Забраняват религиозна агитация по улици и жилища в Стара Загора

altДа се забрани религиозната агитация по улиците и в домовете на гражданите, без предварителното им съгласие, както и рекламирането на чудодейни ефекти от дейността на изповеданията, предлагат общинските съветници Гергана Микова от НФСБ и Николай Диков от ГЕРБ.

В предложението им, което ще се обсъжда на предстоящата сесия на местния парламент на 31 март, се иска промяна в Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Според вносителите мотивите им са свързани със зачестили сигнали и питания от граждани по повод на все по-честото притеснение от представители на различни религиозни общности при разпространение на литература с различна насоченост. Освен това има и сигнали, че деца и младежи от Стара Загора биват притеснявани по улиците на града от различни емисари, които под разни форми (печатна литература, аудио и видео носители) им предлагат безплатна информация със съмнителен характер, която в определена възраст би могла да бъде опасна и подбуждаща опасни действия.

Двамата съветници предлагат да се отмени досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора  и да се създаде нова глава „Опазване на обществения ред при дейността на религиозни общности“ в Наредбата за обществения ред в община Стара Загора с цел ясно регламентиране на местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

Забраните са регламентирани в чл. 25 з, който гласи: (1) Забраняват се публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции. (2) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. (3) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това. (4) Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други. Освен това в своята дейност изповеданията не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека. Забранява се рекламирането на „чудодейни“, „лечебни“, „целителни“ ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *