Сциентоложка църква осъди Русия за отказа на регистрация

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) произнесе осъдително решение срещу Русия за отказа на руските власти да регистрират „Сциентоложка църква от Санкт Петербург“ като юридическо лице. В решението по жалба на организацията и шестима от нейните членове – Church of Scientology of St Petersburg and Others v. Russia (no. 47191/06), се приема, че с произволния отказ на руските власти да регистрира групата по сциентология, е нарушено правото на жалбоподателите на свобода на мисълта, съвестта и религията (по чл. 9 от Конвенцията по правата на човека и основните свободи, в светлината на чл. 11 от Конвенцията (свобода на събиране и сдружаване).

Жалбата е по повод на отказ на руските власти да регистрират сциентоложката група като юридическо лице, като в продължение на повече от 8 години – от март 1995 г. и август 2003 г. от името на организацията са били подадени шест заявления за регистрация. Всички искания са били отхвърлени, като всеки път са били сочени нови основания за отказа. Последният отказ се позовава по-специално на предполагаемата ненадеждност на документ, потвърждаващ, че групата съществува повече от 15 години, което в Русия представлява законово условие за регистрацията на всяка нова религиозна група. През октомври 2003 г. жалбоподателите оспорват отказите в съда, а през декември 2005 г. окръжният съд в Санкт Петербург приема, че отказът е законосъобразен, именно заради дефекти на документа, издаде от местните власти, потвърждаващ съществуването на религиозната група в продължение на 15 години. Решението на съда е потвърдено от по-горната инстанция.

Според ЕСПЧ продължителният период на предварително съществуване от 15 години, който се изисква, за да може една религиозна органазиция да получи статут на юридическо лице, не може да се счита за „необходим в едно демократично общество“. Друг е въпросът, че отказът на съда да признае факта на 15-годишно съществуване в случая е базиран на последиците от реорганизацията на местните власти в Санкт Петербург, в резултат на което няма гаранция за непрекъснатост на техните архиви. Негативите от това понася сциентоложката група, още повече, че законът не е създал конкретна процедура за издаване на документи, с които да се потвърди съществуването на предписаното изискване.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *