Архиви на категории: Публикации

Информация за различни издания свързани с деструктивни движения на религиозна основа.

 

Стряскаща скулптура поставиха анонимно и без разрешение в Бургас

На 10 февруари 2021 г. жителите на големия пристанищен град Бургас бяха неприятно изненадани от една страховита скулптура. На входа на Морската гара в Зоната за обществен достъп в Бургас гражданите и гостите на града бяха шокирани от стряскащата визия на човек с вериги и с две лица – човешко и вълче, както и с масонски символи в основата. Това буквално взриви общественото мнение, последваха сериозни дискусии в общественото пространство. А паметникът наистина просто се „появи“ – без да е преминал изискваните по закона и по общинските правила процедури.
Близо четириметровата скулптура е на Боян Мага или Магьосника, смятан за един от създателите на богомилството, а свързван и с редица езически вярвания и ритуали в българските земи.

Младостарчество и лъжестарчество – как да ги разпознаем?

Младостарчеството е сравнително ново понятие за едно "вечно" явление: това е стремежът на един човек да властва над другия или над другите. Самото понятие е един оксиморон: когато млад свещеник заема мястото и играе ролята на "духовен старец", т. е. на духовен наставник, но нито има тези качества, нито целта му е само да помогне на търсещия неговата помощ. Такова явление почти винаги се среща при сектите, особено при сектите от тоталитарен тип. Ръководителят на сектата или на сектантската група се стреми да наложи своята воля над другите членове и съответно – да се възползва от тях по най-различен начин. Такива прояви, но в средите на Православната църква, разглежда и статията на игумен Нектарий (Морозов), която препечатваме от личния сайт „Църква, Православие, Евхаристия” на Р. Трифонова в неин превод.

Сборници

Настоящият сборник съдържа докладите от две научни конференции, организирани от Центъра за проучване на нови религиозни движения, проведени през 2006 година (международен семинар „Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”, 25-26.05.2006г. и национална конференция „Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския […]

Книги

Ленсу, М. Я. и др. ;“ Религиоведение: Учеб. Пособие”; Минск, 2004 Гараджа, В. И.; “Социология религии : Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей”; Москва, 2005 Данильян, О. Г. и Тараненко, В. М.; “Религиоведение : Учебник”; Москва, 2005 Здоровец, Я. И. и Мухин, А. А.; “Религиозные конфесии и секты”; Москва, 2005 Мерджанова, Ина; “Религия […]