Архиви на категории: Библиотека

Раздел с доклади на членове и сътрудници на нашия център. Част от докладите са изнасяни по време на конференции и семинари организирани от центъра ни. Друга част са побликувани в сборниците с доклади издавани от ЦПНРД. Има и доклади, които са от други източници и хора проучващи сектанството и движенията с декструктивни последици за обществото, някои от които не са на религиозна основа, но създават предпоставки за евентуалното попадане в секта в бъдеще време.

 

Християнство и езичество

Гл. ас. Костадин Нушев   Християнството и старите езически вярвания в историята и практиката на Българската православна църква   Проникването на Християнството в балканските провинции на Римската империя и възприемането на новата вяра от различните етнически общности, населяващи територията на днешна България, е дълъг и сложен процес на религиозна и културна промяна. Този процес започва […]

Нови религиозни движения в България

България – вечен пътник в търсене на духовното. От Европа през Америка и Ориента към Сибирската тайга. Милка Христова, Бургас/Фрибург 1. Ереси в България през IX-ХV век Ересите са постоянен синдром в живота на България и Българската Православна Църква. Нахлуването им започва почти веднага сле покръстваето на българския народ през IXти век (865). Проблемът с […]

Перспективи за църквите и религиозните общности в Европейския съюз – юридически преглед и анализ*

Перспективи за църквите и религиозните общности в Европейския съюз – юридически преглед и анализ*   Христо П. БЕРОВ** Hristo P. Berov. Prospective for the churches and the religious communities in the European Union – legal review and analysis   Abstract: According to the stipulations of the Final act of Declaration no. 11 of the Amsterdam […]

Ню ейдж

Д-р Десислава Пулиева* От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество: един български феномен   Отношението към различните религии и религиозните общности у нас и по света най-общо може да бъде сведено до 3 основни вида: ◙ Безразлично отношение, базиращо се на религиозна неграмотност и духовна индиферентност. ◙ Безкритично и либерално отношение, одобряващо съществуването на всякакъв […]

Мормони

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МОРМОНСКАТА ЦЪРКВА Сектите и култовете са реална опасност за всяко общество. Необходимо е да се обсъжда тази тема, защото тя има социално значение. Това не е новост, но липсата на достатъчно обективна информация поражда напрежение. В редица предавания, статии и изявления, наред с искрената загриженост, се прокрадват невежество и спекулация. В стремежа […]

Международно общество на Кришна съзнанието

Международно общество за Кришна-съзнание, известно още като Движението Харе Кришна, е религиозна организация, основана през 1966 от Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977), титулуван от последователите си Негова Божествена Милост или накратко Шрила Прабхупада. Обществото за Кришна-съзнание принадлежи към традицията на Гаудия вайшнавизма, един от четирите клона на Вайшнавизма – религиозна система, почитаща Бог Вишну, като Върховен […]

Ловът на души – книга за сектите

Ловът на души Книга за сектите Николай Ангелов Увод „… и Аз ще Ви направя да бъдете ловци на човеци.“ Марко, 1:17 Въпросът за т. нар. „нови религиозни деноминации“, „нетрадиционни култове и вероизповедания“, „религиозни малцинства“, или както вече е популярно да ги наричаме – Секти, е един от многото наболели въпроси пред младото ни гражданско […]