Президентът на Русия подкрепя идеята за преподаване на религия в училищата и въвеждането на института на капеланите в армията

Барвиха. 21 юли. ИНТЕРФАКС – Президентът на Русия Дмитри Медведев прие решение да подкрепи идеята за преподаване на предметът основи на религията в руските училища и отбеляза целесъобразността на въвеждането на института на военните и военноморските свещенослужители.

В изказването си на специално заседание във вторник, президентът на РФ съобщи, че към него са отправени обръщения от лидерите на водещите руски религиозни организации, в които се съдържат предложения за преподаването в училищата на дисциплини, отправени към духовно-нравственото просвещение, а също така и за въвеждане във Въоръжениете сили на института на капеланите.

„Аз взех решение да подкрепя тези две обръщения: и идеята за преподаване в руските училища на основи на религиозните култове и светската етика, считам също и за целесъобразно да се постоянни работни места в нашите въоръжени сили за свещенослужители, представящи традиционните руски конфесии“, – каза Д. Медведев.

Президентът предложи като начало да се проведе експеримент в 18 руски региона за преподаване в училищата на основи на религиозните култове, история на религиите и основи на светската етика. Той подчерта, че „учениците и техните родители трябва самостоятелно да изберат предметът на обучение“ – дали това ще е „основи на православните култури или основи на мюсулманската култура, индуизма, будизма“.

На тези, които пожелаят да изучават „цялото многообразие на руският религиозен живот“, трябва да им се преподава „общ курс по история на големите традиционни конфесии“ в Русия, и на края, за учениците, нямащи определени религиозни убеждения, трябва да има възможност да изучават основи на светската етика, предлага Д. Медведев.

„Всяко принуждаване и натиск  по тези въпроси ще бъде абсолютно неприемливо и непродуктивно“, – подчерта държавният глава, като добави, че „само светски педагози трябва да преподават всички тези предмети“.

Съгласно материалите на Министерството на образованието и науката, експериментът ще започне в 18 региона от 6 федерални окръга. В експериментът ще участват по една паралелка от класовете на всяко училище. В резултат за експериментът ще са ангажирани около 20 хиляди класа от 12 хиляди училища – това е около 256 хиляди ученика и 44 хиляди учителя. По предложение на МОН първите уроци по експеримента могат да започнат още през пролетта на 2010 г. Паралелно в хода на експеримента, в разтояние на три години, се предлага да се подготвят и напечатат необходимите учебници и учебни пособия, да се сформират колективи за тези, които ще подготвят учители за всичките тези предмети.

Президентът на Русия също призова при въвеждането във въоръжените сили на РФ на института на военните и военноморските свещенослужители, да се ръководят от „реалните сведения за етноконфесионалния състав на частите и съединенията“.

„Може да се помисли за такъв вариант, че ако повече от 10% от личния състав, бригада, дивизия, учебно заведение е съставено от представители на народа, традиционносвързан с това или онова вероизповедание – свещенослужителят на даденото вероизповедание може да се назначи на щат в съответното съединение“, – каза Д. Медведев, като отбеляза, че венните и флотски свещенослужители трябва да си останат граждански лица.

Според данни на социално исследване, проведено от Министерството на отбраната на РФ, по настоящем 63% от военнослужещите считат себе си за вярващи, от тях 80% изповядват православие, 13% – ислям, 3% – будизъм, 1% – индуизъм и други религии.
Както съобщи във вторник на журналистите министърът на отбраната на РФ Анатоли Сердюков, институтът на военните и флотски свещеници ще бъде въведен в руските въоръжени сили на три етапа. До края на 2009г. По един свещенослужител ще се появи в военните съединения отвъд пределите на Русия – в 102-ра руска военна база в Армения, 201-ва военна база в Таджикистан, в съединенията и бригадите на територията на Южна Осетия, Абхаз, в Украина (Севастопол) и в Киргизия. Също в първия етап свещенослужители ще има и в Северо-Кавказкият военен окръг.


При вторият етап свещенослужители ще има в военните подразделения на територията на Русия, а при третия етап ще се създадът съответстващите управления при централния апарат на въоръжените сили на РФ и отдели във военните окръзи и във флота. При това във всички тези структури ще бъдат представени свещеници от всички основни религии. По оценка на А. Сердюков, целият щат от военни свещеници в руската армия и във флота трябва да съставлява около 200 – 250 човека.

Московският и всерусийски патриарх Кирил по време на специалното съвещание на президента на РФ с религиозните лидери на страната отбеляза, че база, на която ще бъде създадена предложената от Д. Медведев система, ще станат два принципа – „доброволност и алтернативност“. по думите на патриарха, „важно е, че цялата тази система се съдържа в конституционното и законово поле“.
„Има стара поговорка: „Невольник – не богомольник“. Опитът показва, че само доброволното възприемане на такъв род идеи, каквито се явяват религиозните идеи, може да бъде полезно за човека“, – заяви патриарх Кирил, подчертавайки също важността на това, че учениците ще се обучават в основи на религията от светски педагози.

Патриархът оцени положително и предложението за въвеждане на института на свещенослужителите в армията и флота. „Даже най-затворения анализ свидетелства, че нищо опасно не се случва за държавата, а опитът е положителен“, – подчерта той.

Представителите на мюсулманските и юдейските общности в Русия също се изказаха в подкрепа на идеите за преподаване на основи на религията и светска етика в училищата и въвеждането на института на свещенослужителите във въоръжените сили на РФ.


„Разбира се, когато хората пускат своите деца в армията, те се безпокоят и за духовно – нравственото им обгрижване. Считам, че присъствието на свещенослужител в армията ще способства за ръста на патриотизъм“, – заяви главата на Съвета на мюфтиите на Русия Равил Гайнутдин на специалното съвещение на президента с религиозните лидери на страната.

В положителен смисъл той се изказа и за въвеждането на преподаване на основи на религията в училищата, заявявайки, че това ще „способства духовно-нравственото възпитание“.

На свой ред председателят на Координационния център на мюсулманите от Северен Кавказ мюфтията Исмаил Бердиев също подкрепи решенията на президента на Русия, отбелязвайки, в частност, че „когато децата започват да познават религията, те по-малко пакостят“. Той обърна вниманиеи на факта, че в последните години религията все по често се използва при въоръжаването на терористи.


„Една религия започва да превъзхожда друга, а ние със своето мълчаливо съгласие им даваме повод да използват това. В такива моменти е необходимо да знаеш и на време да пресичаш“, – е убеден мюфтията.

От своя страна главният равин на Русия Берл Лазар Б. Лазар заяви, че „е много благодарен на министерството на образованието, че намерило такова решение, което уважава духовността на всяка религия, на всяко семейство“.

„Не по-малко важно е духовното възпитание в армията. Вармията идва юноша, а трябва да излезе самостоятелен мъж. Тук без възпитание, без основни морални ценности не може. Там, където такова възпитание липсва, възникват междунационални конфликти, появяват се разрушителните идеи на ксенофобията и екстремизма“, – констатира главния равин.

Той изрази увереност в това, че преминалата среща с президента ще даде на всички „нов импулс в работата – така че новото поколение граждани на Русия да расте по-здраво“.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *