Отново за паневритмията или как сектантски практики стигат до децата ни

Отново до общественото внимание стигна един въпрос, който така си остава нерешен от образователните и други власти, както и въпросът за преподаване на предмета Рилигия в българското училище. Но докато традиционните вероизповедания не могат и не желаят да действат като секти, други (обикновено това са нови религиозни движения) умело се възползват от вратички в образователната ни система. 

Стана известно в последните дни, че във връзка с извършената проверка по постъпила жалба в дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет относно занимания по паневритмия в 85-та целодневна детска градина „Родина”, организирани и провеждани от фондацията „Институт за изследване и прилагане на паневритмията”, директорът на дирекцията е разпоредил проверка по случая. Проверката е извършена от старши експерт д-р Жасмина Донкова съвместно с представители на Агенцията за закрила на детето и Регионален инспекторат на образованието – София град.

Известно е, че паневритмията е неразделна част от учението и култа на официално регистрираното вероизповедание Общество „Бяло братство”. Тя е преди всичко танц, но съчетан с един вид молитва, вид богослужение и всеки елемент от него  изразява определена духовна философия, която формира един окултно-мистичен светоглед. Затова паневритмията може да бъде изучавана и прилагана само, ако религиозната институция оправомощи определени юридически лица за това. На всичко отгоре от Общество „Бяло братство” заявиха, че тъкмо тяхното вероизповедание притежава патент за паневритмията до 28 юни 2022 г.

Съгласно писмо, цитирано от ст. експерта от дирекция „Вероизповедания” в предаването на БНТ-1 „Вяра и общество”, Общество „Бяло братство” не е давало съгласие за регистриране на фондацията „Институт за изследване и прилагане на паневритмията”. Дейността и програмите й за обучение по паневритмия не са съгласувани с ръководството на вероизповеданието, поради което Общество „Бяло братство” отказва да поеме и да носи отговорност за резултати от програмите за обучение по паневритмия на фондацията.

Изтъква се и простичкия факт: след като горепосочената фондация публично осъществява неразделна част от една религиозна система без да има съгласието на официално регистрираната религиозна институция, то тя със своята дейност нарушава чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията. Във връзка с това дирекция „Вероизповедания” е изпратила писмо със събраните към момента материали до Софийска градска прокуратура с молба да бъде разпоредена проверка по случая и, ако има достатъчно основания, да се предприеме процедура по заличаване от регистъра на фондация „Институт за изследване и прилагане на паневритмията”. Оставаме с надеждата, че прокуратурата ще се погрижи за спазването на закона в България и в този случай.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *