СЦИЕНТОЛОГИЯТА – ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ ИЛИ КОРПОРАЦИЯ?

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Дианетика и Сциентология, Сциентоложка църква


Dianetics and Scientology (Church of Scientology)

 

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Както повечето „авторски“ вероизповедания, т. е. създадени от отделни хора с различни тенденции, сциентологията е една компилация от различни религиозни традиции и вярвания. Заимства идеите си най-вече от будизма, но има елементи и от фантастиката, „НЛО-жанра“, будизма, окултизма, малко християнски символи, какъвто е кръстът и думата Църква, например. Използвани са също идеи от психо-аналитичното учение на Зигмунд Фройд, на Карл Густав Юнг и други психиатри и психолози от началото на 20 век. Към тази комбинация е добавено и посланието: човек да бъде щастлив, здрав, силен и побеждаващ, и дори да достигне до такова ниво на съзнанието си, чрез което да може да излиза от тялото си по свое желание и да влияе върху съзнанието на другите.

Основател на учението е Лафайет Роналд Хъбард (L. Ron Hubbard, 1911-1986 г.) – автор на много книги в областта на научната фантастика. През 1949 г. на научна конференция той заявява: „Да пишеш за едно пени на дума е смешно. Ако човек наистина иска да натрупа милиони, най-добрият начин е да създаде своя собствена религия.“ А на следващата година вече той издава „Дианетика: съвременна наука за душевно здраве“, с което поставя началото на своята религия. Една година по-късно издава първата книга по сциентология (буквално от латински ез. – „наукология“), а през 1954 г. в САЩ регистрира църква (т. е. по българската законова терминология – вероизповедание) под същото име. Църквата бързо се разраства и сега има над 700 централи в над 20 страни. Сциентологията   учи, че всички хора са безсмъртни и идват от извънземна цивилизация, но забравят за това след реинкарнацията (прераждането) си.

Цялостното пречистване на духа – това е най-висшата цел на сциентолозите. Тя се постига чрез продължителен терапевтичен процес – т. нар. clearing. Този, който постигне най-високата степен на пречистване и освобождаване, вече стои над законите на пространството и времето и е способен да върши чудеса.

Като всяко тоталитарно движение и сциентолозите превъзнасят свободата. Те вярват, че се борят срещу потисничеството в обществото. Имат и ясен враг: това са психиатрите и фармацевтичната индустрия. И както при всяко тоталитарно движение, „битката за свобода“ на Сциентоложката църква завършва с устройването на някой Гулаг[1].

Разпространението й по света е трудно за наблюдение. Самата организация претендира, че има 6 000 000 последователи. Според други източници числото е преувеличено – активните участници са между 200 000 и 2 000 000.

Лос Анджелис, САЩ – централата на Сциентоложката църква

3. ДОКТРИНА

Учението на Хъбард е доста сложно и затова той издава свой речник. Според Хъбард първото нещо, което човек трябва да разбере, е: „Ти не си човек, ти си тетан“. Тетан (thetan) според него е духовно същество, което съществувало около 300 трилиона години. То пребивавало в различни тела и след като те умирали, влизало в друга форма на живот.

Според Сциентологията всеки минал живот има неестествени преживявания, наречени енграми, прилепнали към телата като кърлежи. Именно енграмите са причина за това, индивидът да е в конфликт с обществото и да не може да се приспособи към живота. Ето защо енграмите трябва да бъдат открити и премахнати. Това се извършва чрез „прослушване“ по време на организираните от Хъбард скъпоструващи (понякога десетки хиляди долара) курсове.

След „изчистването“ (като стaнат „clear” – «чисти») последователите се намират в състояние на ДТ – действащи тетан нива (на англ. OT, т. е. Operating Thetan Levels), които са осем на брой. Намиращите се в това състояние могат да контролират себе си, материята, енергията, пространството и времето.

Хъбард твърди, че довършва делото на Буда на Запад. Той отхвърля християнското учение за Бога и смята, че има много богове, някои от които са по-висши от другите.

Сциентологията има за цел да подпомогне духовното извисяване на индивида до степен, когато той сам ще осъзнае съществуването и природата на „Върховното същество“.

Хъбард смята, че човек не може да бъде лош, и учи, че покаянието е унизително. Спасението е човек да се освободи от прераждането, т. е. от цикъла, включващ живот и смърт. Следващото след тетана еволюционно ниво е т. нар. homo novus“ – нов, богоподобен човек.

Според Рон Хъбард традиционният религиозен опит на човечеството има негативно въздействие върху света, тъй като е свързан с противопоставяне на физическата вселена от страна на човека, „както става в религията, когато [човекът] не получава благосклонното отношение от страна на този, когото той смята за творец на физическата вселена”[2].

Различните от сциентологията „нелогични” политически, идеологически и религиозни системи са наречени „глупост” и „черна кал на невежеството”[3]. По отношение на тях Рон Хъбард си позволява да произнесе тежка присъда чрез повърхностния и краен силогизъм, определящ ги като престъпни: „Престъпникът е невеж и глупав. Следователно, невежеството и глупостта са престъпни”[4].

Сциентолозите са еволюционисти. Учението на Иисус Христос и Неговата жертва според Хъбард са само етап, брънка от развитието на човечеството и в този смисъл Сциентологията е много по-висше познание и метод за всестранен напредък на човечеството.

 

4. КУЛТ И РИТУАЛИ

Според този мит преди милиони години едно космическо същество – би следвало да го приравним на демон – поробило всички човешки същества от 26 най-близки до Земята звезди. Нашата планета, наречена в случая Тежееак, била превърната в нещо като концлагер и подхвърлена целенасочено на ужасяващи катаклизми. Именно този „демон“ (Ксенк), „засадил“ образи в „менталното“ (той го разбира като „духовно“) поле на човеците. Човечеството все пак се опитва да се издигне над своето положение, но това ще стане само след жестока борба с психичните „паразити“, т. нар. клюстери, духове на изтребени от Ксенк същества, които обаче продължават да ни преследват. След определен етап на пречистване (много продължителен и скъпо струващ!) душата може да се освободи от наслоенията на миналото и от клюстерите благодарение на Рон Хъбард, който накрая открива на последователите си, че е „превъплъщението на Гаутама Сидхарта, познат под името Буда“. Душата е безсмъртна, но нейното бъдеще зависи от изчистването, на което тя ще се подложи в този живот. А то се постига чрез дианетиката. Тази любопитна смес от наблюдения и извадени от тях (съответно взети от другаде) изводи и похвати на психоанализата, получила сложното име дианетика – от гръцките думи диа (през) и нус (разум) и буквално трябва да означава „преминаване през съзнанието“.

Същността на „наукологичната“ теория се свежда до това, че минавайки през съзнанието ни, визираните преживявания оставят в него съответните емоционални усещания, комплектувани със спомена – енграми (спомен за физическо усещане) и секундери (спомени за отрицателни психически състояния). Положителни или отрицателни, тези комплекси от емоции и спомени могат осезаемо да влияят на качеството на мисленето. Отстранявайки ги (преодолявайки по този начин отрицателния заряд), човек може да повиши своята работоспособност, самоконтрола си, своето оперативно и аналитично мислене. Естествено обаче този сложен процес изисква щателен „обиск“ на съзнанието на индивида-пациента (т. нар. preclear – „приклиър“), за да се „издирят“ източниците на отрицателни спомени. Подразбира се, че това може да бъде направено само с помощта на „специалист“ – „аудитор“, съответно преминал обучение от хабилитираните за целта преподаватели (аналогии могат да се направят с Обществото за трансцедентална медитация).

 

5. ПРАКТИКИ

Преди всичко, за да се преминат етапите на посвещението (очистването от наслоенията), човек се подлага на курсове „аудитинг“ (auditing) – изключително скъпи и изнурителни. Дори ако оставим настрана въпроса за добронамереността на един такъв „лечител“ на психиката, подобно лечение изисква тотална откровеност. А сциентолозите не един път са обвинявани, че целенасочено злоупотребяват с узнатите факти.

Още на първото занятие или среща се предлага така нареченият оксфордски тест. Наименованието му е силно преувеличено, но пък внушава доверие. Въпросите са 200, някои от тях – доста интимни. Тестът не е анонимен и освен психологическа информация изстисква и лични данни – име, адрес, професия, възраст. Ако се притесняваш да ги напишеш, не те насилват – с времето сам ще споделиш всичко. Крайната цел на сциентолозите е да те завладеят завинаги. Самият Хъбард твърди: „Когато човек се записва на наш курс, смятайте, че е станал наш за всички времена до края на вселената. На никого не позволявайте да отдава на сциентологията само част от себе си.“ Освен че подлагат бъдещите си членове и на т. нар. персонален тест, сциентолозите използват и уреда E-meter (нещо като детектор на лъжата), който претендира да отчита умственото състояние.

В рамките на сциентологичната организация съществуват т. нар. Служба за специални въпроси (Office of Special Affairs – OSA) и Отряд „Проект Рехабилитация” (Rehabilitation Project Force – RPF).

Първата структура (OSA) изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство (Sea Organization – Морската организация) на сциентолозите, в това число: следене на външни хора и на членове на организацията; домогване до лични данни, до лична и класифицирана информация; оказване на психологически, административен и финансов натиск; предизвикване на семейни проблеми, на изкуствени фалити, и др.

Втората структура (RPF) представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение, несъгласие и съпротива спрямо идеите, методите и практиките на сциентологичната организация с цел те да бъдат отново убедени в смисъла на това: да работят за интересите на организацията. Данните на потърпевши, както и на съдебни институции и независими изследователи показват, че в лагерите на RPF хората се третират по недостоен и насилствен начин: карани са да извършват тежки и унизителни трудови задачи; нямат право да говорят, докато не бъдат заговорени от натоварен с наблюдението им служител; отказва им се достъп до средствата за масова информация; не им се осигурява добра храна; принуждавани са към участие в многочасови „прослушвания” от специални одитори (разпитвачи) и към дълги обучения с цел „преоткриване” на изключителността на сциентологията, и мн. др. Всичко това се извършва с цел да се повиши равнището на влияние на сциентологията във всяка държава – на индивидуално, семейно, институционално и национално ниво, а оттам – и в международен план. За голямо съжаление в такива лагери наред с посочените престъпления са възниквали и конкретни смъртни случаи, част от които са били повод за дългогодишни съдебни битки на семействата на загиналите срещу сциентологичната организация.

Една от характерните черти на последователите на сциентологията е скандалното им поведение и множеството конфликти с държавните власти. В САЩ са заведени поредица дела срещу високопоставени последователи на сектата, откраднали секретни военни и разузнавателни документи. Причината за това е идеята на водачите на сектата, че светът ще бъде спасен, само ако се разкрият тайните на държавите.

В последните години сциентолозите нашумяха и покрай скандалите в Германия и Франция. Оказа се, че те изграждат свои тайни служби в тези страни. Организирано е изнасянето на три милиарда долара в Люксембург, Дания и САЩ.

Сциентолози са осъдени за изнудване на хора да продадат свои имоти и да дадат всичките си спестявания. През 1996 г. е установена връзка между такова изнудване и причините за самоубийство на член от сектата. В резултат на това парламентарна комисия определя сциентологията като секта.

Освен че целенасочено злоупотребяват с узнатите факти, сциентолозите се обвиняват и в нарушаване на данъчното законодателство на САЩ и на други страни, на законите за държавната тайна, в отвличания, предизвикване на изкуствени фалити с цел ограбването на материалните активи на фирми, собственост на техни клиенти. С времето организацията придобива репутацията на мафия, действаща по законите на психологията!

В „църквата“ няма свои молитви, но има разпити (споменава се случай на 9-часов разпит). По обяснения на хора, които са имали работа с организацията, след като сам им признаеш грешките си, те ги раздухват. Но външно мистиката като че ли отсъства. Целта е предизвикване на още по-голяма дестабилизация и оттук – психическото заробване на човека с цел продължаване на неговото експлоатиране. Проникването в различните страни се осъществява по различен начин – най-често мисионерите се женят за местни граждани. В Германия техните емисари се представяли за американски евреи, изучаващи десните радикали.

Организацията е обвинявана и в екстремизъм. Има сведения, че освен собствени служби за сигурност (OSA) организацията е притежавала дори собствен затвор (т. нар – обект за силова рехабилитация).

През 1996 г. сектата подема скъпоструваща рекламна кампания в САЩ (впоследствие в други държави, а през 2010 г. – и в България), като изпраща екземпляр от книга за историята и дейността си до всички библиотеки, сенатори и до множество възлови институции и медии. Известни „звезди“-сциентолози като Том Круз, Джон Траволта и други са също активни пропагандатори. Настоящи членове на сектата са Чик Кърия, Чака Кан, Айзък Хейъс, Дейвид Кампбел, Кирсти Али, Присила Пресли, Лиза Мери Пресли, а сред бившите сциентолози са Патрик Свейзи, Оливър Стоун, Шерън Стоун, Ленард Коен, Емилио Естевез, Глория Гейнър, Рики Мартин, Ван Морисън, Лу Роулз и други.

Сциентолозите имат предпочитани целеви групи. От една страна, това са младите хора, които са пълни с ентусиазъм, готови да приемат нови идеи, но и в някаква степен са неопитни и духовно неподготвени. Това ги прави подходящи да бъдат привличани и обучавани в сциентоложкото учение. Ставайки членове на сектата, тези млади хора започват да работят за нейното популяризиране и привличането на още нови привърженици. Най-често те са ангажирани като технически лица и разпоредители, които имат и задължението да запознават хората, които проявяват интерес, с историята на сектата и съдържанието на сциентоложкото учение. Друга група, която попада в полезрението им, са бизнесмени, богати хора и представители на шоу-бизнеса, влиятелни личности сред политическия и икономически елит на една или друга страна. Чрез тях тя се стремят да си осигурят солидни спонсори, които да дават достатъчно пари, за да се издържа сектата в цял свят, както и за да придобива тя по-трайно и силно икономическо и политическо влияние.

6. ИСТОРИЯ

Специалистите определят т. нар. „Църква на сциентолозите“ като една от най-опасните и разрушителни секти, „чиято безскрупулност и могъщество не знаят граници“. Началото й е положено в 1950 г. от Лафайет Роналд Хъбард (1911-1986 г.) – една любопитна личност. Според лекари „диагнозата“ му е параноидна шизофрения. По образование ядрен физик, а по професия писател-фантаст, самият Хъбард имал бурен живот: летец, географ-изследовател и накрая – религиозен деец. Приписват му се думите: „Ако желаете да натрупате милиони, създайте нова религия!“ Вероятно подтикнат от успехите на психоанализата – твърди се, че това е негово старо увлечение – и поучен от неуспехите на традиционните религии през двайсти век, той „съкратил“ мистичната база на учението си. Истински фундамент на „Църквата на новото схващане“, както се нарича още, става измислената от Хъбард наука дианетика, а „свещена книга“ – излезлият през 1950 г. труд „Дианетика: съвременна наука за менталното здраве“. Мистичното в случая следва да обясни необходимостта от учението на самия „гуру“.

Рон Хъбард умира през 1986 г., като 8 години преди това е бил във фактическа нелегалност – живял и умрял на борда на частен кораб, умишлено оставен в международни води, за да избегне арестуването си. Негови доброжелатели и последователи твърдят, че с учението му се е злоупотребявало от секти, че се касае за злонамерено използване на научните му постижения за користни цели. Последното обаче е съмнително. Доброто познаване на законодателството на САЩ, Франция и др. страни, което имат сциентолозите, изключва той да е предоставял знанията и трудовете си безвъзмездно комуто и да било.

7.    ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ

Опитите за проникване в България (за разлика от Албания и Русия) датират сравнително от скоро. Регистрация като религиозно вероизповедание е отказана два пъти – през 1992 и през 2007 г.

Първият иск към Софийски градски съд (СГС) за регистрация на сциентологията като вероизповедание или като сдружение е направил Светослав Памуков през 1992 г. Магистратите съответно се обърнали за мнение към дирекция „Вероизповедания“ и получили отрицателно становище, мотивирано от конфликта между конституционните текстове и евентуалната дейност на църквата, искаща да се регистрира. През 2006 г. представителят на американската сциентоложка централа Мартин Уитман лично пожелал да му изяснят, как става регистрацията. Година по-късно същото направила и Диана Щолц, която е от български произход и е представител на вероизповеданието в Германия. През 1994 г. в България беше издадена на български език книгата на Хъбард „Дианетика: еволюцията на една наука“.

Основните организатори и активисти на тази секта са от чужбина. Сциентолозите в България се представляват от белгийското семейство Марк и Моник дьо Турк. Основен двигател на дейността в България е Марк де Турк и неговата фирма за мениджмънт и бизнес семинари „IDEAS”, ведно с неговите официални сътрудници и неофициални съмишленици. Той идва в България през 2005 г. по линия на проект на програма PHARE за „укрепване на капацитета на човешки ресурси в държавната администрация“. По тази линия влиза като консултант в Министерския съвет и започва да организира курсове в министерството на държавната администрация и административната реформа.

Неговата компания IDEAS, която има клонове в цял свят, стъпва у нас също през 2005 г. Преди да отвори офис на столичната ул. „Парчевич“, вече се е наместила в Амстердам, Москва, Атина, Братислава. Според данни от самата организация сътрудниците й в Европа са 35. В България са двама, но по всичко личи, че те работят много усилено. Провеждат семинари по комуникация и управление на конфликти. Преподават по системата „Хъбард мениджмънт“, създадена през 50-те години от Л. Рон Хъбард. Пред висши мениджъри и специалисти по човешки ресурси разкриват „четирите вируса в мисленето“ и „тоналната скала“ (подробности за термините и методите им – в интервюто на Васил Бункин, сътрудник на IDEAS България).

От компанията твърдят, че до този момент в България са обучили над 1000 души, 300-400 от които са на високи ръководни постове. Методите на Хъбард са прилагани и върху държавната администрация, включително върху заместник-министри.

Чужденецът и съпругата му се представят като съвестни сциентолози на адрес http://www.marcdeturck.be. Също като мъжа си г-жа Моник де Турк проявява голяма активност у нас. През 2005 г. представя програмата срещу дрогата „Нарконон“, която е сред активностите на тяхната църква. Свързва се със сдружението „Майки срещу дрогата“ в Пловдив. „Нарконон“ действа в Града на тепетата засега само като програма за превенция. Разпространява брошури от типа „10 неща, които не знаем за дрогата“. Лице на организацията е Радка Живкова. Получила е право да печата материалите, едва след като е купила от „Нарконон“ лиценз за превенция. За да открие център за лечение, трябва да вземе още един лиценз.

Сциентолозите имат интерес и към образованието и здравето. Колежът „Марков“ например преподава и по методите на Л. Р. Хъбард. След кратко затишие на дейността му заради медийни атаки сесиите стартират отново в София. Центровете по дианетика от своя страна са обърнати към духовното и физическото благополучие – обясняват, защо не сме щастливи и как да станем.

През 2007 г. в. „Стандарт“ публикува статия за подобен център в Драгалевци, ръководен от руснака Дмитрий Тодоров. Според статията гуруто завършил курсове в сциентоложкия център в Москва и се обучавал в европейската централа на църквата в Копенхаген. Твърди се, че Дмитрий, който се представя и като Димитър, стои зад издателството „Ню Юнивърс“, тиражиращо у нас книгите на Л. Р. Хъбард.

Центърът на сциентолозите за Европа се намира в Дания (а за Балканите – в Унгария) и даренията, които са получени в няколко области в България през 2010 г., са от датски адрес. Такива книги са засечени в София, Пловдивско, Пазарджишко, Ямболско, Добричко. Вероятно такава литература продължава да се разпространява или вече е разпространена и в други селища на България.

Основната цел на организацията „Сциентология” в България е разпространяването на нейните идеи и инфилтрирането по възможност във всички водещи йерархични и управленски структури на държавата чрез привличане на водещи личности към сциентоложките идеи. Така сциентолозите се стремят към увеличаване на икономическото и политическото си влияние, което пряко засяга националната сигурност на България и духовното здраве на нацията ни.

Като тукашни филиали на църквата се посочват организациите „Център по дианетика“ и „Консултативна група по дианетика“.

Упорито и нагло опитват да си продават семинарите чрез ежеседмичен спам на хиляди електронни адреси, взети уж от публичното пространство.

8.    ДЕСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Най-честите обвинения срещу сциентолозите са: ограбване, промиване на мозъци и   изнудване. Авсралийският премиер Кевин Ръд (на поста от 2007 до 2010 г.) бил „разтревожен“ от твърденията на  сенатора Ник Коефон, че сциентологията е организация, която използва изтезания,   финансови злоупотреби и принудителни аборти. Белгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Великобритания, Израел и Мексико отхвърлят сциентологията. В Гърция те бяха обвинени, че събират база-данни за държавни ръководители и политици. В Испания са обвинени, че нарушават правата на гражданите. От 2007 г. вътрешният министър на Германия е обявил учението им за антиконституционно.

Редица международни документи поставят сциентологията в списъка на тоталитарните общности. Критериите за това са няколко и тя отговаря на тях.

На първо място – изцяло се робува на култа към личността на основателя на тази новоизмислена религия. Рон Хъбард си е измислил и свой `наукообразен` псевдо-религиозен език с термини като `тетан`, `енграма`, `дианетика` и мн. др.

Вторият момент е свързан с празниците им, като сред най-тачените са: рождената дата на Хъбард – 13 март (1911 г.); публикуването на неговата „Дианетика” – 9 май (1950 г.)

Третият критерий е установената строга йерархия в сектата, която прилича повече на пирамидална корпорация с финансови интереси, отколкото на религиозна организация.

И може би най-важната характеристика, която недвусмислено доказва тоталитарния характер на тази общност, е абсолютното ограничаване на човешката свобода чрез установяването на пълен контрол над съзнанието на членовете на общността, водещ до дестабилизация и оттук – до психическо заробване на човека. То е толкова силно, че ако в един момент някой поиска да я напусне, става обект на огромен натиск и дори на заплахи, като се включва дори и специалният отдел – Office of Special Affeirs (OSA). Това е причината много бивши и настоящи членове да се чувстват застрашени за своя живот.

За всички хора обаче е препоръчително да внимават с новите религиозни движения, с както и привлекателни наименования да се наричат те.

Използвани домейни:

obuchenia.eu

ideas-bulgaria.com

ideas-freeboss.com

ideas-reality.com

Марк Де Турк (http://www.facebook.com/profile.php?id=642329521).

Ръководител на спамърските операции в България изглежда да е Вергиния Къшева (http://www.facebook.com/profile.php?id=716010121).

https://bg-bg.facebook.com/pages/IDEAs-Free-Boss-Consulting-Training-Coaching-Project-Management/144210005600322

http://www.dw.de/ Тайните на сциентолозите[1] Wright, Lawrence. Going Clear: Scientology, Hollywood & the Prison of Belief. New York, 2013.

[2] Wright, пос. съч., с. 88.

[3] Пак там, с. 1.

[4] Пак там, с. 2.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *