ВАС препотвърди правото на ЦРИК да изразява свободно православната си позиция спрямо сектите

Вчера мина едно от делата по жалби срещу д-р Десислава Панайотова – Пулиева (директор на ЦРИК – Център за религиозни изследвания и консултации „Св. св. Кирил и Методий“). С Решение № 11359 от 13. 09. 2011 г. Петчленният състав (II колегия) на Върховния административен съд на Република България отхвърли касационната жалба на Апостолска реформирана църква и Християнски център „Прелом“. С тази жалба последните настояват да се отхвърли Решение № 6958 / 27. 05. 2010 г. на ВАС, VІІ отделение – Тричленен състав по адм. д. № 10829 / 2009 г. По този начин АРЦ и ХЦ «Прелом» направиха пореден опит да атакуват дейността на Центъра за религиозни изследвания и консултации «Св. св. Кирил и Методий», неговия директор д-р Десислава Панайотова-Пулиева и статута на Българската православна църква като традиционно и водещо вероизповедание в България.
Петчленният състав (II колегия) на ВАС счита, че няма нищо нередно в изводите на Тричленния състав на VІІ отделение на ВАС, според които в дейността на ЦРИК и в публичните изяви на неговия директор не е налице «дискриминация по признак „религия”, тъй като личните възприятия не обосновават сами по себе си дискриминация, а вреди, които са предмет на защита в различен вид съдебно производство».
На д-р Десислава  Пулиева и предстоят още две подобни дела в Софийски Районен Съд, повдигнати срещу нея и ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” от други две секти – „Шри Чинмой Център” и Фондация „Изкуството да живееш” (представляваща култ към гуруто Шри Шри Рави Шанкар).

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *