Тракийска църква 1

            Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги.

из послание на свети апостол Павел към Ефесяните, глава 5, стих 11

– “. . . Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз (- Исус Христос – Нашият Господ и Единствен Спасител) мразя.” 

из Октровението на свети апостол Йоан Богослов, глава 2:6

Нима и това не сте чели в Писанието: „камъкът, който отхвърлиха зидарите (англ. masonsмасоните), той стана глава на ъгъла.”

Евангелие на Марка, 12:10/ Псалм 118

Сред сектите и култовете, възникнали през последния половин век, най-близо до гностицизма стои сциентологическата „църква” на покойния американски писател и милиардер Рон Хъбард. Силни гностически елементи се наблюдават в руския Богородичен център и „църквата” на сибирския лъжемесия Висарион. Митът за божествената искра във всеки човек и ритуалните инициации в мормонството са заимствани от гностицизма с посредничеството на окултизма и масонството . . . ”, из „История и учение на гностическата религия” на Архимандрит доцент Павел Стефанов (Шуменски университет)

(всички цитати от Библията са написани с удебелен шрифт и са от Синодалния превод)

ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА И ПСЕВДО-МАСОНСКИТЕ СПЕКУЛАЦИИ НА БРАТЯ ГАЙДАРСКИ

Представено от пастир Димитър Дакашев

В това изложение ще представя съвременното ню-ейдж религиозно движение на гурувците – братята Стефан и Цветан Гайдарски в България. Ще направя анализ през погледа на очевидци и свидетели от първа ръка на това неавтентично явление, ставащо все по-характерно за действителността на религиозен плурализъм, в която живеем в новите европейски условия. Европейският съюз е основен елемент на всеобщата тенденция към размиване на националните граници и глобализацията, които са носители на всички белези на Новия Световен Ред, идващ в последните времена преди второто пришествие на Христос и предшествуващото го възцаряване на Антихриста в света, описани пророчески в БИБЛИЯТА.

План:

  1. Свидетелството на Светото Писание относно извратените вероучения и техните закономерни характеристики, както и историческия им произход в съвременния свят.
  2.  Хората в сектата на Гайдарски.
  3. Доктрините (според първичните им източници и според цитати от публикуваните документи и символика на сектата).
  4. Практиките в сектата (техните храмове с ритуалите им , както и формите, под които се легитимират пред обществото).
  5. Свидетелства на бивши членове, (вече напуснали сектата).

I. 

БОЖИЕТО СЛОВО – БИБЛИЯТА относно тоталитарните религиозни движения:

„Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник. „Да разкъсаме – казват – техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.“ Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути: „Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина; ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих“, Псалом Давидов 2.  

Дефиницията на горния цитат, който говори за замисли, съвещания и бунтове е простичка: Конспирация (организиран заговор) от страна на земните царе и властимащи против Твореца на вселената и неговия представител на земята. И понеже в него се задава въпросът „Защо?”, на който ще отговоря с божията помощ в тази статия, най-краткият отговор като за начало е: Понеже са се възгордели и са в тъмнина и заблуда, което е фатално за тях. Това е написано около 1000 год. преди Христос, така че – нищо ново под слънцето. В Първото послание към Коринтяните 2:7 свети апостол Павел потвърждава божията оценка за тези, които наричат себе си „елит”:

 “ . . . а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата“.

Това „никой” звучи доста отчайващо. Очевидно старата схема от  евангелие на Матей, глава4, стих  8: „Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш,“ действа с пълна сила и днес, както винаги в историята. Това е начинът по който този свят оперира, докато го има в този му формат.

В Светото Си Писание – БИБЛИЯТА, БОГ има много да ни каже относно феномена на фалшивите религии и псевдо религиозни движения. Дори когато отказваме да приемем авторитета на Словото Му, то пак самата реалност на съвременния живот ще ни застави да признаем, че „не може да се наруши Писанието”( Йоан 10:35)  и че никой не е по-голям от Словото на БОГ – нито религиозна традиция или църковна институция. Нашите анализи и усилия – лични или обединени в общественополезни и/или пара-религиозни сдружения, в които участвуваме няма да „сменят водата в аквариума” сами по себе си.

Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен.  И, подбуждани от користолюбие, ще ви мамят с лъстиви думи; тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната погибел не дреме.

 Из Второ послание на свети апостол Петър, глава 2                                                             

“А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения, чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест, . . .”

Първо послание на Тимотей, глава 4

или казано с други думи: такива спекуланти и лъжеучители не само ще има, но и ще са в изобилие – те са основен симптом за времената и годините. Дали ни харесва това или не, дали законът е добър и се прилага стриктно или не – това малко ще повлияе на общата ситуация, защото където има почва и климат, там и тръните и плевелите ще виреят покрай културите.  Където има  търговска ниша в търсенето на определена стока или услуга, ще се намират винаги и безкрупулните търгаши, които да запълват търсенето, а дори и да го създават изкуствено с агресивна или скрита реклама.

За целите, манталитета и мотивацията на този тип учители четем ясно следното в посланието на свети апостол Юда (не Искариотски):

“. . . 4. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа . . . 11. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен.”

Христос лично казва недвусмислено:  Мразя ги тези хора…” и това не е перефразиране на цитата  (Откровение, 2:15). Така ако БОГ, който прокламира себе си като любов („защото Бог е любов” Първо послание на апостол Йоан, 4:8) казва това, то съответно и любовта към Бога и към Истината налагат и на нас същия пример, в противен случай неизбежно ставаме съучастници и богопротивни самите ние. Подобно и на групата на хомосексуалните индивиди, така и еретиците-гностици, с които те традиционно са „гърне и похлупак”, представляват една крайна форма на извращение на естеството и на здравото учение на вярата. Резултатът на извращението е обект на извънредна противност от страна на Твореца към крайността на отпадналото от моралните Му стандарти  творение. Ушите ни напоследък са „хванали мазоли” от лигави приказки по масмедиите за политическа толерантност и защита на граждански права от групи, които употребяват новото правно европейско статукво, за да наложат агресивно мирогледа си на подрастващото поколение. И това именно е резултат от глобализма и в частност Европейската общност – то не е някакво миловидно и сладникаво живуркане, при което някой там горе ти гарантира просперитета и развитието. А за равенство между християнски морал  и стандартите на EU не може да става и дума. Ако в Стария Завет този тип хора: идолопоклонници, вещици, екстрасенси, хомосексуалисти и прелюбодейци бяха убивани с камъни по Закон Божий, то това ако не друго, поне трябва да ни накара да се поразмислим за абсолютните стандарти на Твореца на вселената, а не да приемаме за даденост относителния морален мироглед на юристите и законотворците, като крайна инстанция. Правистите крайна инстанция не са. Ако не – следва сценарий „Содом и Гомор” по стандартите ISO и това не е митология, както много хора се опитват да го извъртят.  

„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!” Исая 5:20 и (от Протестантски превод от 1940 г. от Псалми 94:20: „Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?”)

Някои от-дълбоките причини, които пояснява Писанието конкретно за наше време е повсеместното отсъпление от вярата в Християнския БОГ и в резултат – деморализация, което е и именно търговската ниша, която запълват с дейността си тоталитарните религиозни движения:

1.  Липсата на елементарни познания и разбиране по отношение на реалната вяра в БОГ у мнозинсвтото от хората, наричащи себе си християни и подмяната им с езически суеверия облечени в „християнски дрипи”.

2. Отстъплението и номинализирането на „християнската” цивилизация в последните дни – 1 Тимотей 4:1: „А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения . . .”   и  2 Солунци 2:3: „Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден (на второто пришествие на Христос на земята) не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението (морално)  и се не открие човекът на греха, синът на погибелта (Антихриста).

3.  Общият статут на падналост на човечеството, като цяло пред Божествените стандарти:

Послание към Римляните 5:12: „Затова, както чрез един човек (първия – Адам) грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха . . . ”;

2 Солунци 2:11: „И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата”

4.  Църковната институция никога не е била легален стандарт за праведност пред БОГ, което е ясно изявено в Писанието по много поводи. Например в Откровение гл. 2-3 имаме седем примера за местни църкви, от които само две нямаха сериозни морални и доктринални отстъпления – Смирненската и Филаделфийската, за които се казва, че: бяха подложени на голяма скръб, гонения и нямаха много сила, но опазиха Словото на БОГА.

 – всъщност за църквата в Сардис се казва, че „зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртъв” , а за Лаодикийската църква – която е и хронологически последната, Божествената оценка е най-слабата – „Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си. Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол”;

  „Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. “ Матей 5:13  Така закономерно сол и светлина, които са загубили блясъка и солеността си, което е фатално, приемат заслужено само презрение и потъпкване от човеците на света – и това именно е статуквото, което понастоящем наблюдаваме в реалния живот на църквата днес. Винаги можем да обясняваме проблемите с трудния живот, финансовата и икономическа криза, бездуховността и материализма на съвременния свят и разбира се – последиците от комунизма. Това обаче е бягство от субективната отговорност и оправдания с обективните (външни) обстоятелства, които са винаги следствие, а не причина. (Тук линка е към другия апокалиптичен образ на прелюбодейката Вавилон яздеща върху червения звяр от гл. 17-18, която е преобраз на морално-пропадналата църковна система, срастнала се със светската и имперска власт). Това е принципната тенденция в глобален мащаб, независимо в кое от трите основни направления на цивилизования християнски свят днес фокусираме вниманието си:  Римокатолицизма характерен за Латинска Америка, средна и югозападна Европа и целия свят – флагман на глобализацията в религията и политиката изобщо. Протестантизма или реформираното библейско християнство, исторически и културно повлиял силно на държавите от северозападна Европа – Швейцария, Германия, Холандия, скандинавските страни, Англия и колониите й: САЩ,  Канада и Австралия, както и Южна Корея – които държави по повечето показатели са без съмнение днешният световен стандарт за цивилизованост, просперитет и социален морал, който е формиран от уважението към свободата и скъпоценността на живота на индивидуалната личност в обществото. Православието, което като историческа концепция в християнството може да бъде проследено до не-по-рано от времето на римския император Константин (4-ти в. след Христа), който пръв започва да „легализира” и „трансформира” християнството в имперска религия. Императорът първо поокастря някои от ключовите догми на христовото учение, а после и изпонакичва вярата в Божия Син с повечето от езическите атрибути и традиции, като за целта премества столицата на изток от Рим в Константинопол, „скромно” кръщавайки града на себе си, ( днес Истамбул) и с това поставя началото на срастването и подчинеността на вярата и църквата на светската и имперска пропаганда и власт. За разлика от прагматизма на „запада” в историческата и културна нагласа на източния мироглед, който е толкова по-мистичен, колкото по-на-изток отиваме, царската светска власт е считана традиционно като богонаместна. Така и царете на изток са считани традиционно за наместници на божествата в плът – тази концепция разбира се е езическа и произхожда от Вавилон и Египет, преди да нахлуе с коварство и взлом в християнската вяра, за да я превърне в религия. Всъщност по начина, по който се развиват бившите държави-сателити на Съветския Съюз от Източна и Средна Европа след падането на „желязната завеса”, които са или преобладаващо римо-католически или  източно-првославни можем веднага да разпознаем и плодовете на тези две принципни концепции, а именно:

– трдиционно католическите Словения, Полша, Унгария, Чехия, Словакия и Германия активно се разбунтуваха с кръвопролития срещу антихристкото комунистическо управление и в последствие го отхвърлиха решително от себе си за броени дни след изтеглянето на „руския ботуш” и падането на желязната завеса;

– в традиционно православните България, Румъния, държавите от бивша Югославия (без Словения), Украйна, Беларус и Русия антихристката идея за култ към личността на комунистическия диктатор си пасваха естествено някак си към бита и манталитета на хората на изток, според както е и писано в евангелието:  

Матей 12:33 „Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото.”;

– “Прелюбодейци и прелюбодейки! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който, прочее, поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога.” Яков 4:4;

– “Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожънеГалатяни 6:7;

Така, номинализма на съвременното християнство създава предпоставките за процъфтяването на многообразна гама от смесици между християнството и всякакви форми на езически и антихристки идолопоклоннически религии в наше време. Без съмнение „Меката” на този вид общности в модерно време е САЩ – съвременната империя без конкуренция и образ на Римската империя и още по-древната Вавилонска империя. През време на хипи-вълната от 60-те и 70-те години в САЩ нахлуват множество източни гурувци, които със завиден търговски нюх промотират съвременния ню-ейдж, като смесица от източен мистицизъм на основата на будизма и либералното протестантство, характерно за бита на американците от югоизточното крайбрежие. Ключ за успеха си такива учители напипват в канализиране на бунта срещу материализма и бездуховността, които лъхат първо от църквата и в последствие във всички сфери на живота в обществото. Всъщност с това те просто „преоткриват Америка”, която много преди това е била вече „открита” и „заквасена” от мистици, като Франсис Бейкън, Джоузеф Смит, Елена Блаватска и много други, които основават своите окултни общества на воля в новия свят, вдъхновявани и закриляни от масонските ложи. Масонството, което още от ренесанса и колониално време вече е обхващало с идеализма си преобладаващата част от умовете в Западна Европа и Амрика, наричащи надменно себе си „елит на обществото”, поема щафетата от гръцката философия и вавилонската и  египетска религиозни митологии и ритуали, преминавайки исторически през приемствеността им в езотеричните еретически общности на гностици, богумили, албигойци, темплиери, както и еврейските магове-кабалисти. Когато ген. Дж. Вашингтон, който е бил робовладелец и висш масон в йерархията обявява войната за независимост на САЩ, той не е имал нужда да създава, подобно примерно на дякона Левски революционни комитети – те вече са били там в лицето на масонските ложи. (Всъщност робовладелството в Америка е било възкресено и основано като институция имено от този тип идеологически и религиозни предразсъдъци, и то при положение, че по това време вече за повече от 10-15 века не е имало робство никъде другаде по света.) От тук идва и традиционното членство на президентите на САЩ и администрацията им в тези окултни езотерични общества и техните ритуали и цели. Това ясно може да се визира от портрета на ген. Вашингтон и цялостната масонска символика върху банкнотата от $1 основана върху символиката на числото 13, традиционно прието като подпис в масонството и в сатанизма (напр. бг. конституционният текст: чл.13, ал 3 или примерно жертвено-катастрофирания проект на НАСА „Аполо 13” кръстен галъовно на Аполон – ангела на бездната (Откровение 9:11)

(към фиг. 1) – Числото 13 натрапчиво се налага по египетските и вавилонски символи на $1 –  от двете страни на герба държавният печат на САЩ, изпълнен с масонска символика основана на сатанисткото число 13 и птицата феникс (орел):

      13 стрели в ноктите на орела

      13 листа на клончето

      13 плода на клончето

      13 канта по щита на орела

      13 букви – E PLURIBUS UNUM (от латински – „ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ”преводът ми е малко по-свободен, но затова пък с 13 букви J)

      13 букви – AMERICAN EAGLE (англ. – американски орел)

      13 реда зидария (англ. masonry  масонство) по недовършената пирамида с окото на демона Хор от древноегипетската митология (обратната страна на герба)

      13 букви – “ANNUIT COEPTIS”

      Кръг (слънце) от 13 петолъчки, разположени в шестолъчна вавилонска (псевдо-давидова) звезда, заградени от окръжност от 19 малки кръга (19 – 6 = 13)

      NUOVOS ORDO SECLORUM” – (лат.) „Новият Световен Ред” – програмното мото на Антихриста, прокламирано и в цялата 13 глава на Апокалипсиса в Библията.

Пак там в края на същата глава 13 е и другото число за идентификация на Антихриста – 666, което е именно шестолъчната “еврейска звезда” състояща се от (1) шестоъгълник представен от (2) 6 триъгълника разположени по страните на (3) шестограм, за което ще стане дума и по-нататък, или например унифицирания идентификационен бар-код по опаковките на всички фабрични стоки в зората на безкасово-контролираното глобално общество:

Новият световен ред ( NUOVOS ORDO SECLORUM”) неизбежно идва като жетва преди второто пришествие на Христос и „свършека на света/ерата“ (αιώνaion) Матей 28:20) и масонството, редом с много други организации, (тракийската секта включително) е „акушерка” в този сценарий. В предопределеното време акушерката ще бъде отстранена и всички ще си получат заслужената заплата, според както и комуто господар всеки е служил – а изборът на господари (Господи) е само между двама – не повече. Затова е добре да имаме предвид края на трилъра според Божието Слово в пророка:  Даниил 2:35 “ . . . а камъкът, който разби истукана (великана), стана голяма планина и изпълни цяла земя“. Добрите момчета винаги побеждават накрая и това не е измислено първоначално от сценаристите в Холивуд, ако и да е поизтъркан вече екшън шаблон.

– 2 Йоаново послание 1:7 “ защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист”.

Тук се визират конкретно мистиците и надменните религиозни философи и идеолози на масовата пропаганда:

– 1 Тимотей 6:20-21: “и се отвръщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука, с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата” – от гр. γνωσις ψευδώνυμος  – (gnosis  pseudonumos) – от там и гностицизъм – Николаитите или Валаамити от гл. 2 на Апокалипсиса) – както и техните идеологически приемници – всички миксатори на християнски традиции с езичество и източен мистицизъм. За пример можем да вземем влиянието в английския език на думата син (son – [SΛN]) и думата слънце (sun – [SΛN]) които се произнасят по абсолютно идентичен начин и от там Sunday неделя (ден на слънцето – не на сина). Това е влиянието на гностицизма в езика, който е нищо повече от откровено езичество, понеже всички идолопоклоннически религии без изключение от Вавилон, Египет, Америка, Тракия и т. н. имат за обект на идоло-поклонение именно слънцето, понеже са аграрни религии, което тръгва още от братоубиеца Каин (Битие гл 4:3). Така примерно: Псалми 2:7: „ ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих” ; БОГ Син (който е второто лице на Троичния БОГ) би могло да се тълкува много повратно. Това е традиционно и абсолютно умишлено и богохулно с цел подмяна и в резултат – религиозна заблуда. Същото е, когато Христос е изобразяван по иконите с лъчи като слънце или в центъра на кръста е добавен кръг (слънце), или кръгът е върху  кръста  анкх. По площадите на съвременния гр. Рим стърчат не един и два обелиска (египтески идоли за поклонението на слънцето за плодородие, символизиращи мъжкия полов орган) с изсечени по повечето от тях йеруглифи от египетската книга на мъртвите (магии). (Именно тези йеруглифи г-н Стефан Гайдарски твърди, че бил декодирал и са с тракийски произход – египтолозите ще изпопадат от камилите, ако го чуят това J). Най-известният от тези обелиски е този „паркиран” в центъра на всеизвестния площад „Св. Петър” с мачкащата с мащабите и лукса си базилика – той не е просто репродукция, а директно демонтиран от Египет, транспортиран и инсталиран във Ватикана, но с добавен кръст на върха му(!?). В месата (литургията) на католиците съвсем откровено се изнася златен образ на слънцето за поклонение, също както и формата на евхаристийния елемент на хляба, който те мистично приемат за транссубстанция (буквално превъплъщение на бога), е целенасочено фиксирана на кръг и никаква друга. (На това му се вика: ‘Ела ме вълчо ‘еж!). Целта е прозрачна – да се обезмислят думите на Христос в евангелието според св. ап. Йоан 1:18, 14:6 и 10:8

„Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни (εξηγεομαι – exegeomai – изяви с власт). ” 

– „Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”

 – „Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници”.

Тук под „всички” Исус съвсем конкретно визира „слънчовците” – популярните митологични герои на езичниците и гностиците. Предвечният Божий Син е бил тайна за човечеството, но от близо 20 века Той е вече е разкрита тайна:

Колосяни 1:26 „тайната, скрита от векове и родове, а сега (I в. от н. е. ) открита на светиите Му”,

следователно неоплатоническите мистерии (в т. ч. масонския ритуал) са си антихризъм от християнска гледна точка по дефиниция от закон Божи.

Така масонската, (а напоследък и католическа и либерално-протестантска екуменическа) догма за толерантност между религиите, понеже „всички те са различни пътища  към един и същ бог, независимо как бил той  наречен” по необходимост вменява Христос за лъжец и луд, а последователите му за нетолерантни и опасни фундаменталисти, което е противозоконно. Християнската вяра така може да бъде трактувана вече като подобрен продукт от „дарвиновска” еволюция и приемственост от религиозните практики на жреците от по-низшите форми на древните суеверия. Казано по друг начин: личността на Исус от гр. Назарет не е чак толкова екзистенциално важна и автентична в човешката история по отношение на спасението на човешкия род от греха и вечната смърт. (Това съвсем конкретно е и дефиницията на идолополонството, коeто е най-широко разпространеният грях, а именно: разфокусиране на вярата и поклонението от личността на Твореца по посока на безличността на творението Му, според първата и втората от всеизвестните десет заповеди:

Изход 20:2. „Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството; 3. да нямаш други богове, освен Мене. 4. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; 5. не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят“.)  

В руския език думата за неделя е много по-християнското ВОСКРЕСЕНИЕ, а олтарът в старозаветния ерусалимски храм по изрична заповед на БОГ трябваше да е обърнат на запад (Изход 27:13) – точно обратното е на всички останали идолски капища, с които не можеше да има нищо общо:

2 Коринтяни 6:15-17: „Какво съгласие може да има между Христа и Велиара (аграрния идол на слънцето)? Или какво общо има верният с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“. „Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема“;

Това, което е характерно за гностиците и в частност за лъжеучението на братя Гайдарски е склонността им да прикриват дълбоко истинските си вярвания и практики с професионално лицемерие и притворство. Двуличността им може да се разкрие години по-късно и то само при положение, че човек е допуснат до по-вътрешните нива (степени) в ритуалите и йерархията им. От друга страна натрапчиво искат да минават пред хората за добри и ревностни християни, презирайки думите на евангелието:

“Иисус му отговори: Аз открито говорих на света; Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират иудеите, и скришом нищо не съм говорил.” Йоан 18:20.

Спекуланти, които да злоупотребяват с това обаче винаги ще се пръкват, каквито имаме за пример следните “Герои нашего времени”:

 

II

– БРАТЯТА ГАЙДАРСКИ – ОТ ЛИБЕРАЛНИЯ ПРОТЕСТАНТИЗЪМ ДО АНТИХРИЗМА НА НЮ-ЕЙДЖ

Тоталитарното религиозно движение  «Тракийска църква» или каквато и мимикрия или прекръстване още да има да претърпява това общество е на практика изцяло контролирано от родните братя:

Двамата са синове на бившия дългогодишен юристконсулт на бившия „Балкантурст” Георги Гайдарски, който след 9-ти септември 1944 г. напуска родния си гр. Троян и се настанява в кооперацията на ъгъла на ул. „Московска” 27 Б и ул. „Раковски” в гр. София. В околностите на гр. Троян са силно концентрирани археологически находки от древно-тракийки произход, които са обект на множество изследвания, а институтът по тракология е само на няколко метра от дома на братята на ул. „Московска” No. 13 (www.thracologia.org), което явно им прави дълбоко впечатление. Като деца и младежи, заедно с родителите си те посещават петдесятната евангелска църква, където по-големият Стефан е и доста активен сред младежите и доста добре успява да усвои християнската догматика и жаргон, но същевременно упорито се стреми да създаде свое собствено религиозно движение, като източниците му като литература далеч подминават юдео-християнската традиция и клонят към всякакви форми на спекулативна религиозна философия, кабала, окултизъм и всичко, което днес наричаме най-общо ню-ейдж.

През 1990 г. Стефан Гайдарски завършва психиатрия, оженва се за Ралица, която е пациентка в психиатричната клиника, в която Стефан е доктор-стажант и имигрират за Лос Анджелис, САЩ, където прекарват 15 години до 2005 г. Първите 7-8 години той се надява на помощта на хора от бранша на психиатрите да му се помогне, за да приравни дипломата си и да получи права да практикува като лекар, но в крайна сметка това не се получава. Жена му бива приета отново в психиатрична клиника, когато Стефан търси помощта на познатите си от местната българска петдесятна църква в Лос Анджелис – но в последствие изоставя и тези си връзки напълно и се свързва с хора от организация, която той лично нарича „Мелхиседекови братя” в своите послания. Самият той пише в книгата си „Тракийското писмо декодирано” 1, че се е занимавал нееднократно с трансцендентен анализ и медитация, което изглежда е форма на комбинация от ТМ (Трансцендентална Медитация – т. е. будистко мантруване) и психоанализа върху хора в състояние на хипноза – т. е. на променена форма на съзнание между сънуване и реалност. Дали това се постига посредством методи изцяло религиозни и психологически или има и допълнителна употреба на наркотични вещества засега не е изяснено. Междувременно по-малкият му брат – Цветан, който и понастоящем е ключов координатор на сектата успява да отцепи няколко различни малки групи от различни традиционни и новосформирани  протестантски църкви и така слага началото на „Църква Нови Ерусалим”, която след неколкократни организационни реформи и резки доктринални завои днес е една секретна мрежа от домашни събрания, обединени от йерархия от дякони и пастори, напоследък наричащи себе си „жреци”, изцяло подчинена на двамата братя. Общността е фанатично сплотена около лидерите си и крайно агресивна спрямо всеки свой член, дръзнал да изрази съмнение в богопомазаността на гурувците. Структурно групите се сплотяват чрез ритуалите извършвани в двата основни храма на движението, които по-късно ще опишем чрез свидетелството на очевидци от първа ръка. Всъщност, лично аз съм бил активно въвлечен в движението през периода 1993 – 2003 г. Първите 5-6 години бях дякон в група, която се събираше в дома на Цветан в София и по това време движението ползуваше регистрация по стария закон, като подразделение на протестантска църква. Много хора минаха през тази група и заминаха нанякъде – в много от случаите в някои от подгрупите на движението, до които обаче аз нямах лично достъп. През 1997 г. Цветан прехвърли регистрацията на религиозната общност по документи на мое име, като от мен се очакваше да съм връзката с протестантизма, от който лично аз и не предполагах, че в последствие напълно и решително ще се дистанцираме.

III

В КАКВО ВЯРВАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА?

Най-накратко формулирано то е следното:

„Велик е бог Орфей и Гайдарски е неговият пророк. Амин!”

Както са тръгнали нещата след 10-15 години може да го слушаме това напявано от мегафона на минарето на официално-регистрираната и призната от властите „Тракийска Православна църква”. И което е още по-куриозното – ако сега можеше хипотетично само разбира се, да се подложи г-н Стефан Гайдарски на разпит под детектора на лъжата и му се зададе същия въпрос: „Наистина ли той – неуспелият имигрант психиатър и неговият роден брат – неуспелият оперен певец Цецо, е Гласът Божий в съвременния свят? – отговора би бил несъмнено положителен и детекторът ще потвърди това без отклонение. Тези хора проповядват за тези неща и издават книги в потвърждение на това твърдение по начин, който не оставя съмнение в убеждението им в това безумство. С това си убеждение г-н Гайдарски успява да убеди последователите си от сектата и не на последно място – да реализира съвсем не-лоши печалби от теориите си. От научна гледна точка тези хипотетични теории са безпочвени и не издържат на критика от никъде разбира се, но подкрепени с голям набор от ритуални и театрални изпълнения (съответно за вътрешните и за външните последователи и симпатизанти) – ритуали директно взаимствани като символика и формулировка от масонския ритуал и степени – схемата проработва успешно.

Тук ще си позволя да отворя скоба, понеже все-едно процентът на автентичност на „откровението на Гайд” без друго е досадно нисък. Според потвърждението на многобройни свидетели, излезли от сектата на мормоните (т. н. „Църква на Исус Христос на светиите  от последните дни”) ритуалната практика в тази религиозна организация, която дефакто контролира щата Юта (САЩ) – е идентична  над 90% с тази от масонския ритуал, което никак  не е странно, като се погледне в историята на сектата още от основоположника й Джоузеф Смит. Още от младините си Дж. Смит се издига шеметно по всички степени на масонския ритуал и в резултат успява да „приватизира” голяма част от ложата, на която е ръководител, което е и „началният капитал” за сектата му. Поради тази причина бива и съден и убит скоро, факт, който го прави мъченик и легендарен герой по късно в очите на последователите му.

Фиг. 4  е емблемата, извезана на знамето на тракийската църква на Гайдарски от американския им сайт, което може да се види в храмовете и офисите на сектата в България: тя е замислена като елементаризиран образ на фиг. 5, като са запазени само детайлите белязани с цифрата 13. Имаме и  гребеноподобен елемент с 6 змии с по 13 извивки, който мислено продължен в опашката на орела вместо око, става недовършената пирамида.

а фиг. 5 е лицевата страна  американският масонски герб или държавен печат, която е белоглав орел за сравнение:

Лицевата страна  на държавния герб на САЩ (от $1) е именно препис от знамето на легионите на Римската империя и идва като символ от Египет, за което свидетелствува и евангелие на св. Лука 17:37:

„На това Му рекоха: де, Господи? А Той им рече: дето бъде тялото (мършата), там ще се съберат и орлите”,

а  обратната, страна на герба (като сгънем на две банкнотата) е традиционната емблема на свободните зидари – масоните – недовършена (отсечена)  пирамида с всевиждащoто око на демона Хор – отново от Египетската митология. Окото е поставено наместо главата на ъгъла – завършващия камък на върха на пирамидата, символизираща земните и небесни йерархии, който камък (Христос Исус от Назарет) зидарите (т. е. управителите и господарите в този свят и строители на новия) умишлено и предизвикателно отхвърлят и подменят:

 Откровение 1:5 „Иисуса Христа, Който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. Нему, Който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв  и Който ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници“.;

Колосяни 2:8. „Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа; понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството, и вие сте пълни чрез Него, Който е Глава на всяко началство и власт.“

– Деяния 4:11 12 „Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла, и в никого другиго няма спасение, защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.„;

– 1 Коринтяни 10:4 „. . . а камъкът беше Христос.“;

– 1 Петрово 2:7 „И така, за вас, вярващите, Той е драгоценност, а за невярващите – „Камък, Който отхвърлиха зидарите, но Който стана глава на ъгъла“, и „Камък на препъване и Камък на съблазън“.

Това е ядката на тази емблема, която е във всички масонски ложи и в която се кълнат ритуално масоните по целия свят от векове и заявката й е хладнокръвна и недвусмислена, а именно: „Война срещу християнския БОГ”. По същество шестоъгълната емблема с кръстосаните зидарски инструменти ъгъл и пергел (евентуално и с отвес, което масоните носят на престилките върху половите си органи – т. е. мъжкото и женското начало – но само за мъже?!) е на практика абсолютно същия символ, ако условно продължим линията на ъглите в триъглник, т. е. отново пирамида с отсечен връх (т. е. елиминарана е главата на ъгъла), като се превъща в насочена надолу петълъчка (в кръг)  – най-традиционната сатанистка емблема, (а и комунистическа също – но то е в последствие).

Винаги съм се чудил как може толкова точно да са назовани нещата в Библията в пророчества, още отпреди десетки векове. Вероятно има и такъв момент, че самите сатанисти, които често са бивши християни и отстъпници в много случаи са интелигентни и познават Библията по-добре от християните. Tе съвсем умишлено и целенасочено си подбират символиката и рутуалите, точно защото е писано, че не трябва да се прави конкретното нещо – в знак на демонстративен бунт.

Например: един от най-упорито повтаряните идеи в Библията е в смисъл на дистанциране от Египетската религия, като примерно:

      Еремия 42:17 „И всички, които обърнат лицето си да идат в Египет и там да живеят, ще умрат от меч, глад и мор, и ни един от тях не ще остане и не ще избегне бедствието, което ще напратя върху им.”

      Езекил 6:4 „и жертвениците ви ще бъдат опустошени, стълбовете ви в чест на слънцето (обелиски) ще бъдат строшени, и вашите убити ще хвърля пред вашите идоли;”

      20:8 Но те се възмутиха против Мене и не щяха да Ме слушат; никой не отхвърли гнусотиите от очите си и не остави египетските идоли. И Аз казах: ще излея върху тях гнева Си, ще изчерпя върху тях яростта Си сред земята Египетска.

      23:3 „и блудствуваха в Египет, блудствуваха на младини; там измачкаха гърдите им, и там изгнетиха девствените им ненки.”

      Деяния 7: 39 „нашите бащи не искаха да се покорят (на Бога), а го отблъснаха и се обърнаха със сърцата си към Египет”

      Откровение 11:8 „а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат.”

и от там именно и съответната египтомания в окултизма и масонството.

Освен, за да отклонят вниманието от себе си, крадците често викат: „Дръжте крадеца!” с цел да объркат наивните и да ги направят на глупаци. И с дързостта си успяват.

Тук са верни думите на един от шепата президенти и национален герой на САЩ – Абрахам Линкълн, който никога не бива въвлечен в масонството, въпреки че е бил в големи колебания относно това през целия си живот като християнин:

„Можеш да правиш на глупаци всички хора през определено време, а можеш и да правиш на глупаци определени хора през всичкото време, но не можеш да правиш на глупаци всички хора през всичкото време.”

(„You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.“ – Abraham Lincoln)

Всъщност заблудата, особено религиозната е силно вкоренена в природата на човека, а също и подхранвана постоянно от изкушения във външната среда. Непоколебимото  убеждение в собствената непогрешимост е най-сигурен симптом за болестно състояние на изпадане в религиозна заблуда – „Не би било възможно да бъда заблуден, понеже съм в единствено-правилната организация и верски разбирания под небетодруги няма.” – това е характеристиката на всички фанатични религиозни движения без изключение. Когато към това се прибави и материална изгода или зависимост от организацията, което е дух на наемничество, положението става неспасяемо, спред мен, защото здравият разум и съвестта вече не са довод и хората вътре са окончателно заслепени.

Не съществува човек на земята, който да няма склонноста да надценява собствените си качества и важност и съответно в точно същата степен да подценява същите у другите.

– “Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас . . .  Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го (Бога) лъжец, и словото Му не е в нас.” 1 Йоаново послание гл. 1.

Пак там е и дефинцията на антихризма:

– 4 гл.  : „Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.”

– 2:19 „Те (антихристите) излязоха от нас (от християнската църква), но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.”

 За сравнение прилагаме цитат от авторското посланието на Стефан Гайдарски – отец Мелхиседек –   “ А сега, братя мои, относно Спасителя. Човек ли беше Той, братя, та да е юдеин, или човешки син, та да е син Авраамов? . . . . И що е хулата против Бога, ако не че Бог е наречен човек, а човекът е наречен Бог? И не е ли това от сина на погибелта, който прави Бога да изглежда като човек и още прави човека да изглежда като Бог; И ако и да облече човешка плът, нима е юдеин? И ако е роден от Дева, нима е син на човек?

  „понеже, ако е истина това, което казват, че Исус Христос е роденият Бого-човек, с две природи – на Бог и на човек , как може тогава да е съществувал преди да се е родил като човек, понеже знаем, че дойде в плът само веднъж?“

Не трябва да си атомен физик или мастит теолог, за да свържеш логически двата цитата и да заключиш, че последното е учебникарски пример за прелъстник и антихрист – и то съзнателен и завършен такъв, колкото и да се опитва да хитрува. Всъщност поставянето под съмнение на човешкото въплъщение на Спасителя на човечеството Исус от Назарет в плът е директен удар и срещу формулировката на Никейското кредо на християнската вяра и срещу най-фундаменталната християнска доктрина за спасението и изкуплението от природата на греха и новорождението чрез жертвата на Христовото тяло на кръста на Голгота. Без това вече нямаме християнство, а само безкрайна редица от спекулативни митологични герои, всеки един от които би могъл да бъде, колкото красив и превъзвишен, толкова и съмнителен и неправдоподобен по отношение на реалността на съществуването си. Такива умирающи и прераждащи се под някаква форма или идея герои са не само тракийският Орфей, но и всички други ментета на езическото спекулативно блуждаене, като Зороастар, Озирис (митологичен баща на Хор), Феникс, Митра, Перун, Трала-хулю (о. Тамбукту) и пр.  .

Други цитати от „новата библия на тракийците ”: 22. Затова, братя мои, да не ви заблуди никой – не се написаха Новозаветните Писания изпърво в Израил, нито на Еврейска, нито на Арамейска реч, но се написаха най-първо при Делтата на Нил, където Тракия оплоди Египет и се написаха не на друга, а на Бохарска реч. – последното, според твърденията на г-н Стефан Гайдарски са цитати от„историческите”  Тракийски послания”, които обаче никой никога не е чувал и виждал, с авторство подписано от Стефан Йерусски и Цветан Сердикийски и издадени от „Фондация Градът”. Братя Гайдарски обаче категорично отричат авторството си над тази конкретно книга, сякаш някой би се усъмнил в способността им да скалъпят подобна нагла фалшификация. Версията им е, че те са просто учени траколози, които „доказват” с дейността и трудовете си автентичността на този древен документ. На пресконференция в БТА г-н Стефан Гайдарски най-официално обяви, че е декодирал древната тракийска писменост, за която всички известни изследователи-траколози са убедени, че няма такава. „Учените” легитимират дейността си с регистрираните „Институт по трансцендентен анализ” и академия „Орфика”, които обаче са регистрирани като фондации на фиктивни адреси и без телефони, така че никой не може да има достъп до тези строго-секретни изследвания, освен ако ръководителите на проектите не благоволят да откликнат на поканата за среща. Куриозното е, че братята категорично заявяват на сайтовете си, че „са православни християни” и това вече разсейва всякакви подозрения относно свръх-секретната им изследователска дейност в областта на тракологията.

Следното е из разпространена информация след пресконференцията в БТА през м. март 2006 г. и тиражиранa от много издания като достоверна: “Последните проучвания на д-р Гайд доказват тезата, че Египет води началото си от Тракия. Според него египетски исторически извори свидетелстват за съществуването на тракийски цар с името Тир или Тцер, който е основател на първата египетска столица.”коментара на подобни нелепости от археологическа и историческа гледна точка е излишен.

1 Летописи 14:1 „Тирският цар Хирам (Абиф?!) проводи при Давида пратеници, и кедрови дървета, и каменоделци (зидари) , и дърводелци, за да му съградят дом.”

  2 Летописи 9:10. „Слугите Хирамови и слугите Соломонови, които докараха злато от Офир, . . . 13. Теглото на златото, що идеше на Соломона в една година, беше шестстотин шейсет и шест таланта злато.”

Според традиционната теология и на Православната църква, както и на католици и протестанти обаче, личността на царя (или княза) на Тир (Езикил 28 гл.) е идентифицирана като архангелът Луцифер или дявола и сатана, т. е.  източникът на всяко зло в света – това поне братя Гайдарски знаят добре от дългогодишното си пребиваване в петдесятната църква още от деца. Така доктриналното им и ритуално прехласване по тирския цар, комуто те са изградили капища в гр. София за да му се молят и да му се кланят, а заклеват и последователите си и ги учат да вършат същото – това е ужасяващо и уродливо престъпление, за което бъдещето ще покаже, дали ще получат заслуженото си въздаяние приживе.

Преди всичко доктрините на последователите на тракийската църква не са нещо конкретно и дефинирано за постоянно, а са просто последното „откровение, което ще хрумне на маниашки-болния мозък на пророците им – Стефан и Цветан Гайдарски – а в последствие ще бъде препредадено и обяснено объркано и многословно от епископите и презвитерите на сектата. Тази е схемата. Утре ако се „обърне вятърът” и „се запява друга песен”, което често се случва – значи такава е божията воля и толкоз’ – определящи са личността на гурувците – всичко друго, включително и писано и издадено черно на бяло от самите гурувци е относително и предпоследно – например:

днес сме църква – утре вече не – събранията се преконфигурират и преформатират, като единственото стабилно нещо остава позицията на гурувците;

днес се хвърляме да завладяваме всичките църкви на света, понеже бог ни ги предава в ръката, както ханаанците и обещаната земя – утре обаче светът ни хули и гони – значи да се крием и спотайваме;

днес се морализаторства и се злорадства, как тоя или оня пастор или владика се бил развел или е хомосексуалист, а ние сме си толкова чистички и неопетнени от света, та чак драго да ти стане – утре обаче епископ на тракийската църква се развежда и почти веднага се оженва повторно и вече се оказва, че ако в Стария Завет пише, че са имали по няколко жени или направо харем – тази концепция си е напълно наред практически и днес за нас, а особено за „богоизбраните” ни пророци. Като се има предвид, че болшинството от наивните членове там са позастаряващи моми след 30-35 г. не ми се ще да спекулирам, къде могат  да му „избият гайките наживо” на това „ново откровение”.

IV

ХРАМОВЕТЕ, РИТУАЛИТЕ И ПАРАВАНА ОТ ФОНДАЦИИ НА СЕКТАТА

Адресите на храмовете на сектата в София, за които знам със сигурност са:

– ул. „Московска“ 27, ет. 6 (ъгъла с ул. „Раковски“)

– ул. „Загоре“ 12

– пл. „Славейков“ 8, вх. „Б“, ет. 2

– Зона “Б-5”, бл. 5, вх. “В”, етаж последен

– Ул. “Средна гора”, No 50 – фирма “Prima”

Единият от офисите представлява апартамент в бизистена на пл. „Славейков“ срещу фонтана, боядисан с ярки бои и изрисуван от горе до долу с египетски йеруглифи, досущ както в пирамидите, магъоснически звезди, емблематичната картина „Vetruvian man“ на Леонардо да Винчи във формат около 1.5 м2, която представлява съвсем гол мъж, разкрачен и с разперени ръце, разположен на фона на кръг с геометрични фигури, съблюдаващи някаква симетрия в мъжкото тяло. Тази картина винаги е била символ на хуманизма, гностицизма, окултизма и дори хомосексуализма (като приемствеността между всички тези духовни мерзости е съвсем явна за всеки поне малко просветен християнин). Има още и графика на кабалистичното сефиротично дърво, за което и ми засвидетелства самият художник, който беше я рисувал по специална поръчка на Цецо. За тази картина обаче версията гласеше, че била „дървото на живота“, за което пишело в третата и в последната глава на Библията.

На практика офиса на пл. „Славейков“ е планиран като езическо капище, пригодено за въвеждане в трансцендентална медитация (ТМ) и извършване на ритуали с употребата на олтар с имитация на херувими, светилници, кадилници, завеси, умивалници, пъстри жречески одежди, амулети и други странни символи. Всичко това е разположено в приглушено освтление и отделено със завеса с извезан на нея знак на древноегипетския бог Озирис (анкх) от слънчевото поклонение, който е обърнат надолу кръст с кръг на върха – класическа сатанинска емблема.

И така, в другия офис на ул. Средна гора” 50 Цветан Гайдарски си поръча да му изработят по поръчка специален дървен трон, на който той седи и по определени поводи, като например „божествения съд“ (в който Цветан еднолично “присъжда”) се облича в изцяло червена роба и размахва, като израз на духовната си власт истински метален рицарски меч и дървен магъоснически жезъл с глава на ястреб на върха. Всъщност по това време ни бяха раздадени брошури на които емблемата на „градът на Христос“ (тракийска църква) беше изобразена като ястреб, който държи змийски жезъл и клонче в ръцете си и с кръг над главата. Част от тези еретични брошури или цитати от тях прилагам на www.lozata.info за свидетелство.

Когато заедно със съпругата ми остро му се възпротивихме, и при това публично пред тридесетина души от сектата и го запитахме, какво той разбира под окултизъм и ако изобщо съществува такова нещо, то добро ли е то или зло в очите на Бога ?!; и може ли това изобщо да се нарече християнство!?, Цветан отклони въпроса с обвинения към мен, че съм отстъпник от вярата и предател, пратен от дявола и от ДС за да клевети и прочие истерии.

  Впоследствие вероятно от същия този трон в присъствието на „епископите”, ми беше издадена персонално „Присъда от Божествения съд” в която аз, Самуил Папазов – друг стар познайник на Стефан Гайдарски, чийто дядо някога е бил председател на Съюза на Петдесятните Евангелски (Протестантски) църкви (ЕПЦ) – както и самия Петдесятен съюз в момента бяхме заклеймени и осъдени на „наказание от Бога” – по обвинение: „Клевета на божиите помазаници”. Следното е цитат на „Присъдата”, която е характерна за мисленето, манталитета и методите на тези хора.

Този текст – „Съдебно Решение и Присъда” получих трикратно в плик в пощенската си кутия през 2004 г., също както и имам свидетелството на десетина различни хора, които на някакво ниво са били в групите на сектата и познават лично гурувците, които също са получили това на свой ред в своите пощенски кутии. Някои от активните членове на сектата ми признаха в частен разговор, че този текст е бил официално четен на събранията на сектата и цитирам думите им:

„Присъдата вече е в ход!” – каквото и да означава това;

По мое мнение тези хорица насериозно си вярват, но преценете сами за себе си:

Решение

 на заседателите на Небесното Съдилище относно делата на гореспоменатите, с които са нарушили Христовия закон на Любовта и са наскърбили Духа на благодатта 

       До трона на Бога, Който е Противник на горделивите и като Съдия  на всички отсъжда без лицеприятие, достигна известието, че:

         Димитър Дакашев, Самуил Папазов и другите николаити, поддръжници на техния заговор, бълват хули и безпричинни обвинения срещу Христови служители, опитват се да смущават чистосърдечните, в похот за власт над душите им, поради което Господ пожела да се явят и изпитат  тайните дела на смутителите пред престолите на съд, с цел да се освети чрез правосъдие Святото Божие Име.

       Беше издирено и намерено от заседаващия съд, че:

       Няма свидетелство било от неподкупни и безкористни човеци, било от дух от Бога, което да потвърждава обвиненията, напротив, бе установено, че тези Божиите синове, чиято обхода се опитват да петнят безчинните николаити, са верни и предани на своя Господар Иисус Христос и неговото слово, като не са изменили на вярата в Божият Син, Който дойде в плът, подобна на човешката.

        Оказаха се напълно неоснователни твърденията на Димитър Дакашев, Самуил Папазов и техните вдъхновители и съучастници от чиновниците в Петдесятния съюз, за поклонение и упование, чуждо на светиите, напротив, тези, чието име гореспоменатите се опитват да опетнят, се намериха в истинно поклонение на Бога Отца и упование на Неговата Сила и Слово чрез Светия Дух.

       Всичко това беше потвърдено чрез свидетелството на очевидци на служението им и обходата им, което не буди съмнение.

       От това заключаваме, че става въпрос за лъжесвидетелство , фабрикувано от гореспоменатите николаити, което не бива да бъде умаловажено като невинна постъпка, а напротив, с цялата строгост и власт, дадена ни от Бога, за да се научат людете от Божия народ да не бъдат съучастници на клеветника дявола, следва да се отсъди справедливо чрез Божията мъдрост и според мярката да се отмери /Ев.Мат.7гл./.

      В Името на Господ Бог, Който е в тайно и въздава на яве, Пребъдващия в непристъпна Светлина, но Който познава що има в тъмнината, срещу Димитър Дакашев, Самуил Папазов  и всички съучастници в тяхното зло, се повдига следното обвинение:

       Това, че вие,Димитър Дакашев, Самуил Папазов и останалите участници – николаити в заговора против верните на Божия Завет, сте хулили Господните братя /Мат. 12гл.49,50; Мат.25гл.40/  без причина в завист и невежество  /Ев.Мат.5гл./, свидетелства за вашето неверие и отсъпление спрямо Христа. Вие позорите и предавате Иисус, понеже вършите всичко това спрямо Неговите слуги. Поради това Бог, пред чийто трон те стоят, е постановил да бъдат оправдани и прославени, а вие – злите им хулители посрамени.

       В пълно разминаване с Христовото учение са вашите постъпки на противници на Божия образ, като не само не приемате нито пазите Божиите думи и родените от Духа, но се явявате и като техни гонители.

       Всичко това влиза в списъка на мерзостите, които Господ мрази /Пр.6 гл.16/, в това число и сеенето на раздори между братя, за което има писмени доказателства, които ви уличават. Това е вражда срещу потомството на Христа. Всеки, който не събира с Христа, а разпилява, е враг на Неговото дело.

       Като престъпление срещу Царството се възприема и воюването срещу Неговия храм с цел кариера и корист от човеци, превъзвишаване на собствения дом и завличане на човешки души, които Христос е изкупил с кръвта Си. Според Царската разпоредба и правосъдие ние изискваме изпълнение на писаното в Книгата на делата “Който руши Божия храм, него Господ ще разруши.”.

       Наказуемо е и това, че без да имате пълномощия и пратеничество от Христос, сте говорили надменно в Негово име. Вашия мандат е фалшифициран, понеже нямате участие в Неговия Съвет, с което вие накърнявате Божествения авторитет. Поради статута ви на псевдопророци сте отсранени автоматично от Събора на Оправданите до времето на вашето евентуално поправление.

       Заседателите препоръчват на подсъдимите следното:

       1.Да потърсят застъпничеството на потърпевшите от тяхното злотворство, за да се оттегли обвинението на Божия съд преди влизане  в сила на присъдата, изпълнявана от небесните стражи /Ев.Мат.5гл.25,26/.

       2.Да не робуват повече на Мамона, но да се подчинят на Христа, Който ги е изкупил с кръвта си да Му принадлежат.

       3.Да престанат да бъдат наемници на човеци и техните организации, а да служат на Иисусовото Царство, изпълнявайки заповедите, идващи от Неговия трон.

       4.Да оставят фалшивото благочестие и идола на човешката теология, които са отречени от Божията сила, а да принасят дела, достоен плод на покаяние като следват и пазят Думите на Бога на Живота.

       5. За да бъдат помилвани от Негова Милост – Христос, да показват милост и любов към себеподобните си,  които са сътворени по Неговия Образ.

       Смекчаващи вината обстоятелства за безумието на виновните е невежеството им и това, че са били подведени и от други лукави работници и клеветници, преструващи се на Христови служители. Но не могат да бъдат оправдани, нито извинени, понеже не са се обърнали към мъдрите за обяснение или свидетелство, а са се осланяли на своя ум и човешките идеологии.

       Утежняващо вината обстоятелство е, че са се удоволствали в лицемерието като даже са проповедници на неговия квас.

       Ето и присъдата по решението на светиите и тяхната Дума, която изпълнява написания съд.

       Подсъдими Димитър Дакашев, Самуил Папазов, заговорници николаити,осъдени сте на следното:

       Този, който си е наумил да проклина, ще се облече със собственото си проклятие като дреха /Пс.109/по слав.108/,17,18ст./. Присъдата ви от Бога е според излязлото от устата ви. Според мярката, с която сте мерили, ви  се отмерва и въздава.

       Състоянието, в което сте заварени е на слуги и наемници на човеци, поради което никой не ви следва като Божии служители. За това вашето име и дело няма да устои, нито да се помни, понеже с безчинството, надменността и превъзвишаването си неотговарящо на положението и ръста ви, сте станали причина те да бъдат изличени от Господнята Книга.

       Съветът между вас, които се сдружавате само за зло и се радвате като одумвате другите, ще стане обиталище на всякяква нечиста птица и демони на съперничество, користолюбие и щестлавие, които ще родят отровните си плодове на завист, омраза и клеветничество. Понеже вашия съюз е без Божия Дух, неговото разцепление ще се разраства докато се разпръснете съвсем в сърцата и пътищата си. Те ще бъдат проядени от съмнения и помисли на лукави подозрения, защото истинското приятелство не се основава на заговорничество срещу другите. Това ще продължи докато останете сами, изоставени от всички близки и родственици около вас или докато извикате към Бога за прошка и се отвърнете от злия си път. За да ви се прости и отмахне беззаконието ви е задължително да се явите пред Съдиите Божии, за да ходатайстват за вас пред Божията Милост.

       Не помисляйте нечестиво, че Бог ще забрави вашата неправда без покаяние потвърдено от дела, защото Той и Неговите съдби се бавят, но не закъсняват. Молитвата ви няма да възлезе пред Божия Трон, нито жертвите ви ще бъдат приети дотогава докато не се обърнете към Истината и Светлината и не намерите прошка и мир от тези, с които сте се отнесли несправеливо, като сте им отвърнали на доброто със зло /Мат.5гл. 23,24/.

       Тайните ви дела и грехове няма да останат скрити, а ще бъдат явени пред човеците за ваше посрамяване. Бог ще ви предаде на враговете ви и ще ви се случва това, от което се страхувате.

       Обречени сте на глад и жажда за отговор от Господните Уста, понеже крадяхте от думите на светиите и техните писания, като ги тълкувахте погрешно, нагласявайки ги на вашето произволно псевдобогослужение и своеволно мъдруване на несмисленото ви сърце и плътски ум.

       Господ Бог, който е Сърцеведец ще въздаде според вероломството ви и лукавите ви намерения като духне и разпилее всичко в живота ви, понеже не сте обикнали Истината, за да събирате и градите върху Нея. С вашите мъртви дела вие сте съгрешил против своята душа и тяло като не сте предали себе си изцяло на Христа в тайната на Неговото Тяло, а сте отхвърлили Свещеното и Знанието за Него /Осия 4гл.6ст./. За това Той ви избълва из Устата си да не Му служите, като домът ви се оставя пуст, докато не речете “Благословен идещия в Господното име” относно тези Негови верни, които вие похулихте. Амин.

      Решението на съда не подлежи на обжалване, присъдата е неотменима от човеци, нейното изпълнение е в определен срок, за да се боят човеците от Името Господне и радват слугите Му, виждайки Неговото Правосъдие.

       Изпълнители са Божите Думи и невидимите сили на небесното ангелско  войнство, които Им се покоряват.

       Нашите оръжия са духовни, понеже не воюваме с плът и кръв, на които въздава единствено Бог, а не човешка ръка. Но са силни и ефикасни за събаряне на крепостите на Злия и Врага на човешките души.

       Присъдите, написани по-горе, автоматично влизат в сила за изпълнение с пълната си тежест и строгост за всеки, който върши същите зли и неправедни дела, както и за всички, които им съучастват и ги одобряват, като спечелват с това името си на николаити. Амин.

                                                        В името на Негово Всевишно Величество

                                                         Царя на царете и Господаря на господарите

                                                               Иисус Христос

                                                               От Престолите на съд, Съвета на Съдиите и

                                                               Събранието на Пророците на Божия град.                        

Както става видно и от настоящата ми тук публикация, явно съм далеч от „покаянието” и даже не мога вече да пиша по автобиографията си: ”неосъждан” примерно. Така, че чакаме „изпълнението на присъдата върху осъдените от ангелите”, освен разбира се, ако не „са им слаби ангелите”.  Засега ми изглеждат „бая недохранени” тези техни тракийски ангели и са се наврели някъде в миша дупка – завалийките; а и самите братя Гайдарски – също.

Без обаче да подценяваме психологическия ефект от подобни  словесни еквилибристики, можем да имаме предвид, че те няма да останат безплодни за хора, които ги приемат за чиста монета. Именно на този принцип работят вещарите и врачките – ако им повярваш и приемеш, че злото което ти предвещават ще ти се случи – ако наистина повярваш – то и реално ще ти се случи, и при това неизбежно – защото си повярвал. Вярата е най-голямата сила, независимо за добро или за зло. Такъв за съжаление е и реалният случай с Руси и жена му Ралица и двете им деца – един от тъжните нещастни случаи, и предполагам не последният:

Мъж на около 36-7 години, женен с две хубави деца е основния майстор-художник, който е изработвал въпросните окултни храмове с всичките им образи и предмети.

Той се скара с Цветан и епископите около него, при което напусна сектата силно афектиран. Лично и с други момчета излезли от сектата се срещахме с този мъж неколкократно през в продължение на една година и накрая той сякаш прие да идва в групата, в която се събираме, но в последствие най-неочаквано изчезна от дома си, оставяйки бележка на жена си с фаталистично послание.

Руси Димитров от с. Студена, Софийско (така е реално името му) изобщо не правеше впечатление на нормален човек на моменти, въпреки, че е учил в петдесятния институт за пастори някога, преди да влезе в сектата – държеше се агресивно и подозрително, макар че с нас стана приятелски настроен с течение на времето.

Историята, която жена му ни разказа е за мен лично потресаваща:

Руси, както и аз го помня навремето правеше впечатление на нормален симпатяга художник, на който нещата му вървят относително прилично в общата разруха, в която сме всички. После епископите на тракийската секта започват да го изнудват, да изостави някои от тлъстите поръчки, които има като скулптор, за да се посвети на изработването на храмовете на сектата, при което постепенно всичко тръгва надолу с главата. Цветан Гайдарски предлага сеанс на Руси и за ”посвещение в божествените тайни и познаване на естеството на нещата”, който самия той (Цецо) нарича с термина  “ОРАКУЛ” – което ще рече, извършване на обряд, при който Цветан, облечен с свещеническата си роба и прикадявайки тамян “запитва бога“ в условията на египетския храм на пл. Славейков 8, което като елемент включва и ритуално преминаване през завесата с иконата АНКХ, при завръщането от което изговаря божествените словеса на сила”. Следното разказва жена му, която както и повечето от излизащите от там хора лично отказва да свидетелствува публично, вероятно поради страх от издаването на присъда или проклетосване от страна на оракула. През тези седмици на няколко пъти тя ми хлипа на телефона, страхувайки се за най-лошото, понеже няма ни вест ни кост от мъжа й. Нейни собствени думи са : “ОТКАКТО МЪЖА МИ ПРЕМИНА ПРЕЗ ТОЗИ ОРАКУЛ Е ДРУГ ЧОВЕК, НЕ ТОЗИ КОЙТО ПОЗНАВАМ! РАЗГОВАРЯ С ДУХОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ, КАТО СЕДИ НА МАСАТА И ИМ ПАЛИ ЦИГАРА, РАЗМАХВА НОЖОВЕ, ТРОШИ ПОКЪЩИНАТА. СТРАХУВАМ СЕ! . . .       

И така на въпроса: „Масони ли са братя Гайдарски?

Дали те са част от всеобхватната антихристка йерархия на тази организация или са едни плоски спекуланти с чужд авторитет и власт? ” – Не бих могъл да си позволя да дам еднозначен отговор, понеже мога да говоря само за нещата, които съм видял и чул лично и от преки свидетели, а и не съм бил заедно със Стефан Гайдарски в Лос Анджелис, в обществото „Мелхиседекови братя”, на което той твърди, че е представител. Това едва ли има всъщност принципно значение? Ако съдя по истеричните му викове в телевизионния ми диспут с него по bTV (видео-запис на който съм сложил на www.lozata.info), с които се измъква и като цяло финансовата му хилавост, зад него едва ли има някакъв друг гръб, на който да се облегне, освен шепата фанатизирани и все-по-объркани последователи от сектата му. Очевидно имаме тук един карикатурен образ на безскрупулен спекулант и шарлатанин.  На запитването, което уважително изпратих по е-мейл на масонската ложа „Слънцето на Тракия”  www.slancetonatrakiya.freemasonry.bg , подразделение на шотландския ритуал на масонството  в България (www.freemasonry.bg), дали те стоят зад дейността и поддържат д-р Стефан Гайд засега съм удостоен само с надменно мълчание.

E PLURIBUS UNUM . . .

 

Този пост е публикуван в Библиотека. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *