Други религиозни течения

Други религиозни течения

 

 

       Пристъпвайки към разглеждането на дейността в Русия на другите, невписващи се в рамката на „световните” религии, образувания, е необходимо да уточним въвеждащата терминология.

       По-долу е приведена една от възможните класификации на новите религиозни движения (НРД), осъществяващи своята дейност на територията на Русия:

·         НРД с псевдохристиянска насоченост;

·         НРД с псевдоизточна насоченост;

·         Окултно движение „New age”;

·         Общности с неоезическо направление;

·         Магически учения, неошаманизъм;

·         Култове със сатанистка насоченост;

·         Комерсиални култове.

       Тази класификация е твърде условна. За основа на съставящите я примери служи най-характерното, за всяка група, религиозно-идеологическо образувание; разположението на центъра му в по-големите населени места и относително високата численост на неговите последователи, представеността му в руското интернет пространство. Основен критерий за избора на тези примери беше степента на въздействието, което всяка конкретна група оказва (или е оказвала) върху здравето и материалното положение на своите последователи.

       Класифицирането на новите религиозни движения не е лесно по ред причини. Първо, те са изключително мобилни (НРД се създават и изчезват постоянно) и второ, в доктрината на една организация могат да се съдържат едновременно няколко основополагащи постулата, които се отнасят към различни течения. Последният случай е типичен за организациите, образувани на територията на бившия СССР, а не за внесените от чужбина. Практически всички НРД от руския „разлив” имат окултна основа, някои са с примес на източни учения, на удобните им постулати от световните религии, понякога и на езичество. Религиозните движения, идващи от Запад в основната си част са по-еднородни. По правило, това са множество клонове на протестантството („Свидетелите на Йехова”, „Църквата на Христа”, мормоните).

        От източно-азиатския регион на Русия идва еклектиката – от будизма, даосизма, конфуцианството, телесните практики на Изтока („Аум Шинрикьо”, „Фалун Дафа”).

 

Доходите на новите религиозни движения

 

        На основателя на сциентоложката църква Лафайет Роналд Хъбард се приписва фразата: „Ако искаш да забогатееш, създай своя собствена религия”. Трябва да признаем, че много вече са последвали този съвет и не са загубили.

        При новите религиозни движения и комерсиалните култове има една особеност, която ги отличава от традиционните религии – отначало човек попада в сектата, а после вече осъзнава къде именно е попаднал. И тук той има два изхода: или веднага да напусне, като по този начин признае, че до този момент не е разбирал какво върши, или да продължи в същия дух, както по-рано, опитвайки се да убеди себе си и околните, че това е единственият правилен път.

        Бизнес-схемите могат да се различават и, разбира се, да се държат в тайна от редовите членове, но неизменно носят високи доходи, тъй като позволяват да се експлоатират най-слабите места в човешкото съзнание – идеята за спасението на душата, вечния живот, желанието за постигане на мир. Не всички НРД са такива, но във всеки от случаите трябва да се обърне внимание на основните методи за изпомпване на пари, най-малкото защото не всички от тях са очевидни.

         Към признаците на комерсиалните култове се отнасят:

·         Затвореност на организацията, отсъствие на открита реклама на продукцията на фирмата;

·         Мрежа от дилъри, състояща се изключително от членове на организацията;

·         Разпространяване на продукцията от ръка на ръка и за пари;

·         Строга вътрешна йерархия в организацията, градация на персонала според степента на посветеност в обективната информация за фирмата;

·         Организиране на фирмата на принципа на финансовите пирамиди;

·         Прилагане на техники за контрол над съзнанието, формиране на убеждение у сътрудниците на фирмата в нейната висока мисия;

·         Активна прозелитска дейност, наличие на сътрудници получаващи заплата не за количеството продадена стока, а за привличането на нови членове;

·         Култ към личността на основателя;

·         Прикриване на комерсиалните цели на организацията с идеология;

·         Стремеж да работят само в чужбина, въпреки наличието на широк вътрешен пазар за продукцията им в тяхната страна;

·         Отричане на необходимостта от контрол (например медицински) при употребяване продуктите на фирмата.

 

          „Свидетелите на Йехова” е организация, която според съвременните стандарти е почти древна – съществува вече над сто години. В комерсиален план функционира твърде успешно и се явява една от най-богатите религиозни общности в света. Впрочем, в някои европейски страни вече са престанали да считат тази организация за религиозна и тя трябва да плаща данъци, от което йеховистите са много недоволни. Бизнесът им функционира много просто. Редовите членове на общността се занимават с прозелитска дейност, като за целта те купуват от нея съответните материали и след това вече ги раздават безплатно по улиците, разнасят ги по домовете, придружавайки това с проповеди. Себестойността на списанията не е висока, но въпреки това проповедниците ги закупуват по 2 долара за екземпляр. За контролиране дейността на редовите „свидетели” съществуват карти за отчет, в които те докладват за свършената работа: какви домове са посетили, как е преминала срещата, има ли начин да бъдат убедени тези, които веднага не са приели идеята за спасението. Съответно, при „Свидетелите на Йехова” прекрасно функционира издателският бизнес – списанието „Стражева кула” се отпечатва в ежемесечен тираж от 46 млн. екземпляра и бива изкупено още при излизането си. Себестойността на всяко издание е много ниска, понеже всичко се извършва със силите на членовете на организацията. Успехът на този бизнес позволява на някои анализатори да наричат „Свидетелите на Йехова” комерсиален култ или търговско-финансова пирамида с идеологическо-псевдорелигиозна надстройка, съществуваща заради разпространението на печатната продукция на издателската къща.

          Друга процъфтяваща религиозна организация е „Църквата на Иисус Христос на светиите от последните дни” или мормоните със столица в Солт Лейк Сити. Базовият капитал на това НРД превишава 30 млрд. долара. Основните постъпления са от десятъка (10% от целия доход преди облагането му с данъци), който са длъжни да плащат всички мормони. При това се счита, че плащането не десятък не представлява жертва – той и така принадлежи на Бога, нужно е да се жертва повече от това. С десятъка и различни други налози средният мормон дава на организацията, по някои свидетелства, до 27 % от своя доход. През 1996 г. от десятък в Солт Лейк Сити постъпват 5,2 млрд. долара. Доходите на общността не се ограничават само с това, на мормоните принадлежат промишлени предприятия, хотели, банки, застрахователни дружества. Те притежават акции във вериги супермаркети, вестници („Лос Анджелис таймс”), единадесет радиостанции, два телевизионни канала и захарна империя. Принадлежат им по-голямата част от територията на щата Юта, значителни имоти на Хаваите, хотелската верига „Мариот” и много други. Естествено, на редовите мормони се нарежда да поддържат своите производители и да купуват само тяхната продукция.

          „Църквата на обединението”, наричана още „Федерация на семействата за мир в целия свят” принадлежи на корейския милиардер Сан Мюнг Муун, откъдето идва още едно название на тази организация – муунити или муунисти. На муунисткото движение принадлежат предприятия на риболовната и хранително-вкусовата промишленост, машиностроителни, оръжейни, парфюмерийни предприятия, обширни имоти в много страни, списания и вестници („Вашингтон Таймс”).

          Освен религиозните организации, занимаващи се с комерсиална дейност има и откровено комерсиални култове, например „Хербалайф” и други групи на мрежовия маркетинг. Тези организации също притежават атрибутите на деструктивните секти: контролиране на съзнанието, затворен кръг, собствен език, откъснатост от външния свят, възприемане на действителността в черно-бели краски, чувство за избраност, усещане за мисия, за някакво спасително знание, което те носят на света. 

          Още по-мощен комерсиален култ е „Църквата на сциентологията” или дианетика, основана от Рон Хъбард. По оценки на експерти, в Русия сциентолозите заработват около 50 млн. долара годишно. Основно те се занимават с организиране и провеждане на платени курсове за личностно израстване.

          Но едно от най-забележителните комерсиални предприятия през последните години е апелът на Махариши Махеш Йоги, който след терористичните актове в САЩ призова да се съберат милиони долари за поддържане на 40-хилядна армия от … летящи йоги. Уж защото йогите щели да излъчат такова количество позитивна енергия, че тероризмът щял да си отиде завинаги.

          В Русия, след превземането на училището в Беслан, роднините на загиналите били заляти от потоци „любов и помощи” от страна на многобройните руски НРД. Това се обяснява съвсем не с човеколюбието им, а с възможността за лесно въздействие върху хората, смазани от скръб. В частност, там се появили сциентолози, представящи се за професионални психолози. Но връх на цинизма било разпространяването на материали от организация, оглавявана от Г.П.Грабовой, в които се предлагало за 39-хиляди рубли да бъдат възкресени умрелите деца. Както се изяснило, Грабовой лично с възкресяване не се занимавал, а за тези пари предлагал обучителен курс. След серия публикации в пресата от неговата дейност се заинтересували правоохранителните органи. В момента прокуратурата на Таганския район в Москва извършва проверка на дейността на Григорий Грабовой.

 

    Мухин, Алексей Религиознюяе конфессии и сектя, М., 2003

Този пост е публикуван в Библиотека. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *