Архиви на категории: Библиотека

Раздел с доклади на членове и сътрудници на нашия център. Част от докладите са изнасяни по време на конференции и семинари организирани от центъра ни. Друга част са побликувани в сборниците с доклади издавани от ЦПНРД. Има и доклади, които са от други източници и хора проучващи сектанството и движенията с декструктивни последици за обществото, някои от които не са на религиозна основа, но създават предпоставки за евентуалното попадане в секта в бъдеще време.

 

Други религиозни течения

Други религиозни течения

 

 

       Пристъпвайки към разглеждането на дейността в Русия на другите, невписващи се в рамката на „световните” религии, образувания, е необходимо да уточним въвеждащата терминология.

       По-долу е приведена една от възможните класификации на новите религиозни движения (НРД), осъществяващи своята дейност на територията на Русия:

·         НРД с псевдохристиянска насоченост;

·         НРД с псевдоизточна насоченост;

·         Окултно движение „New age”;

·         Общности с неоезическо направление;

·         Магически учения, неошаманизъм;

·         Култове със сатанистка насоченост;

·         Комерсиални култове.

       Тази класификация е твърде условна. За основа на съставящите я примери служи най-характерното, за всяка група, религиозно-идеологическо образувание; разположението на центъра му в по-големите населени места и относително високата численост на неговите последователи, представеността му в руското интернет пространство. Основен критерий за избора на тези примери беше степента на въздействието, което всяка конкретна група оказва (или е оказвала) върху здравето и материалното положение на своите последователи.

       Класифицирането на новите религиозни движения не е лесно по ред причини. Първо, те са изключително мобилни (НРД се създават и изчезват постоянно) и второ, в доктрината на една организация могат да се съдържат едновременно няколко основополагащи постулата, които се отнасят към различни течения. Последният случай е типичен за организациите, образувани на територията на бившия СССР, а не за внесените от чужбина. Практически всички НРД от руския „разлив” имат окултна основа, някои са с примес на източни учения, на удобните им постулати от световните религии, понякога и на езичество. Религиозните движения, идващи от Запад в основната си част са по-еднородни. По правило, това са множество клонове на протестантството („Свидетелите на Йехова”, „Църквата на Христа”, мормоните).

        От източно-азиатския регион на Русия идва еклектиката – от будизма, даосизма, конфуцианството, телесните практики на Изтока („Аум Шинрикьо”, „Фалун Дафа”).

Откъс от книгата на проф. Ал.Дворкин „Учителя и уроки“

Три закона на психиката   – Как хората отиват в сектите? Нали не са глупави, трябва да разбират… – В сектата не отиват, там биват заведени. Чрез измама, чрез скрита информация, чрез лъжа. Представете си, вие се събуждате сутринта и си мислите: „Аз май не съм бил сектант. Я да взема да отида…” Смешно звучи, […]

ВЪПРЕКИ ВЯРАТА

ВЪПРЕКИ ВЯРАТА (Известия за израстване в изолирани верови общности) „Спасете децата Норвегия” преди години проведе един проект, който беше наречен „Go On (върви!)!”. В него на младежите, които бяха напуснали изолирани религиозни общности, им бе оказано предложение за помощ. Проектът разкри, че ние в Норвегия знаем малко за децата, които са израснали в този вид […]

Приятели на Смит

ОБЩНОСТТА „ПРИЯТЕЛИ НА СМИТ” (допълнено известие) Въведение Това по-рано почни непознато движение от около петнайсет години попадна в полезрението на критиката в неговата родина – Норвегия, но също това се случи и в Германия, Австрия, Холандия и САЩ, след като неговите деструктивни тенденции бяха оповестени от бивши членове и и засегнати привърженици, както и от […]

Ангели и демони

Другият свят   Тъй като преблагият Бог не се задоволил със съзерцаване на Себе Си, но поради преголямата Си благост благоволил да произлезе нещо, ползващо се от благодеянията Му и участващо в благостта Му, то Той дава битие и създава всичко – както видимото, така и невидимото, а също и човека, състоящ се от видимо […]

Някои аспекти от учението на общноста „Стражева кула”

Анна Маринова Някои аспекти от учението на общноста „Стражева кула” („Свидетели на Йехова”) в светлината на Свещеното Писание             Живеем в плуралистично и демократично общество. Фактът, че нашата страна вече политически и икономически е страна член на Европа (защото както географски, така и културно ние принадлежим на Европа още от началото на създаването на българската […]

Антихристиянският образ на сибирската Анастасия

Д-р Десислава Пулиева   Антихристиянският образ на сибирската Анастасия     През последните 30 години сред атеистите, агностиците, “свободомислещите интелектуалци” и последователите на такива религиозни и псевдорелигиозни движения като Ню Ейдж и новоезичеството например все повече и повече се налага тенденцията за лукаво отбягване на задълбочените доктринални дискусии. Вместо категорично отстояване на конкретни системи от […]

Анастасия

                                     А Н А С Т А С И Я  Поканата за участие в Конференция “Международен семинар по въпроси на нови религиозни движения “Заплаха от Сибир – нови религиозни движения от Сибир се стремят към Българското духовно пространство” се оказа за мен от една страна напълно неочаквана, от друга страна – не е случайна, и […]

ЕМО

Д-р Жасмина Донкова   ЕМО-културата и подрастващото поколение в България   През последните няколко месеца в общественото пространство актуалност доби т. нар. „Емо” – движение. Интересът беше предизвикан от опита на няколко тийнейджъри, от различни градове на страната да се самоубият. Общото между всички тях е факта, че са на една и съща възраст (13-15 […]

„Педагогические“ секты

„Педагогические“ секты К сожалению, вновь и вновь приходится констатировать: наше общество оккультизировано. Оккультизм настолько сильно вошел в жизнь многих людей, что они даже не замечают, что совершенно свободно пользуются оккультными терминами, такими, например, как энергетика, аура, биоэнергетические меридианы, чакры, Эра Водолея и т.д. Немало наших сограждан, прежде чем что-то сделать, обязательно заглянут в гороскоп. Вопрос: […]