Опити за разрушаване на християнската и научната картина на света в случая с филма на Г. Царьóва „Заговор против Бога“ (2017 г.). Аудитория, задачи, цели

Постиндустриалната епоха, в която Господ ни е отсъдил да живеем, се характеризира не само с нарастващата глобализация на световните процеси, но и с пълното секуларизиране на християнските цивилизационни модели, което води до размиване на установените в европейската култура критерии за разграничаване между добро и зло. Наред с тези процеси в пъти се увеличава степента на окултното влияние на идеологията на NewAgeв медийното пространство и съответно в масовото съзнание. Както правилно го е казал Гилбърт Кийт Честъртън в началото на ХХ век: „Когато хората решат да не вярват в Бог, след това те не вярват в нищо, а тогава са готови да повярват във всичко“.[1] В такова постхристиянско общество се провеждат редица съществени подмени и най-очевидната от тях е подмяната на персонифицираното, личното мнение (което, първо, е отговорно, и, второ, може да бъде подложено на критика и преразглеждане) с общественото мнение, което винаги е спекулативно, защото не отразява всички аспекти на съответния въпрос. От друга страна, информационните технологии позволяват да се манипулира общественото мнение и то да се насочва в нужната на манипулатора (или поръчителя) посока.

Подобни технологии са тествани още през миналия век от пропагандните машини на тоталитарните режими на фашистка Германия, сталинисткия СССР, маоисткия Китай и следвоенната Северна Корея. Те са неразделен елемент и от „промиването на мозъците” и контрола на съзнанието (mindcontrol) при разрушителните култове.

Темата на нашия доклад е свързана с формирането сред широката публика на неверни възгледи за религията и науката във връзка с гледането на филма на Галина Царьóва„Заговор срещу Бога“. Зад закачливото и провокативно заглавие се крие причудлива смесица от частично достоверна, но основно спорна, съмнителна и откровено фалшива информация. Според нас този пример е много типичен за подаване на материал в медии, занимаващи се с „теорията на конспирацията“ и ориентирани към масовата аудитория.

Авторката на филма Галина Царьóва е представена в информационното пространство като „православна обществена деятелка“, препоръчва себе си като борец с глобализацията и дигитализацията, отъждествявайки тези явления с белезите на идващия антихрист. От много оскъдната официална информация за нея[2]: Царьóва е ръководител на Духовната асоциация „Златен век“ – това е издателство, което издава научно-популярна, религиозна и окултна литература. „Златен век” наред с издателската дейност си поставя и редица по-мащабни задачи. Според самата Царьóва целта на сдружението е стабилизиращо влияние върху обществото от духовна гледна точка, възраждане на културните и духовните традиции от миналото. При асоциацията е създадена „Школа за практическо усъвършенстване на духа” и функционира „Лаборатория за изследване на проблемите на смъртта и дълголетието”. В нея се събира и систематизира информация за смъртта, безсмъртието и определени психични състояния, изследвания на прераждането, медитация, правилно дишане и т. нат. В същото време Царьóва активно си сътрудничи с Комунистическата партия на Руската федерация. Комунистическите симпатии, съчетани с явния интерес към окултизма у автор, който се препоръчва като „православен“ – всичко това е достатъчно, за да бъдем нащрек. Освен това се знае, че Царьóва подкрепя бившия епископ на Чукотка Диомид, който беше лишен от сан заради създаването на разкол през 2008 г. Нейни филми за пропагандиране на идеите на Диомид са: „Лъжата като принцип“, „Икуменизмът – религията на антихриста“, „Духа не угасяйте“ и други.

Тя е издала общо около 20 филма, основните теми и идеи на които са следните:

 • Съвременните технологии за идентификация и регистрация (ЕГН, електронни лични карти, биометрични паспорти и др.) създават „електронен концлагер“ и работят само за идващия антихрист.
 • Научните изследвания и технологии отварят вратата за различни земни и духовни бедствия: HAARP, т. е. Програмата за високочестотни активни изследвания на полярното сияние,като климатично оръжие, CRISPR/Casтехнологии (редактиране на геноми) като средство за унищожаване на човешката природа, Големият адронен колайдер(ускорител)като опит за отваряне на портал към света на демоните, директен невербален контрол на човешкото съзнание чрез чипове.
 • Ваксинациите са тайните оръжия на световното правителство.
 • Православната църква мами хората (скрила „истинското Писание“ под формата на Книгата на Енох, предала царя през 1917 г.) и по-специално скрила, че на Земята има потомци на падналите ангели.
 • Световното правителство се стреми да се превърне от тайно в явно (меки намеци за неговото действие в Русия).
 • Армията (въоръжените сили) като спасител на Русия.
 • Сътрудничеството с външния свят е невъзможно за Русия (включително ООН и всяко икуменическо сътрудничество).
 • Само могъща Русия (не Църквата) може да се съпротивлява на световното правителство, което се е продало на дявола.
 • Антисемитизъм. Еврейската забрана за Книгата на Енох (с цел да скрие пророчествата за Христос), евреите-убийци на Андрей Боголюбски (които не му позволили да обедини Русия преди идването на монголите), Юровски – убиецът на цар Николай II, Троцки и много други.
 • Ватиканът като най-големият сатанински център, пазещ тайни древни и „работещи” артефакти и провеждащ научни изследвания за отваряне на „портали” към света на демоните.

Филмът „Заговор срещу Бог“, в който практически са концентрирани всички горепосочени идеи, беше качен в мрежата през 2017 г. и вече е натрупал повече от милион гледания само на видео-хостинг в YouTube.

Нека се опитаме накратко да очертаем сюжета на филма. От самото начало се твърди, че Библията умишлено крие историята на човечеството преди потопа. Цитирайки глава 6 от Битие за съвкупляването на Божиите синове, разбирани като паднали ангели, с жени и техните потомци-гиганти (обръщаме внимание, че у светите отци няма единодушие по този въпрос). Писанието крие греховете на допотопното човечество, тъй като уж това знание „не е полезно“. Цитирайки 24-та глава от Евангелието на Матей (ст. 37-38): „но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега” (този цитат уж доказвал, че през Iвек греховете на допотопните хора са били подробно известни). По-нататък говори свещеник Олег Стеняев: „такива ще бъдат хората преди края на втория свят“ (забележете, вмъкнатият коментар е на отец Олег от видеобеседа върху Апокалипсиса и той не е давал съгласието си за цитиране във филма). Следват кадри с „номера на звяра“ и други истории на ужасите. Идва и твърдението на теоретика на конспирацията и езотерик Тимоти Алберино: Книгата на Енох, запазена в Етиопската църква, е много по-стара от книга Битие (обърнете внимание, че това е абсолютно спекулативно мнение, тъй като изследователите отнасят този текст към еврейската апокалиптика от II-Iвек пр. Хр.). По-нататък някой си свещеник Андрей Горбунов се застъпва за достоверността на Книгата на Енох (ще отбележим, че почти няма информация за този клирик и е неизвестно чие мнение, освен своето, той изразява). Следва цитат от Тертулиан за месианските пророчества в Книгата на Енох. Намеква се, че евреите през І век отхвърлили Книгата на Енох, защото съдържа пророчества за Христос (само не е ясно защо преди всичко не са премахнали книгата на пророк Исайя, „старозаветният евангелист“, както го наричаме). Посочва се цитирането на Книгата на Енох в Посланието на ап. Юда. Горбунов говори за Книгата на Енох като книга на Писанието през І век. Книгата на Енох – за 200 паднали ангела. Картинки на железни и крилати същества, които обладават видимо отпаднали жени. Всички изброени сюжети заемат по-малко от 10 минути екранно време.

А филмът продължава повече от три часа и потокът от разнообразна информация, където са преплетени фрагменти от разговори със свещеници и "експерти", кадри от игрални филми без авторско право, текст зад кадър, илюстриран със снимки от таблоидната преса, се излива върху зрителя в режим на клип с много повторения.

Ако зрителят все пак се осмели да изгледа целия филм, той ще научи маса скандални информации. Например, че генофондът на всички живи същества на Земята е повреден от гиганти, които били родени от жени, заченали от паднали ангели, че освен гигантите падналите ангели създавали друга версия на чудовища чрез съвкупления на ангели с животни и тези чудовища притежавали съзнание (ще бъде показана анимация на кентаври, които играят футбол). Твърди се, че находките на гигантски скелети отдавна са известни, но учените внимателно ги крият, за да защитят теорията на Дарвин. Дават се кадри от филма „Боговете на Египет“ (2016 г.), под които свещ. Горбунов тълкува библейската борба срещу идолопоклонството като борба не със статуи, а с демони, които предават на хората тайни окултни и магьоснически знания, които според него ни позволяват да направим извод за сатанинския произход на съвременната цивилизация. Образи от игрални филми или се използват директно („Матрицата“, „Боговете на Египет“), или просто се припомнят на зрителя („Мумията“, „Формата на водата“, „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ и др.). В качеството на „експерти” във филма се появяват руски свещеници – и познатият на слушателите на Радио „Радонеж” свещ. Олег Стеняев (който не давал съгласието си за това), и абсолютно неизвестният Андрей Горбунов – очевидно протеже на Царьóва, както и печално известните псевдоучители: от Русия – Валери Чудинов, „открил” следи от руска писменост на повърхността на Слънцето, и от чужбина – споменатият вече езотерик Тимоти Алберино, конспирологътТом Хорн, организаторът на антиваксинационни кампании Стив Куейл и др.

Форматът на нашия доклад не ни позволява да обхванем изцяло спектъра на всички гъсто преплетени идеи на автора на филма, но ще подчертаем поне най-очевидните изкривявания в областта на научното познание:

Археология, палеонтология – или явни фалшификати, или фантастични интерпретации (находки на живи или мъртви великани, фалшиви кости на „химерни организми“, „технологии за редактиране на геномите“ от преди потопа, механизми за „активиране на портали“).

Биология – доведена до абсурд интерпретация на възможностите на някои реални открития (технология за редактиране на генома CRISPR-Cas). Фалшиви сведения за разумни химерни животни в природата или лабораторно създадени. Химерните организми като такива са възможни както в природата, така и в лаборатория. Но хибридите на човек и свиня, човек и жаба (или мишка), човек и овен (всичко това се намира във филма) са чисти измишльотини. Заслужава да се спомене пасажът за третата нишка (спирала) на ДНК, който предизвиква бурен смях сред биолозите. Филмът учи, че фантастична трета спирала ще имат генетично модифицираните супер-войници. Принципът на разсъжденията е: "Колкото повече, толкова по-добре." Изглежда, че идеята е заимствана от филма "Петият елемент", където супер-възможностите (регенерация и интелигентност) на главната героиня бяха зададени от множество допълнителни ДНК-спирали.

Геополитика – тайното световно правителство се готви да стане явно. Всяко човешко сдружаване е подготовка за властта на антихриста.

В последните минути на филма е изказана тезата, че Ватиканът уж криел информация за Иисус Христос като син на извънземно. Коментарите, мисля, са излишни…

Нека се опитаме да направим кратки изводи. Според нас целевата аудитория на филма в Русия са на първо място хора на средна възраст и възрастни, които все още са напълно социално активни, но обяснимо са позабравили училищната програма. Те преди всичко не са мирогледно ориентирани и са не-църковни, въпреки че повечето от тях са кръстени в Православната църква. Те още помнят „добрите стари времена“ на СССР, когато са били млади и енергични. Те са обидени от социалната несправедливост в съвременното руско общество.

Според нас проектът на Царьóва (включително въпросният филм) се опитва да реши няколко задачи:

 • Тестване на нивото на доверчивост, но всъщност на невежество на целевата аудитория.
 • Разрушаване на представата за реалност – както научна и политическа, така и религиозна (духовна).
 • Подпомагане на идеите за изключителност на Русия и противопоставянето й на целия останал свят.
 • Предизвикване на недоверие към Църквата („нас ни лъжат, скрили са истинските Писания, затова в лоното на каноничната Църква спасението е невъзможно“).
 • Деактивиране на критичното съзнание.

Целите на проекта, както го виждаме, са:

 • Минимизиране на здравата социална, религиозна и политическа активност на населението.
 • Създаване на „поле на безпомощност“ пред лицето на неизбежно предстоящите технологични и духовни бедствия.
 • Създаване на атмосфера на недоверие към властите, Църквата, науката, медицината.
 • Подготовка за приемане на фалшиви принципи, които структурират обществото.
 • Подвеждане към идеята за Христос като неудачник (защо е отишъл на Кръста, когато е можел да създаде раса от свръхчовеци, които да унищожат цялото „лошо семе”).

В заключение отново повтаряме, че разглежданият от нас проект на Галина Царьóва се вписва в конспиративната парадигма на New Age с типичната постановка на цели и задачи, както и с използването на очевидно манипулативни методи и средства. Смятаме, че този и подобни на него проекти осъществяват не само определена политическа, но и схизматична религиозно-идеологическа поръчка, подкопавайки доверието и в Църквата, и в сериозната наука, съблазнявайки колебаещите се и отклонявайки ги от Христос, Който „е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).

Изразявам искрената си благодарност за помощта в анализа на филма на сътрудника на Санктпетербургската епархийска мисия Александър Мозговой.

Докладът е изнесен на Международната антисектантска конференция, организирана от Софийска света митрополия със съдействието на ЦПНРД през юни 2019 г.[1]“When men choose not to believe in God, they do not thereafter believe in nothing, they then become capable of believing in anything”(G.K. Chesterton).

Този пост е публикуван в Новини. Отбележете постоянната връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *