрационна технология за мигновенно облекчаване и елиминиране на хронични здравословни проблеми и др., търговска дейност с ведически екологично чисти продукти от цял свят, ведическо екологично чисто земеделие, концерти, изложби и др.

Тук е отправено и самото предложение към инвеститорите. „Нашето предложение е за изграждане на: Екологично чисто селище с къщи за около 60 семейства, резидентен Мирен Дворец, ресторант/столова, образователен и здравен център, общежитие/хотел с възможност за разширяване на селището с нови къщи, хотел с ресторант и офиси и спортен комплекс. В селището ще се използват последните информационни технологии, слънчева енергия и екологично чисти материали. Първите кандидати да живеят в това уникално екологично-чисто селище вече се записаха и те желаят да ползват услугите на Мирния Дворец. Ако проявявате интерес към проекта или се нуждаете от допълнителна информация, моля пишете ни на нашия адрес”…

Тук се дава и съответен адрес на който може да се установи контакт с бъдещите строители на мирния дворец.

В заключение ще кажа, че при общността ТМ се надбюдават следните притеснителни признаци:

1. Общността се представя като напълно доказана научна методология (а не като религиозно движение каквато ТМ е) без да се дават каквито и да било доказателства от независими световноизвестни учени, институти и университети .

2. Общността се ръководи от лидер и поставени от него учители, които притежават цялото знание. Те са елит, който е посветен.

3. ТМ твърди се, че на всеки човек се дава „лична” мантра и въпреки, че има инициация, практикуването на ТМ не зависело от религиозните, атеистични или скаптични убеждения. Твърди се че издаването на мантрата ще доведе до фатални последици.

4. Изисква се пълно послушание спрямо учителите.

5. ТМ има решения на всички проблеми – от грешките в математиката през грешките в образованието до грешките в строителството и отбраната. Както видяхме ТМ има не само претенции, но и визия как да изглежда идеалното общество, което трябва да започне да съществува на земята.

6. Особено по отношение на човешкото здраве, имам особени забележки, понеже (като видяхме) ТМ твърди, че притежава панацея. Затова трябва да си зададем следните въпроси. Какви съставки има в „трансцеденталните” медикаменти? Кой контролира и е доказал благотворното въздействие на трансцеденталните лекарствата, предлагани от ТМ? Каква квалификация имат лицата, които са поставени да диагностицират заболяванията или пък да провеждат съответно лечение? Каква доза е опасна или смъртоносна? Каки странични ефекти са показали съответните лекарства? и др. Тези въпроси касаят не само отделните граждани, но са въпроси и от национално значение защото защитата и съхраняването на здравето и живота на гражданите са важни за всяка една държава.

7. ТМ декларира своите желания да създаде едно световно правителство, което да съветва всички правителства. Това желание е твърде и обезпокоително близко до претенции за господство над целия свят, до нов световен ред под водителството на ТМ и неговите възгледи. 

 


[1] Вж. Чл. 10, ал. 1. на Закона за вероизповеданията. Закон за вероизповеданията, обнародван в Държавен Вестник, бр. 120 от 29.12.2002 г., Чл. 10, ал. 1.

[2] След идването на световноизвестния кинорежисьор Дейвид Линч общността Трансцедентална медитация влезе с нова сила в полезрението на медиите. Дори БТА на 09. 11. 2007 съобщава, че Дейвид Линч ще създаде „университет за непобедимост” където студентите ще можели да влезнат в еднинното поле и от там да черпят енергия. Цит. по  http://calendar.dir.bg/

[4] Вж. Макдауъл, Дж. Заблудата (в както вярват сектите и култовете, как примамват последователи), С. 1993, с. 162.

[5] Медитация (от лат. meditatio). В християнската мистика (особено западната) означава размишление върху истините на християнската вяра, живота на Христос и пр. В източните религии медитацията цели изпразването на ума и съзнанието от всичко тварно и преходно.

[7] Махариши Махеш Йоги говорейки, че всеки е роден за щастие, твърди, че ние не сме на света за да страдаме. Той твърди, че още при първите стъпки по пътя на медитацията, доставя на човека океан от  щастие и растяща магия. http://www.transzendentale-meditation.de/

[11] Известният руски изследовател на новите религиозни движения проф. Александър Дворкин описва случай при който една жена, член на ТМ, която напуснала общността изпаднала в нервна криза защото в общността се твърди, че ако някой напусне ТМ ще умре в страшни мъки. Когато проф. Дворкин препоръча потърпевшата да бъде помолена да каже своята лична мантра, реакцията от страна на потърпевшата е отказ от това с аргумента, че ако тя сподели личната си мантра то непременно ще й се случи нещо ужасно. След  като сестрата на потърпевшата казва възрастта й, проф. Дворкин открива съответната мантра, предназначена не лично за дадения човек, а за всички на съответна възраст. По този начин членката на ТМ се убедила, че мантрите не са нещо индивидуално. Вж.  http://iriney.ru/sects/tm/001.htm

[12] Haak, F. Transezedentale Meditation, Muenchen 1992, S. 27 и сл.

[13] Вж. Дворкин, Ал. Сектоведение, Нижний Новгород 2000, с. 326.

[15] Церемонията по посвещаването включва три фази. Първо се изреждат около 20 индуски божества, чиито имена се произнасят и се придружават със съответни атрибути на божествата като „Освободител”, „Създател на света”, „Надарен с неизмерима слава” и др. След това се принасят 17 различни неща последователно. Посвещаваният слага три от тези предмета (носна кърпичка, цветя и плодове) на олтара в определено време. Това е принос на току-що изброените индуски божества. Накрая следва химн хваление и обожание. Този химн се принася на Гуру Дев, който е обожествен. След това посвещаваният е поканен да последва примера на своя учител и да се поклони пред Гуру Дев. Ако някой от посвещаваните откаже да стори това, понеже им е казано, че ТМ не е религия, той не бива принуждаван да извърши това. Накрая посвещаваният получава своята „лична” и „тайна” мантра, която се дава според съответната възраст, но всички тези мантри са имената на богинята на смърта Кали. Вж. Мак Грегор, Л. Култовете и нашето отношение към тях, С. 1993, с. 129-130.

[16] Вж. Асенов, Б. Религиите…, с. 348.

[17] Вж. Ненов, З. Сектите и как да ги разпознаваме, С. 1994, с. 95.

[18] Цит. по. Дворкин, Ал. Сектоведение…, с. 335-336.

[19] Асенов, Б. Религиите…, с. 348.

[20] Пак там.., с. 347.

[21] За отбелязването е мнението на д-р по невропсихиатрия Братислав Петрович от Института по психиатрия на Медицинския факултет в Белград, Сърбия, който от своята практика твърди, че ТМ е голяма заплаха за психичното, физическото и социалното здраве. По http://www.agpf.de/TM1.htm

[24] Три години след атентатите на 11. 09. 2001 г. Махариши кани едни от най-богатите хора в света за да се създаде фонд за дарения на стойност един милиард долара, които да бъдат дарени за да се създаде мир на света. Фондът трябвало да служи за обучаването и обединяването на 40. 000 експерти по създаване на мир. Те трябвало да създадат кохерентно световно съзнение за да се предпади демята от негативни действия. Но на това негово предложение на Махариши никой не откликна. Вж. www.globalesland.de/archive/textarchiv/default32003.php@pm=15&pm2=2005&pmoverview=22005

[27] Там.

[30] Пак там.

[45] Вж. Асенов, Б. Религиите и сектите в България, С. 1998, с. 350.

Този пост е публикуван в Библиотека. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *