“Ако ни дадеш пари, ще бъдеш изцелен” Неопетдесятното движение „Слово на вяра“ и един от неговите проповедници – Бени Хин

Неопетдесятното движение „Слово на вяра“ и един от неговите проповедници – Бени Хин

Бумът на организираните масови изцеления от началото на 90-те години на ХХ век изглежда отново е на мода в България. На 11 септември 2014 г. страната ни ще стане свидетел на първата „грандиозна“ „Вечер на чудеса и изцеления“ на един от най-скандалните теле-евангелисти на неопетдесятното движение „Слово на вяра и източник на серия от неверни „пророчества“ – Бени Хин.

За разлика от 90-те години на ХХ век обаче, когато цареше информационно затъмнение относно организаторите на подобни събития, днес достъпът до информация е свободен и българската общественост заслужава да бъде запозната кое е движението и коя е личността, на които биха се доверили, ако участват в подобни масови прояви.

„Слово на вяра“

Слово на вяраедно от най-известните и атрактивни неопетдесятни движения през последните 40-45 години. Според харизматическия богослов Д. Р. Макконъл “много рядко или почти никога не е имало друго благовестие, което да обещава толкова много и толкова малко да изисква“. Движението „Слово на вяра“ възниква като реакция срещу традиционното петдесятничество и негов първи поддръжник е пасторът на Баптистката църква „Нов Завет“, основател и президент на Библейския институт „Ветил“ (“Bethel”) в Спенсър, Масачузетс – Е. У. Кениън (Essek William Kenyon, 1867-1948 г.). Като „баща“ на модерното движение „Слово на вяра“ обаче се смята петдесятническият пастор Кенет Ъруин Хeгин (Kenneth Erwin Hagin, 1917-2003 г.). Той е силно повлиян от писанията на Кениън и възприема много от неговите идеи, като ги обогатява със свои собствени богословски виждания. Кениън установява мотото: „Каквото изповядвам, притежавам“, а Хeгин проповядва четворната формула за получаване на Божиите обещания: „Кажи го; направи го; приеми го; разкажи го“. Много други проповедници са повлияни пряко или косвено от Кенет Хeгин и от неговите учения, като например Кенет Хeгин-Младши, Кенет и Глория Коупланд, Чарлс Капс, Фред Прайс, Джери Савел, Робърт Тилтън, Бени Хин и пр.

По-голяма част от тях отхвърлят и тълкуват погрешно Свещеното Писание, като променят контекста. Учат, че християните трябва да търсят благодатта, която Бог им е обещал, било в материални блага, здраве, социална позиция било във водеща роля в църквата.

Ето и три от основните постулати на движението „Слово на вяра“:

1) Вяра и изповед: според проповедниците на „Слово на вяра“ вярата е мощна сила, която пребивава в човешкия дух, и положителната изповед „Кажи го; направи го; приеми го; разкажи го“ е ключът към успеха. Ето защо, според учението на Слово на вяра, всяка отрицателна изповед би могла да доведе до отрицателни резултати.

2) Изцеление: движението Слово на вяра учи, че болестта е опит на сатаната да отнеме от вярващите тяхното божествено право да са напълно здрави. Пълното изцеление, т. е. на духа, душата и тялото, се състои в Христовото изкупление и е възможно тук и сега за всички, които вярват. Застъпниците на Слово на вярацитират Исайя 53:5 – „А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез Неговите рани ние се изцелихме“ и Матей 8:17, където се казва, че Иисус изцелява болния, „за да се сбъдне реченото чрез пророк Исайя, който казва:Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи“ (53:4).

3) Просперитет: движението Слово на вярасе опитва да убеди своите членове, че Иисус Христос и Неговите ученици са били богати и че да си беден е грях, както и да си болен също е грях. Просперитетът е една от основните цели на учението на движението и неговите поддръжници винаги цитират следния пасаж от Третото съборно послание на св. апостол Йоан Богослов, за да покажат, че Господ желае хората да „преуспяват“, а това означавало те да са богати: “Възлюбений, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти” (3 Йоан. 1:2).

  • Практическото приложение на идеята за просперитета в движението Слово на вяра изглежда като бизнес; но това е погрешно тълкувание на библейския текст, където глаголът преуспявам не означава забогатявам. Душите не могат да придобият материално богатство; те могат да забогатеят откъм вяра. Думата преуспявам (просперирам) в Библията означава да бъдеш подпомогнат по пътя и подразбира ежедневна успеваемост във всички области, а не означава, че просперитетът на вярващия се състои в това, да бъде финансово добре и заможен.

Горепосочените постулати са само малка част от учението на движението Слово на вяра и не всички проповедници на движението са поддръжници на едни и същи идеи. Такъв е и случаят с Бени Хин, който ще „цели и извършва чудеса“ на 11.9.2014 г. в зала 1 на НДК. А кой е действително той? Дали ще извърши наистина чудеса и колко души ще изцели по време на посещението в страната ни?

Бени Хин

Бени Хин става известен благодарение на честата си поява на малкия екран като водещ на религиозни телевизионни предавания. Той проповядва Евангелието и призовава зрителите да правят дарения. Най-добре е познат с често организираните срещи на „изцеление с вяра“ наречени „Кръстоносни походи на чудесата“, които в по-голямата си част се състоят на стадиони в големите градове.


Туфик Бенедикт Хин, познат като Бени Хин, е роден на 3 декември 1952 г. в Яфа, Израел, от баща-палестинец и майка-арменка. След арабско-израелската война през 1967 г. семейството му емигрира в Торонто, Канада. Хин израства в Гръцката православна църква и завърша средно училище „Джордж Вениър“ в Торонто, Канада. Като младеж се обръща от Православието в петдесятничеството, а завършвайки гимназия казва, че имал видения за самия себе си как проповядва пред огромни тълпи хора. Той също така твърдял, че Господ го е изцелил от проблем със заекването с цел да може да стане проповедник. Когато Хин навършва 20 години, той се родил отново по време на служение на Кетрин Кулман (1907-1976 г.) и казва, че е имал дълбоко духовно преживяване.

През декември 1974 г. в Ошава, Онтарио, Хин започва да организира всяка седмица т. нар. изцелителни срещи. През 1983 г. премества своите срещи в Християнски център „Орландо във Флорида. След някои проблеми със закона обаче Хин прехвърля центъра (по-късно преименуван на Световна църква на вярата) на Клинт Браун и през 1990 г. се премества в Грейпвайн, Тексас. Оттогава Бени Хин се занимава с теле-евангелизация и ръководи т. нар. „изцелителни молитви“. Той е и автор на книгите: „Агнец Божий“, „Добро утро, Дух Светий“, „Добре дошъл, Дух Светий“. В продължение на около 30 години е женен за Сюзън Хин, но през февруари 2010 г. тя подава молба за развод с него. През 2013 г. те отново се събират, като е извършена церемония за възстановяване на брака им.

Учението на Бени Хин

Вече беше споменато, че Бени Хин, е поддръжник на „Евангелието на просперитета“ и на ученията на движението Слово на вяра. Под термина Евангелие на просперитета се подразбира, че той смята, че делата, свързани с вярата, са висша власт и сила. Чрез вярата хората могат да се сдобият с всичко, което желаят: здраве, богатство или някакъв личен успех. Тази сила идва само и единствено чрез вярата. Според Хин, ако мъж или жена изразят вярата си чрез посяването на достатъчно парични семена в неговото служение, тогава те ще бъдат дарени с божествено физическо изцеление.

Бени Хин твърди, че е получил откровения от самия Свети Дух. А всъщност тези т. нар. откровения не са нищо друго освен псевдо-откровения. Ученията на Бени Хин са често далече от тези на Библията и на останалите исторически християнски деноминации. Ето и някои от тези учения:       

Светата Троица

През 1990 г. Бени Хин учи, че Светата Троица се състои от девет лица! С други думи, всяко лице на Светата Троица – Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий е също троица, т. е. всяко едно е само по себе си троица. По-късно той сам отхвърля това свое учение и пояснява, че всяко лице на Светата Троица си има духовно тяло. Нещо повече, Хин казва също, че Бог Отец и Бог Дух Светий имат истински тела с очи, ръце, уста и т. н.

Иисус Христос

Учението на Бени Хин за Иисус Христос е подобно на тези на Кенет Хегин и на Кенет Коупланд, но всъщност „надраства“ това на Коупланд. Както и другите проповедници на Слово на вяра Бени Хин учи, че Иисус Христос е придобил грешна и дори сатанинска природа: “Дами и господа, змията е символ на сатаната. Иисус Христос е знаел единствения начин, за да спре сатана и този начин е бил да стане един по природа с него”.

В действителност проповедниците на Слово на вяра като Бени Хин поставят на по-ниско стъпало Бога и Иисус Христос, а обожествяват човека и сатаната.

Антропология

Бени Хин учи, че християните са малки богове, които могат да контролират болестите, демоните и дори понякога могат да упражняват контрол и върху Бога. “Ти си малък бог на цялата земя наоколо“ – казва Хин на своите слушатели. Според Хин християните са също така и малки месии: “В мене има човек-Бог… Духовният човек в мене е човек-Бог… Като казваш „християнин съм“, ти все едно казваш: „Аз съм месия, на еврейски. Аз съм малък месия ходещ по земята”. Хората, твърди Бени Хин, са супер-същества и дори Адам е бил първият супер-човек, който някога е живял и е имал пълно господство над земята, слънцето, луната и звездите, можел e да лети като птица, да плува под водата и да диша като риба.

Тези няколко откъса от твърденията на Бени Хин ясно показват, че той проповядва нечувано досега „библейско“ учение.

Лъжливите пророчества на Бени Хин

Бени Хин не само проповядва измислени от него самия идеи, но също така изрича и лъжливи пророчества. Ето и няколко примера:

На 31 декември 1989 г. в Християнски център „Орландо“ Бени Хин пророчества, че Фидел Кастро ще почине през 90-те години: Духът ми казва, че Фидел Кастро ще умре през 90-те. О-о-о, може би някой ще се опита да го убие, но няма да успее. Ще се случи обаче някаква промяна в неговото физическо здраве, той няма да остане на власт и Куба ще бъде посетена от Бога.

– Същия ден Бени Хин изрича пророчество и за още нещо: през 1994-1995 г. Господ щял да разруши с огън хомосексуалната общност в Сан Франциско: „Господ също така ми заръча да Ви кажа, че през 94-95 г. и не по-късно ще разруши хомосексуалната общност в Америка. Той няма да я разруши обаче по начина, по който някои си представят, а ще я разруши с огън. И мнозина ще се обърнат и ще бъдат спасени, а други ще се бунтуват и ще бъдат унищожени”.

– На 2 април 2000 г. в програма на TBN (Trinity Broadcasting Network) Бени Хин твърди, че Израел ще подпише договор с Хафез ал-Асад (1930-2000 г.), президент на Сирия. Смъртта на Асад обаче на 10 юни 2000 г. е ясно доказателство, че пророчеството на Бени Хин е лъжливо. А на 25 юли 2000 г., когато мирните преговорите между Израел и Палестина във Вашингтон не се увенчават с успех, Бени Хин се появява отново в програма на TBN и се изказва относно неотдавнашната смърт на Хафез ал-Асад и неуспеха на преговорите така: „имаше Божий план това да не се случи”.

– Нещо повече, на 2 април 2000 г. в същата програма Бени Хин пророчества, че Иисус Христос ще се явява физически в мюсюлманските държави, освен това според него Иисус ще се появи скоро и в много църкви като знак за близостта на Второто пришествие. И нещо повече: Хин твърди, че Иисус ще се яви физически на сцената по време на неговия кръстоносен поход на чудесата в Найроби, Кения (29-30 април 2000 г.): “Часът настъпи. Много от вас ме познават от доста време. Но сега ви казвам неща, които не съм ви казвал преди години. Вярвам – чуйте го! – вярвам, че Иисус Христос, Синът Божий, ще се появи физически по време на срещите на вярващите по света, за да ни събуди. Той се появи след Възкресението Си, ще се появи и преди Второто Си пришествие. Знам дълбоко в душата си, че нещо свръхестествено ще се случи в Найроби, Кения. Иисус Христос, Синът Божий, ще се появи физически в някои църкви, по време на някои срещи и на много от Неговите хора поради една единствена причина – да ви каже, че скоро ще си дойде! Събудете се! Иисус идва, светци!

Нито едно от тези пророчества на Бени Хин, обявени публично, обаче не се сбъдва! Библията е пределно ясна по този въпрос: „И рече ми Господ: пророците пророкуват лъжа в Мое име; Аз не съм ги пращал и не съм им давал заповеди, и не съм им говорил; те ви проповядват лъжливи видения и гадания, суета и измислици от своето сърце” (Йер. 14:14).

Заключение

В заключение може да бъде казано, че както останалите лидери от движението Слово на вяра, така и учението на Бени Хин не подлежи на логично обяснение, защото е толкова богохулно и е съвсем неаргументирано. Хин не е нищо повече от самопровъзгласил се пророк и лечител, който твърди, че Господ го е помазал за служение.

Бени Хин е опасен за тези, които му вярват, защото:

– Той не само, че няма официално богословско образование, но не е завършил дори и неакредитирано библейско училище. Той твърди, че е “много учен Божий човек“. Истината е, че той е библейски неграмотен и изключително невеж. Претендира, че говори библейски еврейски и често цитира на еврейски от Библията. При по-задълбочен анализ обаче всеки един, който познава библейския еврейски, ще си даде сметка, че библейският еврейски на Хин е най-общо казано елементарен. Нещо повече, Бени Хин често прикрива и измества истинското значение на думите и цитатите на библейски еврейски с измислици, които да са в полза и да съответстват на неговото собствено „учение“. Например във видео, направено по време на негова проповед, свързана с преминаването на евреите през Червено море, той твърди, че морето се превърнало в лед. Оттук – египтяните били убити в Червено море от срутващите се от водните стени ледени блокове, които след това Бог затворил. „Това е в Словото“, твърди Бени Хин, но думата лед въобще не се среща в книга Изход.      

Следва да се подчертае също така, че през 1996 г. Бени Хин се принуждава да си подаде оставката от петдесятната организация на Божиите събрания в САЩ, тъй като е отречен от тях публично.

– Бени Хин проклина тези, които му се противопоставят или задават въпроси, свързани с валидността на неговото служение. Той твърди например публично, че иска да убие с картечницата на Светия Дух баптисткия пастор Джон МакАртър (1939-) и апологета Ханк Хейнграф (1950-), както и всички тези, които се противопоставят на неговото послание.

– Бени Хин твърди, че е способен да извършва изцеления в масивен мащаб, но до момента не е потвърдено дори и едно изцеление, което да е приписано на него. Като всички целители преди него и тези, които са негови съвременници, така и той „може“ да лекува само невидими заболявания. Хин не е лекувал до момента видим недъг като например липсващи крайници, деформации, лицеви наранявания като изгаряния, проказа, парализа или друга видима форма на заболяване. И едва ли такова „чудо“ ще стане в България на 11.9.2014 г.!

– Бени Хин твърди още, че говори с Бога и че получава почти всеки ден от Него лични послания. Тези Божии послания, според него, го напътстват в живота му, в служението и дори пряко се съдържат в неговите проповеди.

– Бени Хин твърди, че е пророк, получаващ информация директно от Бога за събития, които предстои да се случат в бъдеще. Всички т. нар. пророчества на Хин, изричани по време на организираните от него срещи и участията в телевизионни предавания, са документирани. Нито едно обаче от тези т. нар. „пророчества“ не се е изпълнило, което автоматично би могло да причисли Бени Хин към списък на лъжливите пророци.

Твърдейки, че бедността идва от ада, а просперитетът – от рая, Бени Хин печели по 12 милиона щатски долара на година. Като дава напразни обещания за изцеление и просперитет, Бени Хин не е нищо повече от изнудвач и манипулатор на тълпите.

В заключение ще кажем, че тези, които са последователи на Слово на вяра и специално на Бени Хин, би трябвало да се замислят върху това: какви хора и какви съмнителни системи от формулировки следват, както и да не се поддават на манипулации за дарения, а да подхождат много внимателно, когато плащат десятък на служението. Нещо повече, обществото, както и християнските общности трябва не само да са много внимателни към подобен род лъжливи пророци, а дори и не трябва да търсят контакт с всички тях, защото, както е писал Ал Дейгър в своя Media Spotlight Special Report: тези, които защитават еретици, дори и да не вярват на техните учения, са виновни, че кредитират доверието в еретичните им учения, и ще отговарят пред Бога за погубените души…“ (Albert Dager, Media Spotlight Special Report, “Latter-Day Prophets: The Restoration of Apostles and Prophets and the Kansas City-Vineyard Connection”, September, 1990, p. 11).

 

Библиография:

 

1. Bloom, John,The Heretic”, in: D Magazine, August 2003. http://www.trinityfi.org/press/heretic.html

2. Dager, Albert James, The Vineyard: History, Teachings & Practices“, Media Spotlight, 1996, in: http://www.deceptioninthechurch.com/pastquotes.html

3. Hanegraaff, Hank, Christianity in Crisis: Includes Study Guide, Eugene, 1997.

4. Kreiss, Wilbert, “Le mouvement charismatiquein: http://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/doctrine/charismatique/Char_Idx.htm

5. Poloma, M. Margaret, The Charismatic Movement: is there a new Pentecost?, Boston, 1982.

http://www.africanaquatics.co.za/_christian/_articles/word_of_faith.htm

6. Simpson, Sandy, “Benny Hinn-False Prophet”, 05.06.2000, in: http://www.deceptioninthechurch.com/hinnfalse.html

7. Sullivan, Francis, Charismes et renouveau charismatique. Une étude biblique et théologique, 1988, Nouan-le-Fuzelier.

8. Author unknown, “The Word of Faith movement. An expose of the teachings of the Word Faith cult“, in: http://www.africanaquatics.co.za/_christian/_articles/word_of_faith.htm

9. http://biblelight.net/tbn.htm

10. http://www.cerm.info/bible_studies/Apologetics/WordofFaith.htm

11. http://www.merinews.com/article/televangelist-benny-hinns-wife-files-for-divorce/15799053.shtml

12. http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hinn/general.htm

13. http://www.tbn.org/about-us

14. Митев, Димитър, Христос и духовете на земята, Sofia, 2000.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *