Секти в България

Във връзка с активизирането на дейността на новите религиозни движения от псевдоиндуистки тип и прдстоящия ежегоден фестивал Ратха-Янтра, прикрита акция на общество „Кришна съзнаие“ в България, ви представяме материал на д-р Десислва Дамянова, асистент във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, изследващ характера на няколко култа от нео-индустики (или по-скоро псевдо-индустки/, действащи активно и на територията на нашата страна и имащи сходни признаци.

На 24 юни 2012 г. на площад „България” в Сандански кметът на Общината Андон Тотев посреща ‘факела на хармонията’ от името на гражданите на Сандански, както съобщава Общинската администрация.  През 2012 г. се чества 25-годишнина от създаването на Световния пробег на Хармонията (World Harmony Run) от Шри Чинмой. Но кой е Шри Чинмой Кумар Гош? Псевдоиндуистки мистик, създател и ръководител на религиозната организация Sri Chinmoy Centre Church, Inc., която има последователи в 46 държави по света. Шри Чинмой вярва, че дългите бягания са път към себенадмогването – вроденият импулс на всяко човешко същество за интелектуална, творческа и духовна еволюция. Наред с благоприятните отзиви на ред известни личности (музиканти като Карлос Сантана, макар на по-късен етап Сантана се отрича от методите и практиките на гуруто публично, и Джон Маклафлин, лекоатлета Карл Люис, Михаил Горбачов), дейността на Шри Чинмой е подложена на рязка критика от изследователи на деструктивни култове, активисти на антисектантското движение по света и бивши последователи. Името на организацията се свързва със сексуални злоупотреби, включително с деца, обсебване на собственост на последователите й; те имат строга забрана да сключват брак, да раждат деца и пр. Тази нейна дейност и идеология дава основания на Руската асоциация на цетровете за изучаване на религии и секти да я включи в списъка на деструктивните тоталитарни секти и групи.

През 2007 г. вестник The Times съобщава, че британски депутат изразява протест пред Палатата на общините по повод провеждането в едно от помещенията на парламента на среща с последователите на Шри Чинмой.
Експерти от Националното събрание на Франция от своя страна включват Sri Chinmoy Centre Church, Inc. в списъка на религиозните организации, които са заплаха за общeството. Авторитетни американски вестници като New York Post и Wall Street Journal нееднократно са публикували статии, които разобличават сектата като сборище на „изкусни и жадни за слава мошеници”. Въпреки това движението не е било подложено на нито едно съдебно преследване.
Подобно на Шри Чинмой и ‘гуру’-то Сатя Сай Баба проповядва една универсална доктрина, чийто основен постулат, както на повечето псевдоиндуистки култове, е, че бог е един, но наред с него съществуват множество божества и аватари (духовните учители). Наред с това движението призовава всички религии да се приемат като „роднини”, защото всяка от тях се стреми да доведе до „озарение” чрез очистването на ума, добри дела и т. н. Повтарят се общи за всички НРД клишета като това, че принципът на любовта, застъпен във всички вярвания, говори за тяхната взаимосвързаност. Повтарят се общи за всички НРД клишета като това, че принципът на любовта, застъпен във всички вярвания, говори за тяхната взаимосвързаност.
В края на 90-те години на миналия век Сатя Сай Баба създава следващата фаза на традиционното рейки – т. нар. „усилено рейки” и упълномощава своя ученик Самир Кале да я разпространява в различни точки на планетата. Новата техника се рекламира като метод за повишаване на собствената енергия чрез мощната енергия на лечителя. По покана на Български рейки център Самир Кале посещава за първи път страната ни през 2002 г. и оттогава два пъти годишно провежда семинари, инициации и обучение в Power Reiki, кристалотерапия, енергиен масаж, медитация и др. В началото на 2004 г. ученици и последователи на движението създават в София сдружение с нестопанска цел “Омни – Вселена” с почетен председател Самир Кале.  
Независими журналисти съобщават за вредни физически и психически последици за здравето на последователи, пребивавали в ашрама на Сатя Сай Баба. Съобщава се за многобройни сексуални престъпления от старшите членове на сектата, включително самия гуру, по отношение на по-младите последователи, както и за убийства и ритуално самоубийство. Според някои оценки днес в Обединеното кралство се намират една пета от последователите на сектата, които според техни собствени източници наброяват милиони.  През последните години Сай Баба страда от различни заболявания и макар да прогнозира в началото на кариерата си, че годината на смъртта му ще е 2022, умира на 24.4.2011 г. от сърдечна недостатъчност. Това явно е било последното невярно „пророчество” на основателя на поредния псевдоиндуистки тоталитарен култ.
Духовна практика на Сахаджа Йога като ‘наука и системата за медитация’ е създадена от Шри Матаджи Нирмала Деви през 1970 г. Доктрината й е изцяло синкретична и представлява смесица от индуизъм, християнство, будизъм и ислям. Според последователите на това движение то спомага за постигане на вътрешно равновесие, което препятства крайностите в човешкото поведение.  През 1987 г. ашрамите на Сахаджа Йога в Англия, където нейните членове живеят заедно, споделяйки бита и идеите си, са вече пет на брой с 220 души – създадена е структурата на организацията в Европа. Членовете, които Шри Матаджи посреща в Англия, идват от целия свят и завръщайки се в родината си, създават центрове Сахаджа Йога – така през 1994 г. организацията е разпространена в повече от 30 държави. В България първите публични изяви на Сахаджа Йога датират от 1990 г., а за периода 1990-1996 г. самата Шри Матаджи е посетила страната ни шест пъти.  Още през 1986 г. Шри Матаджи започва издаването и на списание, озаглавено Божествен хладен бриз, създадено е и радио Сахаджа Йога. През май 2011 г. в България започна издаването на едноименен вестник.
Поредната еклектична амалгама от ню-ейдж, йога и псевдоиндуизъм, към която са добавени алтруистични идеи за хармонията и световния мир, за благотворителността и изцелението от всякакъв тип, е движението на Рави Шанкар. Официално Шри Шри Рави Шанкар е основател на нестопанската организация с идеална цел “Изкуството на живота” (или „Изкуството да живееш“ – б. р.) (1982 г.), както и на Международната асоциация за човешки ценности (1997 г.), които по думите му имат специален консултативен статут към Икономическия и обществен съвет на ООН и си сътрудничат със Световната здравна организация. Заявеният периметър на влияние на фондация „Изкуството на живота” е пределно широк и сам по себе си показателен: развива мащабна ‘хуманитарна’ дейност в повече от 140 страни, разработва най-различни програми за култура, образование, икономическа независимост, устойчиво развитие на земеделието, произвеждане на билкови лекарства, стимулиране на древни науки (като аюрведа), превенция на агресията сред затворници, подпомагане на жертвите на насилие, на пострадали при бедствия, на деца-сираци, на бедните.
На жадните за просветление посетители се предлагат танцови спектакли, практически семинари, уъркшопове с целева група хора от средната класа и учащи. Публично е обявено, че фондация „Изкуството на живота“ преподава безплатни курсове за служители в държавната и общинска администрация, за реабилитация на затворници, наркозависими и т. н.  Слоганът ‘благотворителност’ се оказва ключ, който отваря всички врати – движението прониква в места за лишени от свобода, в домове за деца без родителска грижа, в райони на пострадали при бедствия, в зони на международни конфликти и пр. Дейността по индоктриниране често се представя като хуманитарни мисии, образователни програми и т. н., но целта е да се стигне до възможно най-високото административно ниво – общински социални служби, министерства, държавни агенции. И те го постигат, понякога със съдействието на висши държавни чиновници.
Изводи
Основните критерии, според които една религиозна група се определя като НРД, са следните:
–    движението се ръководи от личност, която има власт и е почитана, а често дори и обожествявана;
–    неговият основател е безпрекословен авторитет, който единствен се произнася за спецификата на учението, на култа и на организацията;
–    доктриналните концепции на движението представляват компилация от заимствани учения и идеи.  
Държавната регулация в областта на религиозната политика, образованието и социалните дейности в Р. България се осъществява въз основа на нормативната уредба на страната и основните принципи, заложени в нея. За да подминат стриктните регламенти и ограничаващи процедури на Закона за вероизповеданията, редица НРД се регистрират като фондации със социален, културен и обучителен статут. Те развиват мултилевъл маркетинг стратегии от мрежово-пирамидален тип: йерархична структура от само на пръв поглед безкористни разпространители, консултанти, инструктори, т. е. хората, работещи напълно ‘безвъзмездно’ за своя духовен водач. За избрани ‘посветени’ се организират специални бизнес-тренинги на бъдещи лидери, които се ангажират да разпространяват идеите и практиките на фондацията по цял свят.
http://www.sathyasai.org/
http://www.sahajayoga-bg.org/sybulgaria.htm
Громский, А. Лидер псевдоиндуистской секты умер своей смертью <http://novchronic.ru/6213.htm>;
Дворкин, А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/contents.html
John Ankerberg, John Weldon. Encyclopedia of New Age Beliefs, Eugene, Oregon, 1996.
Sathya Sai Baba. Sathyam-Shivam Sundaram („Sathya Sai Speaks“), Bangalore, India, 1973.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *