Групи, очакващи края на света

Вече преживяхме на няколко пъти края на света според „пророчества“ било на отделни личности, било на цели общности, някои от които са от типа нови религиозни движения, очакващи НЛО.
Сред движенията,  които спекулират с датата 21.12.2012 г., най-познатата  и нашумяла през последните месеци е т. нар. френска асоциация „Универсална човешка енергия“. Тя още през 1999 г. предрича края на света, наричайки го „преминаване в четвъртото измерение“. Разбира се, безрезултатно… Днес същата тази асоциация твърди, че единственото място, на което ще може да се оцелее, е малкото селце Бугара в Южна Франция, близо до Андора. Там се намира върхът Бугара, под който, твърди асоциацията, се намират летящи чинии, които са готови да бъдат използвани и с тях да се отлети, за да се избегне предстоящата катастрофа.
Справка: „Универсална човешка енергия“ е асоциация, създадена през 1994 г. от Луонг Мин Данг – бивш сержант от виетнамската армия. Асоциацията привилича успешно членове чрез своя лидер, който изтъква, че може да лекува тежки болести като рак и СПИН само чрез полагане на ръце.
Спекулацията с края на света и със селцето Бугара е свързана с ученика на Луонг Мин Данг – Къртис Као Дуй (американец от виетнамски произход), който пък претендира, че е морален наследник на гуруто от Шри Ланка – Дазира Нарада (1826-1924 г.). Въпросният Дазира Нарада е основател на школата за „универсална човешка енергия“. (МБ)

Освен асоциацията „Универсална човешка енергия“ трябва да се спомене харизматичното движение „Църква на всемогъщия Бог“. Около 400-500 членове на това движение са арестувани в Китай, защото на брошура, разпространявана от членове на движението, пише: „21 декември наближава. На този ден половината от добрите хора на Земята ще умрат, а ще умрат и всички зли. Само и единствено, ако се присъедините към движението „Всемогъщия Бог“, ще избегнете смъртта и ще бъдете спасени“.
Справка: Самото движение е създадено в Китай през 1989 г. и е известно още под името „Източно просветление“. Членовете му вярват, че Бог ще се завърне на Земята като жена, която ще се роди в обикновено семейство в Северен Китай, за да води човечеството към третите и последни времена. Според движението предводителят на човечеството през първите времена е бил Йехова от Стария Завет, а предводителят на човечеството през вторите времена е бил Иисус от Новия Завет.
По отношение на датата 21.12.2012 г. трябва да отбележим, че маите безспорно са високоразвита цивилизация, запозната с тънкостите на астрономията. Интересно, обаче, защо маите, които според мнозина били предсказали края на света и то според Григорианския календар (с който календар този на маите няма нищо общо!), не са съумели да предскажат края на своята собствена цивилизация и то по своя собствен календар?

Краят на света според Иисус Христос и Християнството
Спасителят Господ Иисус Христос също е бил изправен пред този въпрос от страна на учениците Си и с отговора Си се постарал да охлади любопитството им: „А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец“ (Мат. 24:36).
Но наистина разните вещания за „поредния край на света“ поражда необходимостта да се представи християнското учение по този въпрос.
Учениците на Иисус Христос, а столетия преди тях и пророците Амос и Осия (8 в. пр. Хр.) са знаели, че ще има край на света – последен ден от човешката история. Съвременниците на Христос, в това число естествено и Неговите ученици обвързват идването на дългоочаквания Месия (Помазаника) с последния ден. В представите на тогавашните хора от израилския народ Месия (Помазаникът) щял да бъде наследник на цар Давид (1004-965 г.), т. е. земен цар. Той щял да дойде в последния ден, да сложи край на човешката история, щял да се възцари над Израил, като покори всички езически народи. Така щяло да настъпи Божието вечно царство на земята.
С цялото Си земно служение Господ Иисус Христос свидетелства, че тези представи за Месия не са правилни, както са неправилни очакванията за последния ден и за това, какво ще стане след него. Затова, когато учениците на Христос Го питат „Кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът на Твоето пришествие и за свършека на света?“ (Мат. 24:3), Той подробно отговаря с даването на конкретни признаци за настъпването на последното време, на времето преди края. Думите на Христос относно края на света и белезите на Неговото пришествие (второ идване) са поместени в 24 глава на Евангелието според Матей. Ето накратко белезите, които ще възвестят, че наближава края на света, но че това все още няма да е краят:
1. Неимоверно увеличаване на стълкновенията и военните конфликти (Мат. 24:6-7а).
2. Глад, земетресения, масово измиране на населението (Мат. 24:7б).
3. Увеличаването на лъжепророци и лъжехристи (Мат. 24:11) – т. е. увеличаването на хора, които претендират да са Христос.
4. Изстиването на любовта сред последователите на Христос (Мат. 24:12).
5. Проповядване на Библията на всички народи (Мат. 24:14).
Въпреки тези признаци Иисус Христос предупреждава и подчертава, че Неговото пришествие ще дойде изненадващо (Мат. 24:23-24, 26-28) и че непосредствено преди самото Христово второ пришествие ще настъпят сериозни природни катаклизми – потъмняване на слънцето и луната и изпадането на звездите (Мат. 24:29). Едва след тези природни промени ще дойде Господ Иисус Христос, така че ще Го видят всички, които доживеят до този ден (Мат. 24:30 и парал.).
В стих 36 на 24 глава Христос казва на Своите апостоли: „За оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Моят Отец“, т. е., въпреки че Иисус Христос дава признаци, по които хората да се ориентират, все пак никой не знае и няма да узнае деня на Неговото идване, докато Той не дойде в слава. Господ Иисус Христос допълнително акцентира на това, че никой човек няма да узнае точния ден на Неговото идване, с думите „но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; защото както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня дан, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески“ (Мат. 24:37-39).
След възкресението и възнесението на Господ Иисус Христос апостолите и вярващите започват трепетно да очакват второто Му идване. Сред някои християни се ражда нетърпеливото очакване Христос да дойде скоро. Стига се дотам, че в общността в Солун някои вярващи се отказват да работят и да правят каквото и да било в ежедневието си в очакване на идването на Господ. Апостолите и техните приемници започват да обясняват на вярващите солунчани, че те трябва да продължават да живеят своя нормален обществен и семеен живот, да не изпадат нито в паника, нито в прекалено очакване на настъпващия последен ден, който е същевременно и ден на Господния съд. Затова във Второто послание до солуняни е написано:„А колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, че уж настъпва вече Христовият ден“ (2 Сол. 2:1-2). След тези успокоителни, напомнящи вярванията на християните думи има едно важно и съществено допълнение, важен и съществен белег, след който белег вече може да се очаква Христовото идване, но, разбира се, денят на това идване (според Христос и християнството) отново остава неизвестен за хората. Този белег, който е последен преди пришествието на Христос, е идването на „човека на греха, сина на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, което се нарича Бог или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог“ (2 Сол. 2:3-4).
В текста на посланието очевидно става дума за един определен човек, изпълнен с надменност и богопротивене, който ще представя себе си за бог. Този човек бива наричан от отците, наследници на светите апостоли, Антихрист. Образът на Антихрист донякъде, като отрицателни черти и качества, звучи познато на християните сред евреите, защото от историята на Израил знаем за царуването на Антиох IV Епифан (215-163 г.), един от наследниците на Селевкидската династия на Александър Македонски (356-323 г.), чието управление е описано в 1 гл. на неканоничната книга Първа Макавейска. Антиох IV Епифан провежда политика на налагане на вярата в Зевс и на нетърпимост към вярата в единия истинен Бог. Антиох влиза в Йерусалим, осквернява храма, като не само принася в него езически жертви, но построява навред многобройни жертвеници, посветени на езически божества (1 Мак. 1 гл.). Поради цялостното безжалостно преследване на юдеите и заставянето им да служат на Зевс и елинските божества Антиох IV става пословичен образ за богопротивен човек, който се големее над всяко началство и власт и представя себе си за бог, влизайки и осквернявайки храма на единия Бог (срв. 2 Сол. 2:4). Така Антиох IV Епифан става предобраз на идването на Антихриста, който според апостолското тълкуване и това на наследниците на апостолите, т. нар. свети отци, с жестокост ще преследва християните. Според Второто послание до солуняни Антихристът, за разлика от Антиох IV, ще има сатанинска сила и ще извършва лъжливи чудеса, за да съблазни невярващите в Христос (2 Сол. 2:9-10). Дори тези неща обаче не трябва да притесняват съвременниците на Антихриста, които трябва да продължат да се надяват на Господ Иисус Христос, Който ще убие Антихриста с дъха на устата Си и с блясъка на Своето пришествие (2 Сол. 2:8).
Накрая трябва да се добави и още нещо, което, макар да изглежда шеговито, всъщност е истина. Всъщност денят 21.12.2012 г. като дата е бил преди 5 години. т. е. в момента реално живеем в 2017 г., а не в 2012. Откъде се получава тази грешка? През 525 г. римският абат Дионисий Малки по поръка на папа Йоан I предлага ново летоброене, което бързо се разпростира на Запад. В приспособяването към това летоброене, което е в основата на Григорианския календар, който днес ползва цял свят, Дионисий Малки пропуска 5 години при изчисленията си. Следователно, понастоящем не сме 2012, а 2017 г. Корекции в датите трудно биха се предприели, защото това би означавало да се препише наново цялата световна история, леточисленето на която е по Григорианския календар.

И така, според Христос и християнското очакване не трябва да се притесняваме за идването на 21.12.2012 г., който е просто един ден като всички други и в него също Бог ни е благословил да вършим добро на нашите ближни.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *