Съдебен успех срещу фондацията Изкуството да живееш

На 20 ноември 2012 г. 30-и състав Софийския районен съд (СРС) с председател съдия Любка Голакова е постановил решението си по иска на Фондация „Изкуството да живееш” (ИЖ) срещу д-р Десислава Панайотовра-Пулиева, директор на Центъра за религиозни изследвания и консултации (ЦРИК) „Св. Кирил и Методий”, съобщава сайтът на Българската православна църква.
Фондация „Изкуството да живееш” е клон на Международна фондация „Изкуството да живееш”, основана от индийския гуру Шри Шри Рави Шанкар със седалище в Швейцария. В цял свят въпросната общност е считана от експертите в областта на религиознанието и сектознанието за секта или култ, а редица държавни институции в Европа са я включили в списъците с религиозни общности, които притежават признаци на секти от тоталитарен тип.
Съдебният иск на Фондация „Изкуството да живееш” е от 2010 г. и е свързан с реакцията на православната общност, с противоречивите оценки на редица медии и родители относно организирани от ИЖ прояви в София през същата година. В частност е насочен срещу изявленията на Д. Панайотова, че проявите са рекламирани пред широката българска общественост като средство за борба с младежките зависимости от алкохола, тютюнопушенето и депресията, а всъщност представляват нерегламентирана форма на религиозна пропаганда с цел привличане на нови членове към култа на гуруто Шри Шри Рави Шанкар. В иска на ИЖ се поддържа, че твърденията на Д. Панайотова накърняват репутацията на тази организация, насаждат обществено недоверие към нея и предизвикват публично обсъждане на нейната дейност в България.

В своя защита д-р Панайотова изтъква, че изявленията й целят да очертаят същинския характер на ИЖ, чийто религиозен профил в периода 2007-2010 г. не е бил ясно разпознаван от държавните ни институции – при това в същинския му вид на гуру-култ – и затова се е стигнало до регистрацията му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и до сътрудничеството на фондацията с редица държавни учреждения, от които тя впоследствие е взимала благодарствени писма и с тях се е легитимирала пред нашето общество. През изминалите две години обаче Центърът за проучване на нови религиозни движения (ЦПНРД) с председател проф. Иван Желев направи разследване на конкретни случаи с гибелни за личността зависимости тъкмо от тази „фондация” и се обърна към няколко държавни институции. Именно по настояване на ЦПНРД и при подкрепата на Дирекция „Вероизповедания” на МС Агенцията за закрила на детето при МС не поднови лиценза на ИЖ за работа в детски градини и училища.
Религиозният характер на дейността на тази фондация е повече от очевиден. В самите книги на Шри Шри Рави Шанкар, издавани от Фондация „Изкуството да живееш”, основни понятия и теми са „Бог”, „божественост”, „карма”; молитвата, йогата, медитацията, „мощната” техника Сударшан Крия, сатсанга (медитативно-молитвена сбирка за слушане, обсъждане и разбиране на свещени текстове и слова на гуруто) и ритуалите пуджа (дароприносителни ритуали) са представени като водещи средства за сливане с божественото и са постоянно и горещо препоръчвани от ИЖ практики за съединяване с Бога; основателят на ИЖ Шри Шри Рави Шанкар неизменно е представян като религиозен и духовен водач и дори като бог. Самото му име представлява фрапантно натрупване на „божествени” прозвища, доколкото съответните санскритски думи се превеждат така: Шри = господ, господар, знаменит; Рави = слънце (слънчев бог); Шанкар = блажен (даряващ пълно блаженство).
Софийски районен съд не е възприел изнасянето на такива данни от страна на Д. Панайотова като форма на „дискредитиране” на фондацията-ищец. Затова съдът е отхвърлил иска на Фондация „Изкуството да живееш” с мотива, че тя по никакъв начин не е доказала, че действията на д-р Панайотова са довели до посочените в исковата му молба вреди.
С това свое решение съдийският състав на Софийски районен съд е защитил от опит за посегателство правото на православните християни в България да изразяват свободно и публично своите мнения по компетентност, както и своите лични убеждения.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *