Кръгла маса по случай деня на детето относно проблемите на подрастващите

На 1 юни в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се организира кръгла маса на тема „Религиозната просвета като ориентир за духовните търсения на подрастващите”. В центъра на дискусията са поставени отново актуалните през последните години у нас проблеми за религиозното образование и духовно-нравственото възпитание на децата и младежите, а така също и трудностите, които съществуват пред семейството, училището и Църквата в тази област.

Академичната инициатива е част от научно-изследователски проект към Катедра „Практическо богословие”, посветен на църковното служение и духовно-пастирските грижи за подрастващите.  В рамките научно-изследователската програма на проекта екипът от преподаватели и докторанти от Богословския факултет си поставя за цел да очертае по-важните и актуални проблеми на съвременното религиозно образование и духовно възпитание на младите хора и да анализира ролята на различните социални и духовни институции в този процес – семейството, Църквата и училището.

В програмата на предвидената дискусия са поканени преподаватели по богословие и педагогика, докторанти и студенти по богословие, родители и представители на медиите. Във фокуса на вниманието са проблемите на съвременното религиозно образование в българското училище, различните фактори за духовното формиране и нравственото възпитание на децата и младежите и рисковете, които поражда липсата на устойчива система за религиозно и нравствено възпитание на подрастващите в нашето общество.

Специален акцент ще бъде поставен на проблемите, свързани с дейността на някои нови религиозни движения и десктруктивни култове, които се възползват от липсата на религиозна просвета и на изградена система за духовно възпитание в нашата страна и се опитват да лансират свои нетрадиционни или комерсиални форми на религиозна пропаганда или псевдорелигиозна просвета. Членове на Центъра за проучване на нови религиозни движения чрез научно-изследователските подходи за анализ на дейността на религиозните култове и практически наблюдения на конкретни казуси за религиозна пропаганда или опити за злоупотреба с деца и подрастващи правят опит за идентифициране на рисковете за обществото от нерегламентираната дейност на някои деструктивни религиозни движения.  

 

Тук можете да видите програмата на семинара!

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *