Секти вербуват „наивници“ с методи на спецслужбите

Поместваме пълния текст на интервюто на експерта към Центъра за проучване на нови религиозни движения д-р Милка Баръмова, дадено за вестник „Седмичен Труд“ и публикувано там на 28 ноември 2012 г.


Румяна Генадиева – „Седмичен Труд“

1.Имате ли информация колко са в момента сектите в България?

– Да направим уточние, че ние говорим за нови религиозни движения (НРД), култове. Понятието „секта“ не е правно дефинирано, то е исторически обусловено, когато от традиционните вероизповедания са се откъсвали определени религиозни групи, наречени „секти“. Наистина, добило е популярност и може да бъде използвано съвсем условно. Но ние проучваме  новите феномени, новите и не дотам познати култове, които често използват методи за манипулация и контрол на съзнанието на личността. Има различни критерии, по които може едно НРД, един култ да бъде определян като деструктивен. Това е определение (деструктивен), което се използва и в социологическите изследвания на НРД, и във F.E.C.R.I.S (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme – европейска мрежа от противосектантски центрове, която има статут на консултативен орган към ЕС и ООН). Колко са регистрираните и колко действат като обществени организации и т. н. – това е трудно да се каже. Много НРД предпочитат да се регжистрират като фондации с благотворителна, образователна, здравна и пр. цел, за да избягат от проверката на тяхната религиозна платформа.

2. Може ли да се говори за бум на сектите у нас или това е поредният медиен шум за нищо?
– За динамично развитие на НРД и привнасяне на различни култове отвън може да се говори от началото на демокрацията в България. Но в последно време наистина започнаха да се появяват достатъчно сигнали, които са крайно обезпокоителни и проблемът с цялата му сериозност ангажира общественото внимание. Ако човек си направи труда да пообиколи например софийските улици, може да види голям брой плакати с призиви за посещение на прояви, организирани от различни НРД. Значителна активност отбелязват псвевдо-индуистките движения, еклектичните – обикновено ню-ейдж-ориентираните, както и тези с окултна насоченост. Това е средата, която е станала обичайна за нас. Ако трябва да съм по-конкретна, ще кажа, че през последните години се наблюдава „бум” на НРД от тип, различен от този на НРД през 90-те години на миналия век. Докато през 90-те години в България навлязоха движения като мормоните, Муун, Свидетелите на Йехова, Семейството, Сахаджа Йога, Кришна съзнание и др., то днес в страната ни проповядват повече Ню-ейдж-движения, движения от псевдоиндуистки и новоезически тип. Също така тревожна е активността и на нетрадиционните практики, свързани с физическото и духовното здраве.

3. Към какви хора са насочени предимно сектите?
– Основно в момента се насочват към млади, обезпечени и добре образовани хора, които обаче изживяват кризисен период в личните си взаимоотношения.Освен това се домогват към личности на средна възраст с лабилна психика и податливи на психологическо влияние, което в случая се упражнява от ръководителя на определено НРД. Инструкциите на този последния, които те сляпо следват, ги освобождават от съзнателни и отговорни действия.

4. Защо младите хора са по-податливи – нали четат в интернет, образоват се непрекъснато?
– В постмодерния свят огромното количество информация, която може да получиш от различни ресурси, не те прави по-защитен и по-свободен. Много често това обърква още по-силно младите хора. Това е въпрос и на ценностна ориентация, заложена още в семейството и, разбира се, в обществото. Ако липсват базисни ценности, които да формират дадена личност, естетвено този вакуум може да се запълни с различни псевдо-религиозни идеи, които правят човека безкритичен и насочен към сляпо следване на авторитет, чиито качества често са плод просто на добре планиран пи-ар.

5. Какви са методите на вербовка най-често?
– Изключително находчиви са. Личи, че се проучват и прилагат методи на психологическо въздействие върху потенциалните адепти. Борави се с полу-истини, дори с явни лъжи. Отдавна изследователите са идентифицирали метода „бомбардиране с любов”, особено при хора със сериозни проблеми в личен план. Тази лавина от внимание и загриженост, която се изсипва върху жертвата, почти винаги води до запленяването й и оплитането й в мрежите на организацията. Колкото и да се говори, че българинът има като народопсихологична черта недоверието, все пак немалкият брой на жертвите на деструктивни култове свидетелства, че никой не е застрахован срещу една псевдорелигиозна индустрия.

6. Вярно ли е, че ползват разработени от военните и от шпионски лаборатории методи за психонатиск, за да печелят членове?
– НРД и култовете са изключително отворени към всички достижения в съвременната психология на личността, в технологиите на маркетинга, рекламта и пи-ара. Има данни и факти, които говорят, че определени НРД са използвали и различни методики на специалните служби. Хипнотичните практики също не са рядкост. В приложната психология например съществува едно направление, т. нар. невролингвистична психология, невролинвистично програмиране (НЛП), свързано с управлението на поведението на човека при особено построяване (установка) на гласа или музиката.Това до известна степен е разновидност на хипнозата, позволяваща съвсем неусетно да предизвика изменения в съзнанието на човека, да го доведе до транс, в който личността може да бъде напълно подчиняема. НЛП често се използва за съжаление от различни мошеници, „гуру-та“ в средите на някои НРД.
7. Когато попадне в една секта, какво най-често му се втълпява на човек? Какво цели с това сектата?
– Основното, на което залагат повечето НРД, е да затвърдят чувството на „богоизбраност“, „изключителност“ на своите адепти. На всички се внушава, че имат особена мисия в обществото, а често и в „отвъдните“ пространства, много често се правят различни инциации, дават се нови имена на посветените и т. н. Дори да се говори за смирение, послушание (най-често това касае тоталното подчинение на волята на лидера и порядките в култа), това е само маска, зад която се крие често безмерно тщестлавие.

8. Защо външно сектите винаги са чисти и приветливи, а от вътре таят агресия, амбиция и злост?
– Това е свързано с корпаративните интереси на новите религиозни движения, защото наистина често тези НРД са добре организирани и финансирани корпорации, нужни са нови адепти, които да „захранват“ постоянно нечии банкови сметки. И често впоследствие методите загрубяват…

9. Как се влиза и съответно излиза от сектата?
– Това е поетапен процес. Има две понятия: „привличане“ и „въвличане“ в култа. Привличането може да стане със съвсем безобидна акция на НРД – беседа, лекция и т. н. В етапа на въвличането постепенно пред привлечения (завербувания) започват да се откриват различни аспекти от доктрината на съответното НРД, но винаги поетапно, никога наведнъж! Налагат му се поведенчески стереотипи, прилагат се методи за въздействие и контрол на психиката му. В САЩ например съществуват около 2 хиляди правно- нормативни акта, регламентиращи несанкционираното психологическо въздействие над личността. „Излизането” от култа е изключително сложен процес. В световната практика съществуват експерти (обикновено психолози), занимаващи се с така нареченото „депрограмиране” на личности, членували в НРД. У нас такъв род специалисти почти не се срещат. Професионалната работа по „извеждането“ от култа е изключително необходима, но за съжаление популярността на този тип дейност у нас е нулева.

10. На вашият сайт пише, че зад смъртта на бебето в Бургас стоят йеховисти. Защо смятате така?
– Първо, на нашия сайт наистина е публикувана новината, че зад смъртта на бебето в Бургас стоят Свидетелите на Йехова, но нека да отбележим, че това е външна новина, идваща от Дарикнюз. Ние самите не сме правили подробно проучване. Второ, това са журналистически предположения, които се базират само и единствено на факта, че бъдещата родилка е подписала декларация, че не желае да й се прелива кръв и да й бъдат поставяни ваксини. Това предположение може да е основателно, защото отказът от преливане на кръв и отказването на ваксинации са два от характерните елементи в учението на Свидетелите на Йехова. Днес се срещат вече и други НРД от новоезически тип, които отказват ваксините и въобще традиционната медицина, но доколкото сме запознати, няма движение, чиито членове да отказват преливането на кръв освен йеховистите.
 
11. Вие наскоро алармирахте, че секти се представят като училища за бъдещи родители – разкажете повече?

– НРД използват различни методи на вербуване, училището за бъдещи родители е един от тях.

12. Какво може да направи страна като България, където Църквата доскоро беше разединена и се занимаваше единствено със своите вътрешни проблеми, обществото е в разпад и се наблюдава отчуждение между хората, а държавата все още не може да се справи с фактори като безработицата, цените на основните продукти и ниските заплати? Може ли да се пребори със сектите?
– Нека не намесваме Църквата в случая. Тя действа според силите и възможностите си. НРД не са феномен само в държави като България,а те ‘господстват’ и в страни, които са доста по-развити от нас, в които заплатите са по-високи и нивото на безработица е снижено до минимум. Защо тогава там има НРД? НРД има навсякъде по света, просто методите им за вербуване са различни в зависимост от страната, в която проповядват. Нека не забравяме, че днес в България навлизат повече движения, които главно поглъщат средства, а не движения, които раздават социални помощи (един типичен метод на привличане на членове след 1989 г.). Окончателно преборване с НРД е една утопия, такива ще продължава да има и след нас. Най-важното е хората да са информирани правилно и да има повече институции, които го правят обективно и по адекватния начин.

13. Самите родители на деца, попаднали в секта, страхуват ли се да подават сигнали до институциите и ако да – защо?
– По наши наблюдения – да, родителите и близките на пострадалите, които са попаднали в НРД, се страхуват да подадат сигнали до институциите. Ако подават сигнали, то тези сигнали са главно анонимни или са подадени зад скрита самоличност. Не бива да се подценява и фактът, че както в началото на 90-те години на миналия век, така и днес НРД имат свои лобита на високо равнище в някои от държавните институции в България. На това именно до голяма степен се дължи и „бумът” на НРД в България след 1989 г. и днес.

14. Засилва ли се у нас Ню-ейдж-движението и какви са основните му характеристики?
– Ню Ейдж движението има осезателно присъствие в България. На Запад то се появява през 60-те/70-те години на ХХ век по време на разцвета на хипи-движението. Представлява еклектична система от вярвания и практики, която не може да бъде описана с няколко думи. Учението на Ню-ейдж-движението съдържа елементи както от източните религии, така и от християнството, от суфизма и от новоезичеството, като, разбира се, всички тези елементи се използват, пригаждат и се тълкуват в светлината на самото Ню-ейдж-движение. И все пак, едни от основните елементи на голяма част от Ню-ейдж-групите са следните: важен е самият човек и неговото личностно развитие, а не Бог; пропагандира се завръщане към природата и начин на живот в хармония с природата, в хармония със Земята-Майка (Гея), която за тях е живо, дишащо същество. Ню-ейдж-движението говори и подкрепя идеята за идването на една нова ера – ерата на Водолея, особено силно са застъпени холистичните идеи и доктрината за прераждането. Това движение застъпва и идеята за космическия Христос, който няма нищо общо с личността на Иисус Христос в християнството. При по-голяма част от Ню-ейдж-групите се насърчават телепатията, хомеопатията, литотерапията, кристалотерапията, астрологията, хомеопатията и др. подобни практики.

15. Наскоро четох за вещерско сборище в Западния парк в София – сатанински движения атакуват деца – с каква цел?
– Какво имате предвид под вещерско сборище? Да не би да имате предвид сбирка на последователи на Уика-движението в България? Ако става въпрос за Уика-движението, трябва да се подчертае, че то няма общо със сатанизма. Разликата между двете групи се омаловажава най-често при последователите на възраст под 20 години, които се бъркат и смесват няколко системи от вярвания. Самите Уика отричат съществуването както на Бог, така и на Сатана. Тук, разбира се, трябва да се изтъкне съществуването на т. нар. Луциферианска Уика, в центъра на чиито вярвания стоят Луцифер и Лилит. Луциферианство и сатанизъм обаче са две различни движения. Естествено, разгпраничаването им не ги прави по-безопасни.

16. Имате ли информация у нас да действа радикална мюсюлманска секта?
– Не, нямаме информация. Не сме получавали сигнали до момента. Бихте могли да се обърнете към Дирекция „Вероизповедания” на Министерския ксъвет или към ДАНС.


Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *